ICS: 21.020 - Značilnosti in načrtovanje strojev, aparatov, opreme

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 104
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-192
angleško: International electrotechnical vocabulary - Part 192: Dependability
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - 192. del: Zagotovljivost
TC: TRM - Terminologija ICS: 29.020 21.020 01.040.17
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2019
angleški in francoski jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4871:2009
angleško: Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)
slovensko: Akustika - Deklariranje in preverjanje podatkov o emisiji hrupa naprav in opreme (ISO 4871:1996)
TC: AKU - Akustika ICS: 21.020 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9278:2018
angleško: Aerospace series - General Principles of Obsolescence Management of chemicals, materials and processes
slovensko: Aeronavtika - Splošna načela upravljanja zastarelosti kemikalij, materialov in procesov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 21.020 49.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1034-1:2021
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 1: Common requirements
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in izdelavo strojev in naprav za izdelavo in dodelavo papirja - 1. del: Splošne zahteve
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 85.100 21.020 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1034-3:2011
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 3: Rereelers and winders
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 3. del: Stroji za rezanje in navijanje
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 21.020 13.110 85.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1034-4:2021
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 4: Pulpers and their loading facilities
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in izdelavo strojev in naprav za izdelavo in dodelavo papirja - 4. del: Razpuščevalniki in pripadajoče naprave za polnjenje
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 13.110 85.100 21.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1034-8:2012
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 8: Refining plants
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 8. del: Naprave za mletje
TC: GRT - Grafična tehnologija ICS: 13.110 21.020 85.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16524:2020
angleško: Mechanical products - Methodology for reduction of environmental impacts in product design and development
slovensko: Proizvodi strojne in kovinskopredelovalne industrije - Metodologija za zmanjšanje vplivov na okolje pri načrtovanju in razvoju proizvodov
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 21.020 13.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17004:2016
angleško: Mechanical products - Conditions to set up environmental communication models by recognizing sectorial particularities
slovensko: Proizvodi strojne in kovinskopredelovalne industrije - Pogoji za določitev okoljskih komunikacijskih modelov ob upoštevanju področnih posebnosti
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 21.020 13.020.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3952-1:1994
angleško: Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 1 (ISO 3952-1:1981)
slovensko: Kinematični diagrami - Grafični simboli - 1. del (ISO 3952-1:1981)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 21.020 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški, francoski in ruski jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3952-2:1994
angleško: Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 2 (ISO 3952-2:1981)
slovensko: Kinematični diagrami - Grafični simboli - 2. del (ISO 3952-2:1981)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 21.020 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški, francoski in ruski jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3952-3:1994
angleško: Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 3 (ISO 3952-3:1979)
slovensko: Kinematični diagrami - Grafični simboli - 3. del (ISO 3952-3:1979)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 21.020 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški, francoski in ruski jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3952-4:1997
angleško: Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 4 (ISO 3952-4:1984)
slovensko: Kinematični diagrami - Grafični simboli - 4. del (ISO 3952-4:1984)
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 01.080.30 21.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški, francoski in ruski jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60812:2018
angleško: Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA) (IEC 60812:2018)
slovensko: Analiza vrste okvar in njihovih učinkov (FMEA in FMECA) (IEC 60812:2018)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 21.020 03.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61014:2003
angleško: Programmes for reliability growth
slovensko: Programi za rast zanesljivosti (IEC 61014:2003)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 21.020 03.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61025:2007
angleško: Fault tree analysis (FTA)
slovensko: Analiza drevesa okvar (FTA) (IEC 61025:2006)
TC: IEZS - Zagotovljivost ICS: 21.020 03.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61078:2016
angleško: Reliability block diagrams (IEC 61078:2016)
slovensko: Zanesljivost, blokovni diagrami (IEC 61078:2016)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 21.020 03.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61123:2020
angleško: Reliability testing - Compliance test plans for success ratio (IEC 61123:2019)
slovensko: Preskušanje zanesljivosti - Načrti za preverjanje skladnosti z določeno stopnjo uspešnosti (IEC 61123:2019)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 03.120.01 21.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61124:2012
angleško: Reliability testing - Compliance tests for constant failure rate and constant failure intensity
slovensko: Preskušanje zanesljivosti - Ustreznostni preskusi za konstantno pogostost odpovedi in konstantno intenzivnost odpovedi
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 21.020 19.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61164:2004
angleško: Reliability growth - Statistical test and estimation methods
slovensko: Rast zanesljivosti – Statistične preskusne in ocenjevalne metode
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 03.120.01 21.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61703:2016
angleško: Mathematical expressions for reliability, availability, maintainability and maintenance support terms (IEC 61703:2016)
slovensko: Matematični zapis pojmov zanesljivost, razpoložljivost, vzdrževalnost in vzdrževalna podpora (IEC 61703:2016)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 07.020 21.020 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61709:2017
angleško: Electric components - Reliability - Reference conditions for failure rates and stress models for conversion (IEC 61709:2017)
slovensko: Električne komponente - Zanesljivost - Referenčni pogoji za pogostost odpovedi in modele obremenjevanja za pretvarjanje (IEC 61709:2017)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 21.020 31.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61907:2010
angleško: Guidance on communication network dependability engineering (IEC 61907:2009)
slovensko: Navodila za tehnično načrtovanje zagotovljivosti komunikacijskega omrežja (IEC 61907:2009)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 21.020 35.110 33.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62308:2006
angleško: Equipment reliability - Reliability assessment methods
slovensko: Zanesljivost opreme - Metode ocenjevanja zanesljivosti (IEC 62308:2006)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 21.020 03.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2007
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62309:2004
angleško: Dependability of products containing reused parts - Requirements for functionality and tests
slovensko: Zagotovljivost izdelkov, ki vsebujejo rabljene dele - Zahteve za funkcionalnost in preskušanje (IEC 62309:2004)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 21.020 03.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi