ICS: 23.020.10 - Nepremične posode in rezervoarji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 90
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 977:1997
angleško: Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Method for one side exposure to fluids
slovensko: Podzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - Postopek za preskus ene strani na vpliv tekočine
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 978:1997
angleško: Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Determination of factor alpha and factor beta
slovensko: Podzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - Določitev faktorjev α in ß
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 976-1:1997
angleško: Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based fuels - Part 1: Requirements and test methods for single wall tanks
slovensko: Podzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - Horizontalni cilindrični rezervoarji za breztlačno shranjevanje utekočinjenih goriv na osnovi nafte - 1. del: Zahteve in preskusne metode za enoplaščne rezervoarje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 976-2:1997
angleško: Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based fuels - Part 2: Transport, handling, storage and installation of single wall tanks
slovensko: Podzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - Horizontalni cilindrični rezervoarji za breztlačno shranjevanje utekočinjenih goriv na osnovi nafte - 2. del: Transport, rokovanje, shranjevanje in postavitev enoplaščnih rezervoarjev
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12542:2010
angleško: LPG equipment and accessories - Static welded steel cylindrical tanks, serially produced for the storage of Liquefied Petroleum Gas (LPG) having a volume not greater than 13 m³ - Design and manufacture
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Stabilne, varjene, jeklene valjaste posode serijske proizvodnje za skladiščenje utekočinjenega naftnega plina (UNP), katerih prostornina ni večja od 13 m³ - Konstruiranje in proizvodnja
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13109:2010
angleško: LPG equipment and accessories - LPG tanks and drums - Disposal
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Posode in sodi za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Trajno izločanje iz uporabe
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13280:2001
angleško: Specification for glass fibre reinforced cisterns of one piece and sectional construction, for the storage, above ground, of cold water
slovensko: Specifikacije za rezervoarje iz armiranega poliestra izvedenih iz ene ali več komor za nadzemno shranjevanje hladne vode
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13575:2012
angleško: Static thermoplastic tanks for the above ground storage of chemicals - Blow moulded or rotationally moulded polyethylene tanks - Requirements and test methods
slovensko: Stacionarni plastomerni rezervoarji za nadzemno skladiščenje kemikalij - Rezervoarji iz polietilena, pihanega ali rotacijsko oblikovanega - Zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13636:2004
angleško: Cathodic protection of buried metallic tanks and related piping
slovensko: Katodna zaščita vkopanih kovinskih rezervoarjev in pripadajočih cevovodov
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 77.060 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13799:2012
angleško: LPG equipment and accessories - Contents gauges for Liquefied Petroleum Gas (LPG) tanks
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Kazalniki nivoja v posodah za utekočinjeni naftni plin (UNP)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14015:2004
angleško: Specification for the design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed, above ground, welded, steel tanks for the storage of liquids at ambient temperature and above
slovensko: Specifikacija za načrtovanje in proizvodnjo na mestu postavitve grajenih navpičnih, valjastih, varjenih, jeklenih nadzemnih posod z ravnim dnom za shranjevanje tekočin pri temperaturi okolja ali višji temperaturi
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14286:2008
angleško: Aluminium and aluminium alloys - Weldable rolled products for tanks for the storage and transportation of dangerous goods
slovensko: Aluminij in aluminijeve zlitine - Varivi valjani izdelki za rezervoarje za shranjevanje in prevažanje nevarnih snovi
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 23.020.10 13.300 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14570:2014
angleško: LPG equipment and accessories - Equipping of overground and underground LPG vessels
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Oprema za nadzemne in podzemne posode za utekočinjeni naftni plin (UNP)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16299:2013
angleško: Cathodic protection of external surfaces of above ground storage tank bases in contact with soil or foundations
slovensko: Katodna zaščita zunanjih površin nadzemnih nosilcev skladiščnih cistern, ki so v stiku z zemljo ali temelji
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 23.020.10 77.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 28765:2016
angleško: Vitreous and porcelain enamels - Design of bolted steel tanks for the storage or treatment of water or municipal or industrial effluents and sludges (ISO 28765:2016)
slovensko: Steklasti in porcelanski emajli - Projektiranje s steklastim emajlom zaščitenih jeklenih rezervoarjev za skladiščenje ali pripravo vode ali komunalnih ali industrijskih odplak (ISO 28765:2016)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 23.020.10 25.220.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12285-1:2018
angleško: Workshop fabricated steel tanks - Part 1: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids other than for heating and cooling of buildings
slovensko: V delavnici izdelani rezervoarji iz jekla - 1. del: Ležeči enoplaščni in dvoplaščni valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje vnetljivih in nevnetljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo in ki se ne uporabljajo za ogrevanje in hlajenje stavb
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12285-2:2005
angleško: Workshop fabricated steel tanks - Part 2: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the aboveground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids
slovensko: Jekleni rezervoarji, izdelani v delavnici – 2. del: Vodoravni valjasti enoplaščni in dvoplaščni rezervoarji nadzemne izvedbe za gorljive in negorljive tekočine, ki onesnažujejo vodo
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12285-3:2019
angleško: Workshop fabricated steel tanks - Part 3: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids for heating and cooling of buildings
slovensko: V delavnici izdelani rezervoarji iz jekla - 3. del: Ležeči enoplaščni in dvoplaščni valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje vnetljivih in nevnetljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo in ki se uporabljajo za ogrevanje in hlajenje stavb
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12573-1:2000
angleško: Welded static non-pressurized thermoplastic tanks - Part 1: General principles
slovensko: Welded static non-pressurized thermoplastic tanks - Part 1: General principles
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12573-2:2000
angleško: Welded static non-pressurised thermoplastic tanks - Part 2: Calculation of vertical cylindrical tanks
slovensko: Welded static non-pressurised thermoplastic tanks - Part 2: Calculation of vertical cylindrical tanks
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12573-3:2000
angleško: Welded static non-pressurized thermoplastic tanks - Part 3: Design and calculation for single skin rectangular tanks
slovensko: Welded static non-pressurized thermoplastic tanks - Part 3: Design and calculation for single skin rectangular tanks
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12573-4:2000
angleško: Welded static non-pressurised thermoplastic tanks - Part 4: Design and calculation of flanged joints
slovensko: Welded static non-pressurised thermoplastic tanks - Part 4: Design and calculation of flanged joints
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 23.040.60 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13121-1:2003
angleško: GRP tanks and vessels for use above ground - Part 1: Raw materials - Specification conditions and acceptance conditions
slovensko: Nadzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - 1. del: Osnovni material - Zahteve za specifikacije in prevzemne pogoje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13121-2:2003
angleško: GRP tanks and vessels for use above ground - Part 2: Composite materials - Chemical resistance
slovensko: Nadzemni rezervoarji iz armiranega poliestra – 2. del: Kompozitni materiali – Kemijska obstojnost
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13121-3:2016
angleško: GRP tanks and vessels for use above ground - Part 3: Design and workmanship
slovensko: Nadzemni rezervoarji in posode iz umetnih mas, ojačanih s steklenimi vlakni - 3. del: Konstruiranje in izdelava
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi