ICS: 19.100 - Neporušitveno preskušanje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 247
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1518:1998
angleško : Non-destructive testing - Leak testing - Characterization of mass spectrometer leak detectors
slovensko : Neporušitveno preskušanje - Preskus tesnosti – Karakterizacija masno-spektrometričnih detektorjev puščanja
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1593:1999
angleško : Non-destructive testing - Leak testing - Bubble emission techniques
slovensko : Neporušitveno preskušanje - Preskušanje tesnosti - Tehnika preskušanja z mehurčki
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2001
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1779:1999
angleško : Non-destructive testing - Leak testing - Criteria for method and technique selection
slovensko : Neporušitveno preskušanje - Preskus tesnosti - Kriteriji za izbiro metode in postopka
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2400:2012
angleško : Non-destructive testing - Ultrasonic examination - Specification for calibration block No. 1 (ISO 2400:2012)
slovensko : Neporušitveno preskušanje - Ultrazvočne preiskave - Specifikacije za umeritveni vzorec št. 1 (ISO 2400:2012)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3058:1998
angleško : Non-destructive testing - Aids to visual inspection - Selection of low-power magnifiers
slovensko : Neporušitvene preiskave - Pripomočki za vizualne preglede - Izbor povečevalnikov z majhno zmogljivostjo povečanja
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3059:2012
angleško : Non-destructive testing - Penetrant testing and magnetic particle testing - Viewing conditions (ISO 3059:2012)
slovensko : Neporušitveno preskušanje - Penetrantsko preskušanje in preskušanje z magnetnimi delci - Pogoji opazovanja (ISO 3059:2012)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 4179:2021
angleško : Aerospace series - Qualification and approval of personnel for non-destructive testing
slovensko : Aeronavtika - Kvalificiranje in odobritev osebja za neporušitvene preiskave
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.020 19.100 03.100.30
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5577:2017
angleško : Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Vocabulary (ISO 5577:2017)
slovensko : Neporušitvene preiskave - Preskušanje z ultrazvokom - Slovar (ISO 5577:2017)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100 01.040.19
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9712:2022
angleško : Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (ISO 9712:2022)
slovensko : Neporušitvene preiskave - Kvalificiranje in certificiranje osebja za neporušitvene preiskave (ISO 9712:2022)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12679:2018
angleško : Non-destructive testing - Radiographic testing - Determination of the size of industrial radiographic gamma sources
slovensko : Neporušitvene preiskave - Radiografsko preskušanje - Ugotavljanje velikosti industrijskih radiografskih gama izvorov
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12706:2009
angleško : Non-destructive testing - Penetrant testing - Vocabulary (ISO12706:2009)
slovensko : Neporušitveno preskušanje - Preskušanje s penetranti - Slovar (ISO 12706:2009)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100 01.040.19
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2011
angleški, francoski in nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12707:2016
angleško : Non-destructive testing - Terminology - Terms used in magnetic particle testing (ISO 12707:2016)
slovensko : Neporušitveno preskušanje - Terminologija - Izrazi s področja preskušanja z magnetnimi delci (ISO 12707:2016)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100 01.040.19
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12718:2019
angleško : Non-destructive testing - Eddy current testing - Vocabulary (ISO 12718:2019)
slovensko : Neporušitvene preiskave - Preskušanje z vrtinčnimi tokovi - Slovar (ISO 12718:2019)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100 01.040.19
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13018:2016
angleško : Non-destructive testing - Visual testing - General principles
slovensko : Neporušitveno preskušanje - Vizualno preskušanje - Splošna načela
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 13115:2011
angleško : Non-destructive testing - Methods for absolute calibration of acoustic emission transducers by the reciprocity technique (ISO/DTR 13115:2011)
slovensko : Neporušitveno preskušanje - Metode za popolno kalibracijo akustične emisije pretvornikov z recipročno tehniko (ISO/DTR 13115:2011)
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13184:2001
angleško : Non-destructive testing - Leak testing - Pressure change method
slovensko : Neporušitveno preskušanje - Preskušanje tesnosti - Metoda spremembe tlaka
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1330-1:2014
angleško : Non destructive testing - Terminology - Part 1: List of general terms
slovensko : Neporušitvene preiskave - Terminologija - 1. del: Splošni pojmi
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100 01.040.19
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški, francoski in nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1330-2:1998
angleško : Non destructive testing - Terminology - Part 2: Terms common to the non-destructive testing methods
slovensko : Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 2. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri vseh neporušitvenih metodah
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100 01.040.19
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2001
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1330-3:1997
angleško : Non-destructive testing - Terminology - Part 3: Terms used in industrial radiographic testing
slovensko : Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 3. del: Pojmi, ki se uporabljajo v industrijski radiografiji
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100 01.040.19
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1330-9:2017
angleško : Non-destructive testing - Terminology - Part 9: Terms used in acoustic emission testing
slovensko : Neporušitvene preiskave - Terminologija - 9. del: Izrazi, ki se uporabljajo pri akustični emisiji
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100 01.040.19
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13554:2011
angleško : Non destructive testing - Acoustic emission - General principles
slovensko : Neporušitveno preskušanje - Akustična emisija - Splošna načela
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13625:2001
angleško : Non-destructive testing - Leak test - Guide to the selection of instrumentation for the measurement of gas leakage
slovensko : Neporušitveno preskušanje – Preskus tesnosti – Vodilo pri izbiri naprav za meritve puščanja plinov
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13927:2003
angleško : Non-destructive testing - Visual testing - Equipment
slovensko : Neporušitveno preskušanje – Vizualno preskušanje – Naprave
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 13935:2000
angleško : Non-destructive testing - Generic NDE data format model
slovensko : Neporušitveno preskušanje - Splošno veljavni model formata za podatke neporušitvenih preiskav
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2001
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14584:2013
angleško : Non-destructive testing - Acoustic emission - Examination of metallic pressure equipment during proof testing
slovensko : Neporušitveno preskušanje - Akustična emisija - Pregled kovinskih tlačnih naprav med preskušanjem
TC : PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS : 19.100 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi