ICS: 21.200 - Gonila

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 94
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 54:1996
angleško: Cylindrical gears for general engineering and for heavy engineering -- Modules
slovensko: Valjasti zobniki za splošno in težko strojegradnjo - Moduli
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 677:1976
angleško: Straight bevel gears for general engineering and heavy engineering -- Basic rack
slovensko: Ravnozobi stožčasti zobniki za splošno in težko strojegradnjo - Osnovni profil za zobnice
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 678:1976
angleško: Straight bevel gears for general engineering and heavy engineering -- Modules and diametral pitches
slovensko: Ravnozobi stožčasti zobniki za splošno in težko strojegradnjo - Moduli in premerovi razdelki
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 701:1998
angleško: International gear notation -- Symbols for geometrical data
slovensko: Mednarodne označbe za zobnike - Simboli za geometrijske veličine
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2000
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2203:1997
angleško: Technical drawings - Conventional representation of gears (ISO 2203:1973)
slovensko: Tehnične risbe - Običajno prikazovanje zobnikov
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 21.200 01.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2490:2007
angleško: Solid (monobloc) gear hobs with tenon drive or axial keyway, 0,5 to 40 module - Nominal dimensions
slovensko: Enovojni odvaljni rezkarji za izdelavo zobnikov s čelnim ali vzdolžnim utorom, moduli od 0,5 mm do 40 mm - Imenske mere
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4468:2020
angleško: Gear hobs - Accuracy requirements
slovensko: Polžasta frezala - Zahteve po točnosti
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9085:2002
angleško: Calculation of load capacity of spur and helical gears -- Application for industrial gears
slovensko: Izračun nosilnosti ravnozobih in poševnozobih zobnikov - Uporaba za industrijska gonila
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10825:1995
angleško: Gears -- Wear and damage to gear teeth -- Terminology
slovensko: Zobniki - Obraba in okvare zobnih zob - Terminologija
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1998
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 10828:2015
angleško: Worm gears - Worm profiles and gear mesh geometry
slovensko: Polžaste dvojice - Geometrijske oblike polževega profila in mreže orodja
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1122-1:1998
angleško: Vocabulary of gear terms - Part 1: Definitions related to geometry
slovensko: Slovar na področju zobniških prenosnikov - 1. del: Geometrijske definicije
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški in francoski jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1122-2:1999
angleško: Vocabulary of gear terms -- Part 2: Definitions related to worm gear geometry
slovensko: Slovar na področju zobniških prenosnikov - 2. del: Geometrijske definicije polžastih dvojic
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200 01.040.21
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1328-2:1997
angleško: Cylindrical gears -- ISO system of accuracy -- Part 2: Definitions and allowable values of deviations relevant to radial composite deviations and runout information
slovensko: Valjasti zobniki - Sistem toleranc po ISO - 2. del: Definicije in dopustne vrednosti odstopkov pri radialnem preskušanju in krožnem teku
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13691:2002
angleško: Petroleum and natural gas industries - High-speed special-purpose gear units (ISO 13691:2001)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Hitrotekoča gonila za posebne namene (ISO 13691:2001)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.20 21.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 14104:2017
angleško: Gears - Surface temper etch inspection after grinding, chemical method
slovensko: Zobniki - Preskušanje zobnih bokov po brušenju na prežig, kemijska metoda
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 17485:2006
angleško: Bevel gears -- ISO system of accuracy
slovensko: Stožčasti zobniki – Sistem toleranc po ISO
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 18653:2003
angleško: Gears -- Evaluation of instruments for the measurement of individual gears
slovensko: Zobniki - Vrednotenje instrumentov za merjenje posameznih zobnikov
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 18792:2008
angleško: Lubrication of industrial gear drives
slovensko: Mazanje industrijskih zobniških gonil
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.260 21.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 21771:2007
angleško: Gears - Cylindrical involute gears and gear pairs - Concepts and geometry
slovensko: Zobniki - Evolventni valjasti zobnik in zobniške dvojice - Pojmi in geometrija
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 23509:2016
angleško: Bevel and hypoid gear geometry
slovensko: Geometrija stožčastih in hipoidnih zobnikov
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6336-1:2019
angleško: Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 1: Basic principles, introduction and general influence factors
slovensko: Izračun nosilnosti ravnozobih in poševnozobih zobnikov - 1. del: Osnove, uvajanje in koeficienti
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6336-2:2019
angleško: Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 2: Calculation of surface durability (pitting)
slovensko: Izračun nosilnosti ravnozobih in poševnozobih zobnikov - 2. del: Izračun obratovalne vzdržljivosti zobnih bokov (jamičenje)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6336-3:2019
angleško: Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 3: Calculation of tooth bending strength
slovensko: Izračun nosilnosti ravnozobih in poševnozobih zobnikov - 3. del: Izračun upogibne trdnosti zob
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6336-5:2016
angleško: Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 5: Strength and quality of materials (ISO 6336-5:2016)
slovensko: Izračun nosilnosti ravnozobih in poševnozobih zobnikov - 5. del: Trdnost in kakovost materiala (ISO 6336-5:2016)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6336-6:2019
angleško: Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 6: Calculation of service life under variable load
slovensko: Izračun nosilnosti ravnozobih in poševnozobih zobnikov - 6. del: Izračun dobe trajanja pri spremenljivi obremenitvi
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi