ICS: 23.020.20 - Posode in vsebniki, montirani na vozila

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 95
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12252:2014
angleško : LPG equipment and accessories - Equipping of LPG road tankers
slovensko : Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Oprema cestnih cistern za utekočinjeni naftni plin (UNP)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 43.080.10
Stopnja : 9900 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
Razveljavitev : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12972:2018
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection and marking of metallic tanks
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Preskušanje, pregled in označevanje kovinskih cistern
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13094:2020
angleško : Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic gravity-discharge tanks - Design and construction
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Kovinske cisterne z gravitacijskim praznjenjem - Konstruiranje in izdelava
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13308:2002
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Non pressure balanced footvalve
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Tlačno neizravnan spodnji ventil
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.060.20 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13314:2002
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Fill hole cover
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Pokrov polnilne odprtine
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13315:2002
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Gravity discharge coupler
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Spojka za težnostno praznjenje
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13316:2002
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Pressure balanced footvalve
slovensko : Posode za prevoz nevarnih snovi - Obratovalna oprema za posode - Tlačno izravnan spodnji ventil
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.060.20 13.300 23.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13317:2018
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Manhole cover assembly
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Sklop pokrova vstopne odprtine
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13776:2013
angleško : LPG equipment and accessories - Filling and discharge procedures for LPG road tankers
slovensko : Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Postopek polnjenja in praznjenja cestnih cistern za utekočinjeni naftni plin (UNP)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 43.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13922:2020
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Overfill prevention systems for liquid fuels
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Sistemi za preprečitev prepolnitve za tekoča goriva
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 43.080.10 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14025:2018
angleško : Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks - Design and construction
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Kovinske tlačne posode - Konstruiranje in izdelava
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14334:2014
angleško : LPG equipment and accessories - Inspection and testing of LPG road tankers
slovensko : Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Pregledi in preskušanje cestnih cistern za utekočinjeni naftni plin (UNP)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 43.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14432:2014
angleško : Tanks for the transport of dangerous goods - Tank equipment for the transport of liquid chemicals and liquefied gases - Product discharge and air inlet valves
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema posode za prevoz tekočih kemikalij in utekočinjenih plinov - Izpustni ventili in ventili za vstop plina pri praznjenju
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14433:2014
angleško : Tanks for the transport of dangerous goods - Tank equipment for the transport of liquid chemicals and liquefied gases - Foot valves
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema cistern za prevoz tekočih kemikalij in utekočinjenih plinov - Izpustni ventili
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14564:2019
angleško : Tanks for the transport of dangerous goods - Terminology
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Terminologija
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14595:2016
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Pressure and vacuum breather device
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Tlačni in vakuumski oddušniki
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14596:2018
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Emergency pressure relief valve
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Ventil za razbremenitev tlaka v sili
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.060.40 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14841:2013
angleško : LPG equipment and accessories - Discharge procedures for LPG rail tankers
slovensko : Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Postopki praznjenja železniških cistern za UNP
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 45.060.20 23.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15120:2013
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Guidance and recommendations for loading, transport and unloading
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Navodila in priporočila za polnjenje, prevoz in praznjenje
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15207:2014
angleško : Tanks for the transport of dangerous goods - Plug/socket connection and supply characteristics for service equipment in hazardous areas with 24 V nominal supply voltage
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Vtična zveza in napajalne karakteristike za opremo za obratovanje z nazivno napajalno napetostjo 24 V v eksplozijsko ogroženih območjih
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15208:2014
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Sealed parcel delivery systems - Working principles and interface specifications
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Sistemi za dostavo zapečatenih razdelkov - Načini delovanja in specifikacije za vmesnike
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15609:2021
angleško : LPG equipment and accessories - LPG propulsion systems for boats, yachts and other watercraft - Installation requirements
slovensko : Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Pogonski sistemi na UNP za čolne, jahte in druga vodna plovila - Zahteve za vgradnjo
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 47.020.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16249:2013
angleško : Tanks for the transport of dangerous goods - Service equipment - Cap for the adaptor for bottom loading and unloading
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje - Kapa priključka za polnjenje in praznjenje s spodnje strani
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 13.300 23.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16257:2012
angleško : Tanks for the transport of dangerous goods - Service equipment - Footvalve sizes other than 100 mm dia (nom)
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje - Izpustni ventili z imenskim premerom, večjim ali manjšim od 100 mm
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.060.01 23.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16522:2014
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Flame arresters for venting systems
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Plamenske zapore za prezračevalne sisteme
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi