ICS: 23.020.20 - Posode in vsebniki, montirani na vozila

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 85
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12252:2014
angleško: LPG equipment and accessories - Equipping of LPG road tankers
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Oprema cestnih cistern za utekočinjeni naftni plin (UNP)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.20 43.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12972:2018
angleško: Tanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection and marking of metallic tanks
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Preskušanje, pregled in označevanje kovinskih cistern
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.20 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13094:2020
angleško: Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic gravity-discharge tanks - Design and construction
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Kovinske cisterne z gravitacijskim praznjenjem - Konstruiranje in izdelava
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.20 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13308:2002
angleško: Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Non pressure balanced footvalve
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Tlačno neizravnan spodnji ventil
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.060.20 23.020.20 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13314:2002
angleško: Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Fill hole cover
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Pokrov polnilne odprtine
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.20 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13315:2002
angleško: Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Gravity discharge coupler
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Spojka za težnostno praznjenje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.20 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13316:2002
angleško: Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Pressure balanced footvalve
slovensko: Posode za prevoz nevarnih snovi - Obratovalna oprema za posode - Tlačno izravnan spodnji ventil
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.060.20 13.300 23.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13317:2018
angleško: Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Manhole cover assembly
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Sklop pokrova vstopne odprtine
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.20 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13776:2013
angleško: LPG equipment and accessories - Filling and discharge procedures for LPG road tankers
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Postopek polnjenja in praznjenja cestnih cistern za utekočinjeni naftni plin (UNP)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.20 43.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13922:2020
angleško: Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Overfill prevention systems for liquid fuels
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Sistemi za preprečitev prepolnitve za tekoča goriva
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 43.080.10 23.020.20 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14025:2018
angleško: Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks - Design and construction
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Kovinske tlačne posode - Konstruiranje in izdelava
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.20 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14334:2014
angleško: LPG equipment and accessories - Inspection and testing of LPG road tankers
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Pregledi in preskušanje cestnih cistern za utekočinjeni naftni plin (UNP)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.20 43.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14432:2014
angleško: Tanks for the transport of dangerous goods - Tank equipment for the transport of liquid chemicals and liquefied gases - Product discharge and air inlet valves
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema posode za prevoz tekočih kemikalij in utekočinjenih plinov - Izpustni ventili in ventili za vstop plina pri praznjenju
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.20 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14433:2014
angleško: Tanks for the transport of dangerous goods - Tank equipment for the transport of liquid chemicals and liquefied gases - Foot valves
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema cistern za prevoz tekočih kemikalij in utekočinjenih plinov - Izpustni ventili
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.20 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14564:2019
angleško: Tanks for the transport of dangerous goods - Terminology
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Terminologija
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.20 13.300 01.040.23
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14595:2016
angleško: Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Pressure and vacuum breather device
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Tlačni in vakuumski oddušniki
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.20 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14596:2018
angleško: Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Emergency pressure relief valve
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Ventil za razbremenitev tlaka v sili
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.060.40 23.020.20 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14841:2013
angleško: LPG equipment and accessories - Discharge procedures for LPG rail tankers
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Postopki praznjenja železniških cistern za UNP
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 45.060.20 23.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15120:2013
angleško: Tanks for transport of dangerous goods - Guidance and recommendations for loading, transport and unloading
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Navodila in priporočila za polnjenje, prevoz in praznjenje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.20 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15207:2014
angleško: Tanks for the transport of dangerous goods - Plug/socket connection and supply characteristics for service equipment in hazardous areas with 24 V nominal supply voltage
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Vtična zveza in napajalne karakteristike za opremo za obratovanje z nazivno napajalno napetostjo 24 V v eksplozijsko ogroženih območjih
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.20 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15208:2014
angleško: Tanks for transport of dangerous goods - Sealed parcel delivery systems - Working principles and interface specifications
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Sistemi za dostavo zapečatenih razdelkov - Načini delovanja in specifikacije za vmesnike
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.20 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15609:2012
angleško: LPG equipment and accessories - LPG propulsion systems for boats, yachts and other craft
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Pogonski sistemi na utekočinjeni naftni plin (UNP) za čolne, jahte in druga plovila
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 47.020.01 23.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16249:2013
angleško: Tanks for the transport of dangerous goods - Service equipment - Cap for the adaptor for bottom loading and unloading
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje - Kapa priključka za polnjenje in praznjenje s spodnje strani
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 13.300 23.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16257:2012
angleško: Tanks for the transport of dangerous goods - Service equipment - Footvalve sizes other than 100 mm dia (nom)
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje - Izpustni ventili z imenskim premerom, večjim ali manjšim od 100 mm
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.060.01 23.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16522:2014
angleško: Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Flame arresters for venting systems
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Plamenske zapore za prezračevalne sisteme
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.20 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi