ICS: 23.020.32 - Tlačne posode

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 214
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 286-1:1998
angleško: Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 1: Pressure vessels for general purposes
slovensko: Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 1. del: Tlačne posode za splošne namene
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 286-2:1992
angleško: Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 2: Pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor vehicles and their trailers
slovensko: Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 2. del: Tlačne posode za zračne zavore in pomožne sisteme za motorna vozila in njihove priklopnike
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 286-3:1994
angleško: Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 3: Steel pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
slovensko: Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 3. del: Tlačne posode iz jekla za zračne zavore in pomožno pnevmatsko opremo na tirnih vozilih
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 286-4:1994
angleško: Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 4: Aluminium alloy pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
slovensko: Enostavne, neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 4. del: Tlačne posode iz aluminijevih zlitin za zračne zavore in pomožno pnevmatsko opremo na tirnih vozilih
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 764-2:2012
angleško: Pressure equipment - Part 2: Quantities, symbols and units
slovensko: Tlačna oprema - 2. del: Veličine, simboli in enote
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 764-4:2014
angleško: Pressure equipment - Part 4: Establishment of technical delivery conditions for metallic materials
slovensko: Tlačna oprema - 4. del: Strokovne podlage in pogoji za dobavo kovinskih materialov
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 764-5:2014
angleško: Pressure equipment - Part 5: Inspection documentation of metallic materials and compliance with the material specification
slovensko: Tlačna oprema - 5. del: Dokumentacija o kontroli kovinskih materialov in skladnost s specifikacijo materiala
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 764-6:2012
angleško: Pressure equipment - Part 6: Structure and content of operating instructions
slovensko: Tlačna oprema - 6. del: Oblika in vsebina navodil za obratovanje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 764-7:2002
angleško: Pressure equipment - Part 7: Safety systems for unfired pressure equipment
slovensko: Tlačna oprema - 7. del: Varnostni sistemi za neogrevano tlačno opremo
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 764-8:2016
angleško: Pressure equipment and assemblies - Part 8: Proof test
slovensko: Tlačna oprema in sklopi - 8. del: Preskušanje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10207:2017
angleško: Steels for simple pressure vessels - Technical delivery requirements for plates, strips and bars
slovensko: Jekla za enostavne tlačne posode - Tehnični dobavni pogoji za pločevine, trakove in palice
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 23.020.32 77.140.50 77.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12817:2019
angleško: LPG Equipment and accessories - Inspection and requalification of LPG pressure vessels up to and including 13 m³
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Pregledi in periodični preskusi tlačnih posod za UNP s prostornino do vključno 13 m³
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12819:2019
angleško: LPG equipment and accessories - Inspection and requalification of LPG pressure vessels greater than 13 m³
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Pregledi in periodični preskusi tlačnih posod za UNP s prostornino nad 13 m³
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13923:2005
angleško: Filament-wound FRP pressure vessels - Materials, design, manufacturing and testing
slovensko: Monofilno navite tlačne posode iz FRP – Materiali, načrtovanje, izdelava in preskušanje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14129:2014
angleško: LPG Equipment and accessories - Pressure relief valves for LPG pressure vessels
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Varnostni ventili za tlačne posode za utekočinjeni naftni plin (UNP)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14893:2014
angleško: LPG equipment and accessories - Transportable Liquefied Petroleum Gas (LPG) welded steel pressure drums with a capacity between 150 litres and 1 000 litres
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Premični varjeni jekleni tlačni sodi za utekočinjeni naftni plin (UNP) s prostornino med 150 in 1000 litri
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16119:2021
angleško: LPG equipment and accessories - Sealing caps and plugs for LPG cylinder and pressure vessel valves - Specification and testing
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Tesnilne kape in čepi za ventile jeklenk in tlačnih posod za UNP - Specifikacija in preskušanje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 23.020.35 83.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16631:2015
angleško: LPG equipment and accessories - Pressure relief valves for LPG pressure vessels - Reconditioning requirements
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Varnostni ventili za tlačne posode za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Zahteve za obnovo
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16765:2015
angleško: LPG equipment and accessories - Environmental considerations for CEN/TC 286 standards
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Upoštevanje varstva okolja pri standardih CEN/TC 286
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 13.020.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16769:2019
angleško: LPG equipment and accessories - Terminology
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Terminologija
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 01.040.23 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10216-1:2013
angleško: Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties
slovensko: Nevarjene jeklene cevi za tlačne posode - Tehnični dobavni pogoji - 1. del: Nelegirane jeklene cevi s specificiranimi lastnostmi za delo pri sobni temperaturi
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 23.020.32 77.140.75
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10216-3:2013
angleško: Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 3: Alloy fine grain steel tubes
slovensko: Nevarjene jeklene cevi za tlačne posode - Tehnični dobavni pogoji - 3. del: Legirane jeklene cevi z drobnozrnato mikrostrukturo
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 23.020.32 77.140.75
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10216-4:2013
angleško: Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 4: Non-alloy and alloy steel tubes with specified low temperature properties
slovensko: Nevarjene jeklene cevi za tlačne posode - Tehnični dobavni pogoji - 4. del: Nelegirane in legirane jeklene cevi s specificiranimi lastnostmi za delo pri nizkih temperaturah
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 23.020.32 77.140.75
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10216-5:2021
angleško: Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Stainless steel tubes
slovensko: Nevarjene jeklene cevi za tlačne posode - Tehnični dobavni pogoji - 5. del: Cevi iz nerjavnega jekla
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 23.020.32 77.140.75
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10217-1:2019
angleško: Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Electric welded and submerged arc welded non-alloy steel tubes with specified room temperature properties
slovensko: Varjene jeklene cevi za tlačne posode - Tehnični dobavni pogoji - 1. del: Električno varjene in obločno pod praškom varjene nelegirane jeklene cevi s specificiranimi lastnostmi za delo pri sobni temperaturi
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 23.020.32 77.140.75
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi