ICS: 19.080 - Električno in elektronsko preskušanje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 141
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50191:2010
angleško : Erection and operation of electrical test equipment
slovensko : Namestitev in delovanje električne preskusne opreme
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 19.080
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50514:2008
angleško : Audio, video and information technology equipment - Routine electrical safety testing in production
slovensko : Oprema za avdio, video in informacijsko tehnologijo - Redno preskušanje električne varnosti v proizvodnji
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 19.080 35.020 33.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50514:2014
angleško : Audio, video and information technology equipment - Routine electrical safety testing in production
slovensko : Oprema za avdio, video in informacijsko tehnologijo - Redno preskušanje električne varnosti v proizvodnji
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 19.080 35.020 33.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60052:2002
angleško : Voltage measurement by means of standard air gaps
slovensko : Voltage measurement by means of standard air gaps (IEC 60052:2002)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60270:2001
angleško : High-voltage test techniques - Partial discharge measurements
slovensko : High-voltage test techniques - Partial discharge measurement (IEC 60270:2000)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 19.080 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60061-3:1969/AMD40:2009
angleško : Testing equipment for electrical energy meters
slovensko : Merilna oprema za števce električne energije
TC : MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS : 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61032:1998
angleško : Protection of persons and equipment by enclosures - Probes for verification
slovensko : Protection of persons and equipment by enclosures - Probes for verification
TC : ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS : 13.260 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61180:2016
angleško : High-voltage test techniques for low voltage equipment - Definitions, test and procedure requirements, test equipment
slovensko : Tehnike visokonapetostnega preskušanja nizkonapetostne opreme - Definicije, preskusne in postopkovne zahteve, preskusna oprema
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61442:2005
angleško : Test methods for accessories for power cables with rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 36 kV (Um = 42 kV)
slovensko : Preskusne metode za pribor energetskih kablov za napetosti od 6 kV (Um = 7,2 kV) do 36 kV (Um = 42 kV)
TC : IEKA - Električni kabli ICS : 29.060.20 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62431:2008
angleško : Reflectivity of electromagnetic wave absorbers in millimetre wave frequency - Measurement methods (IEC 62431:2008)
slovensko : Merilne metode za odbojnost absorberjev milimetrskih elektromagnetnih valov (IEC 62431:2008)
TC : iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS : 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62475:2010
angleško : High-current test techniques - Definitions and requirements for test currents and measuring systems (IEC 62475:2010)
slovensko : Visokotokovne preskusne tehnike - Definicije in zahteve za preskusne toke in merilne sisteme (IEC 62475:2010)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2011
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62911:2016
angleško : Audio, video and information technology equipment - Routine electrical safety testing in production
slovensko : Oprema za avdio, video in informacijsko tehnologijo - Redno preskušanje električne varnosti v proizvodnji
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 19.080 35.020 33.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62927:2017
angleško : Voltage sourced converter (VSC) valves for static synchronous compensator (STATCOM) - Electrical Testing (IEC 62927:2017)
slovensko : Elektronke za napetostno napajane pretvornike za statični sinhroni kompenzator (STATCOM) - Električno preskušanje (IEC 62927:2017)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 19.080 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50241-1:1999
angleško : Specification for open path apparatus for the detection of combustible or toxic gases and vapours -- Part 1: General requirements and test methods
slovensko : Specifikacije naprav z odprto merilno potjo za odkrivanje vnetljivih ali strupenih plinov in hlapov - 1. del: Splošne zahteve in preskusne metode
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 19.080 13.320
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50241-2:1999
angleško : Specification for open path apparatus for the detection of combustible or toxic gases and vapours -- Part 2: Performance requirements for apparatus for the detection of combustible gases
slovensko : Specifikacije naprav z odprto merilno potjo za odkrivanje vnetljivih ali strupenih plinov in hlapov - 2. del: Zahteve za delovanje naprav za odkrivanje vnetljivih plinov
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 19.080 13.320
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60060-1:2010
angleško : High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements (IEC 60060-1:2010)
slovensko : Visokonapetostne preskusne tehnike - 1. del: Splošne definicije in preskusne zahteve (IEC 60060-1:2010)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2011
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60060-2:2011
angleško : High-voltage test techniques - Part 2: Measuring systems (IEC 60060-2:2010)
slovensko : Tehnike visokonapetostnega preskušanja - 2. del: Merilni sistemi (IEC 60060-2:2010)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2011
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60060-3:2006
angleško : High voltage test techniques -- Part 3: Definitions and requirements for on-site tests
slovensko : Visokonapetostne preskusne tehnike – 3. del: Definicije in zahteve za preskušanje na kraju samem (IEC 60060-3:2006)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60700-1:2015
angleško : Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 1: Electrical testing
slovensko : Tiristorski ventili (elektronke) za visokonapetostni enosmerni prenos (HVDC) električne energije - 1. del: Električno preskušanje
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 19.080 31.080.20 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60746-4:2019
angleško : Expression of performance of electrochemical analyzers - Part 4: Dissolved oxygen in water measured by membrane covered amperometric sensors (IEC 60746-4:2018)
slovensko : Izražanje lastnosti elektrokemičnih analizatorjev - 4. del: Raztopljeni kisik v vodi merjen z membranskimi amperometričenimi celicami (IEC 60746-4:2018)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 19.080 71.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61010-1:2010
angleško : Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 1: General requirements (IEC 61010-1:2010)
slovensko : Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo - 1. del: Splošne zahteve (IEC 61010-1:2010)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 71.040.10 19.080
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SP: 187.55 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61083-3:2021
angleško : Instruments and software used for measurement in high-voltage and high-current tests - Part 3: Requirements for hardware for tests with alternating and direct voltages and currents
slovensko : Instrumenti in programska oprema za meritve visokih napetosti in velikih tokov - 3. del: Zahteve za strojno opremo za preskušanje z izmeničnimi in enosmernimi napetostmi in toki
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61180-1:1994
angleško : High-voltage test techniques for low-voltage equipment -- Part 1: Definitions, test and procedure requirements
slovensko : High-voltage test techniques for low-voltage equipment - Part 1: Definitions, test and procedure requirements (IEC 61180-1:1992)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1998
Razveljavitev : 29-Jul-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61180-2:1994
angleško : High-voltage test techniques for low-voltage equipment -- Part 2: Test equipment
slovensko : High-voltage test techniques for low-voltage equipment - Part 2: Test equipment (IEC 61180-2:1994)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1998
Razveljavitev : 29-Jul-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61207-6:2015
angleško : Expression of Performance of gas analyzers- Part 6: Photometric analyzers (IEC 61207-6:2014)
slovensko : Prikaz lastnosti analizatorjev plina - 6. del: Fotometrični analizatorji (IEC 61207-6:2014)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 19.080 71.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi