ICS: 19.120 - Analiza velikosti delcev. Sejanje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 30
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 565:1990
angleško: Test sieves -- Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet -- Nominal sizes of openings
slovensko: Preskusna sita - Kovinsko pletivo, kovinske perforirane plošče in električno oblikovane folije - Imenske mere odprtin
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2003
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2395:1990
angleško: Test sieves and test sieving -- Vocabulary
slovensko: Preskusna sita in preskusno sejanje - Slovar
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120 01.040.19
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški in francoski jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 14887:2000
angleško: Sample preparation -- Dispersing procedures for powders in liquids
slovensko: Priprava vzorcev - Postopki za disperzijo praškastih snovi v tekočinah
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2591-1:1988
angleško: Test sieving -- Part 1: Methods using test sieves of woven wire cloth and perforated metal plate
slovensko: Preskusno sejanje - 1. del: Metode pri uporabi preskusnih sit z žičnimi pletivi in perforiranimi kovinskimi ploščami
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3310-2:2013
angleško: Test sieves - Technical requirements and testing - Part 2: Test sieves of perforated metal plate
slovensko: Preskusna sita - Tehnične zahteve in preskušanje - 2. del: Preskusna sita iz kovinskih perforiranih plošč
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 19.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3310-3:1990
angleško: Test sieves -- Technical requirements and testing -- Part 3: Test sieves of electroformed sheets
slovensko: Preskusno sejanje - Tehnične zahteve in preskušanje - 3. del: Preskusna sita z električno oblikovanimi folijami
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9276-1:1998
angleško: Representation of results of particle size analysis -- Part 1: Graphical representation
slovensko: Predstavitev podatkov, dobljenih z granulometrijsko analizo - 1. del: Grafični prikaz rezultatov
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9276-2:2014
angleško: Representation of results of particle size analysis - Part 2: Calculation of average particle sizes/diameters and moments from particle size distributions
slovensko: Predstavitev podatkov, dobljenih z granulometrijsko analizo - 2. del: Izračun povprečnih velikosti/premerov in momentov iz granulacij
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 19.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9276-4:2001
angleško: Representation of results of particle size analysis -- Part 4: Characterization of a classification process
slovensko: Predstavitev podatkov, dobljenih z granulometrijsko analizo - 4. del: Karakterizacija klasifikacijskega procesa
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9276-5:2005
angleško: Representation of results of particle size analysis - Part 5: Methods of calculation relating to particle size analyses using logarithmic normal probability distribution
slovensko: Predstavitev podatkov, dobljenih z granulometrijsko analizo - 5. del: Računska metoda določitve zrnavosti na osnovi normalne logaritmične porazdelitve
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13317-1:2001
angleško: Determination of particle size distribution by gravitational liquid sedimentation methods -- Part 1: General principles and guidelines
slovensko: Določevanje granulacije z metodami gravitacijske sedimentacije v tekočini - 1. del: Splošna načela in smernice
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13317-2:2001
angleško: Determination of particle size distribution by gravitational liquid sedimentation methods -- Part 2: Fixed pipette method
slovensko: Določevanje granulacije z metodami gravitacijske sedimentacije v tekočini - 2. del: Metoda s pritrjeno pipeto
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13317-3:2001
angleško: Determination of particle size distribution by gravitational liquid sedimentation methods -- Part 3: X-ray gravitational technique
slovensko: Določevanje granulacije z metodami gravitacijske sedimentacije v tekočini - 3. del: Gravitacijska metoda z rentgenskimi žarki
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13318-1:2001
angleško: Determination of particle size distribution by centrifugal liquid sedimentation methods -- Part 1: General principles and guidelines
slovensko: Določevanje granulacije z metodami centrifugalne sedimentacije v tekočini - 1. del: Splošna načela in smernice
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13318-3:2004
angleško: Determination of particle size distribution by centrifugal liquid sedimentation methods - Part 3: Centrifugal X-ray method
slovensko: Določanje granulacije z metodami centrifugalne sedimentacije v tekočini - 3. del: Centrifugalna rentgenska metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13322-1:2014
angleško: Particle size analysis - Image analysis methods - Part 1: Static image analysis methods
slovensko: Granulometrijska analiza - Metode analize slike - 1. del: Statične metode analize slike
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 19.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9276-1:1998/Cor 1:2004
angleško: Representation of results of particle size analysis - Part 1: Graphical representation - Technical Corrigendum 1
slovensko: Predstavitev podatkov, dobljenih z granulometrijsko analizo – 1. del: Grafični prikaz rezultatov – Tehnični popravek 1
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9277:1995
angleško: Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption using the BET method
slovensko: Določitev specifične površine trdnih snovi (v zrncih) z adsorpcijo plina s pomočjo metode BET
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 19.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2000
Razveljavitev: 01-feb-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13319:2000
angleško: Determination of particle size distributions -- Electrical sensing zone method
slovensko: Določevanje granulacije - Metoda detekcije v električnem polju
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 19.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2002
Razveljavitev: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13321:1996
angleško: Particle size analysis -- Photon correlation spectroscopy
slovensko: Granulometrijska analiza - Spektroskopija s fotonsko korelacijo
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2000
Razveljavitev: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 13762:2001
angleško: Particle size analysis -- Small angle X-ray scattering method
slovensko: Sejalna analiza - Metoda disperzije rentgenskih žarkov pod ostrim kotom
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 19.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2002
Razveljavitev: 01-feb-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3310-1:2000
angleško: Test sieves -- Technical requirements and testing -- Part 1: Test sieves of metal wire cloth
slovensko: Preskusna sita - Tehnične zahteve in preskušanje - 1. del: Preskusna sita iz kovinskega pletiva
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2002
Razveljavitev: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3310-2:1999
angleško: Test sieves -- Technical requirements and testing -- Part 2: Test sieves of perforated metal plate
slovensko: Preskusna sita - Tehnične zahteve in preskušanje - 2. del: Preskusna sita iz kovinskih perforiranih plošč
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2002
Razveljavitev: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9276-2:2001
angleško: Representation of results of particle size analysis -- Part 2: Calculation of average particle sizes/diameters and moments from particle size distributions
slovensko: Predstavitev podatkov, dobljenih z granulometrijsko analizo - 2. del: Izračun povprečnih velikosti/premerov in momentov iz granulacij
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2002
Razveljavitev: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 13318-2:2001
angleško: Determination of particle size distribution by centrifugal liquid sedimentation methods -- Part 2: Photocentrifuge method
slovensko: Določevanje granulacije z metodami centrifugalne sedimentacije v tekočini - 2. del: Fotocentrifugalna metoda
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 19.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2002
Razveljavitev: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi