ICS: 23.020.10 - Nepremične posode in rezervoarji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 103
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 977:1997
angleško : Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Method for one side exposure to fluids
slovensko : Podzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - Postopek za preskus ene strani na vpliv tekočine
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 978:1997
angleško : Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Determination of factor alpha and factor beta
slovensko : Podzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - Določitev faktorjev α in ß
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 976-1:1997
angleško : Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based fuels - Part 1: Requirements and test methods for single wall tanks
slovensko : Podzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - Horizontalni cilindrični rezervoarji za breztlačno shranjevanje utekočinjenih goriv na osnovi nafte - 1. del: Zahteve in preskusne metode za enoplaščne rezervoarje
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 976-2:1997
angleško : Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) - Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based fuels - Part 2: Transport, handling, storage and installation of single wall tanks
slovensko : Podzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - Horizontalni cilindrični rezervoarji za breztlačno shranjevanje utekočinjenih goriv na osnovi nafte - 2. del: Transport, rokovanje, shranjevanje in postavitev enoplaščnih rezervoarjev
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12542:2020
angleško : LPG equipment and accessories - Static welded steel cylindrical tanks, serially produced for the storage of Liquefied Petroleum Gas (LPG) having a volume not greater than 13 m³ - Design and manufacture
slovensko : Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Nepremične varjene valjaste posode iz jekla serijske proizvodnje za skladiščenje utekočinjenega naftnega plina s prostornino do vključno 13 m³ - Konstruiranje in proizvodnja
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13109:2010
angleško : LPG equipment and accessories - LPG tanks and drums - Disposal
slovensko : Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Posode in sodi za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Trajno izločanje iz uporabe
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13280:2001
angleško : Specification for glass fibre reinforced cisterns of one piece and sectional construction, for the storage, above ground, of cold water
slovensko : Specifikacije za rezervoarje iz armiranega poliestra izvedenih iz ene ali več komor za nadzemno shranjevanje hladne vode
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13575:2012
angleško : Static thermoplastic tanks for the above ground storage of chemicals - Blow moulded or rotationally moulded polyethylene tanks - Requirements and test methods
slovensko : Stacionarni plastomerni rezervoarji za nadzemno skladiščenje kemikalij - Rezervoarji iz polietilena, pihanega ali rotacijsko oblikovanega - Zahteve in preskusne metode
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13636:2004
angleško : Cathodic protection of buried metallic tanks and related piping
slovensko : Katodna zaščita vkopanih kovinskih rezervoarjev in pripadajočih cevovodov
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13799:2022
angleško : LPG equipment and accessories - Contents gauges for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessels
slovensko : Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Kazalniki nivoja v posodah za UNP
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14015:2004
angleško : Specification for the design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed, above ground, welded, steel tanks for the storage of liquids at ambient temperature and above
slovensko : Specifikacija za načrtovanje in proizvodnjo na mestu postavitve grajenih navpičnih, valjastih, varjenih, jeklenih nadzemnih posod z ravnim dnom za shranjevanje tekočin pri temperaturi okolja ali višji temperaturi
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14286:2008
angleško : Aluminium and aluminium alloys - Weldable rolled products for tanks for the storage and transportation of dangerous goods
slovensko : Aluminij in aluminijeve zlitine - Varivi valjani izdelki za rezervoarje za shranjevanje in prevažanje nevarnih snovi
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 23.020.10 13.300 77.150.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14570:2014
angleško : LPG equipment and accessories - Equipping of overground and underground LPG vessels
slovensko : Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Oprema za nadzemne in podzemne posode za utekočinjeni naftni plin (UNP)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16299:2013
angleško : Cathodic protection of external surfaces of above ground storage tank bases in contact with soil or foundations
slovensko : Katodna zaščita zunanjih površin nadzemnih nosilcev skladiščnih cistern, ki so v stiku z zemljo ali temelji
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 23.020.10 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12285-1:2018
angleško : Workshop fabricated steel tanks - Part 1: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids other than for heating and cooling of buildings
slovensko : V delavnici izdelani rezervoarji iz jekla - 1. del: Ležeči enoplaščni in dvoplaščni valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje vnetljivih in nevnetljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo in ki se ne uporabljajo za ogrevanje in hlajenje stavb
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.10 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12285-2:2005
angleško : Workshop fabricated steel tanks - Part 2: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the aboveground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids
slovensko : Jekleni rezervoarji, izdelani v delavnici – 2. del: Vodoravni valjasti enoplaščni in dvoplaščni rezervoarji nadzemne izvedbe za gorljive in negorljive tekočine, ki onesnažujejo vodo
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.10 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12285-3:2019
angleško : Workshop fabricated steel tanks - Part 3: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids for heating and cooling of buildings
slovensko : V delavnici izdelani rezervoarji iz jekla - 3. del: Ležeči enoplaščni in dvoplaščni valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje vnetljivih in nevnetljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo in ki se uporabljajo za ogrevanje in hlajenje stavb
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.10 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12573-1:2000
angleško : Welded static non-pressurized thermoplastic tanks - Part 1: General principles
slovensko : Welded static non-pressurized thermoplastic tanks - Part 1: General principles
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12573-2:2000
angleško : Welded static non-pressurised thermoplastic tanks - Part 2: Calculation of vertical cylindrical tanks
slovensko : Welded static non-pressurised thermoplastic tanks - Part 2: Calculation of vertical cylindrical tanks
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12573-3:2000
angleško : Welded static non-pressurized thermoplastic tanks - Part 3: Design and calculation for single skin rectangular tanks
slovensko : Welded static non-pressurized thermoplastic tanks - Part 3: Design and calculation for single skin rectangular tanks
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12573-4:2000
angleško : Welded static non-pressurised thermoplastic tanks - Part 4: Design and calculation of flanged joints
slovensko : Welded static non-pressurised thermoplastic tanks - Part 4: Design and calculation of flanged joints
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 23.040.60 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13121-1:2021
angleško : GRP tanks and vessels for use above ground - Part 1: Raw materials - Specification conditions and acceptance criteria
slovensko : Nadzemni rezervoarji in posode iz umetnih mas, ojačanih s steklenimi vlakni - 1. del: Osnovni materiali - Specifikacije in kriteriji sprejemljivosti
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13121-2:2003
angleško : GRP tanks and vessels for use above ground - Part 2: Composite materials - Chemical resistance
slovensko : Nadzemni rezervoarji iz armiranega poliestra – 2. del: Kompozitni materiali – Kemijska obstojnost
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13121-3:2016
angleško : GRP tanks and vessels for use above ground - Part 3: Design and workmanship
slovensko : Nadzemni rezervoarji in posode iz umetnih mas, ojačanih s steklenimi vlakni - 3. del: Konstruiranje in izdelava
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13121-4:2005
angleško : GRP tanks and vessels for use above ground - Part 4: Delivery, installation and maintenance
slovensko : Nadzemni rezervoarji iz armiranega poliestra - 4. del: Dostava, postavitev in vzdrževanje
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi