ICS: 23.020.32 - Tlačne posode

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 204
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13445-1:2014
angleško: Unfired pressure vessels - Part 1: General
slovensko: Neogrevane tlačne posode - 1. del: Splošno
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13445-4:2014
angleško: Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication
slovensko: Neogrevane tlačne posode - 4. del: Proizvodnja
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13445-5:2014
angleško: Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing
slovensko: Neogrevane tlačne posode - 5. del: Pregled in preskušanje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13445-6:2014
angleško: Unfired pressure vessels - Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron
slovensko: Neogrevane tlačne posode - 6. del: Zahteve za konstruiranje in proizvodnjo tlačnih posod in tlačnih delov posode iz nodularne litine
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 77.140.01
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13445-8:2014
angleško: Unfired pressure vessels - Part 8: Additional requirements for pressure vessels of aluminium and aluminium alloys
slovensko: Neogrevane tlačne posode - 8. del: Dodatne zahteve za tlačne posode iz aluminija in aluminijevih zlitin
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 77.150.10
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13445-1:2014/A1:2014
angleško: Unfired pressure vessels - Part 1: General
slovensko: Neogrevane tlačne posode - 1. del: Splošno
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13445-2:2014/A1:2016
angleško: Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
slovensko: Neogrevane (nekurjene) tlačne posode - 2. del: Materiali - Dopolnilo A1
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13445-2:2014/A2:2018
angleško: Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
slovensko: Neogrevane (nekurjene) tlačne posode - 2. del: Materiali - Dopolnilo A2
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13445-2:2014/A3:2018
angleško: Unfired pressure vessels - Part 2: Materials
slovensko: Neogrevane (nekurjene) tlačne posode - 2. del: Materiali - Dopolnilo A3
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13445-3:2014/A1:2015
angleško: Unfired pressure vessels - Part 3: Design
slovensko: Neogrevane tlačne posode - 3. del: Konstruiranje - Dopolnilo A1
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13445-3:2014/A2:2016
angleško: Unfired pressure vessels - Part 3: Design
slovensko: Neogrevane tlačne posode - 3. del: Konstruiranje - Dopolnilo A2
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13445-3:2014/A3:2017
angleško: Unfired pressure vessels - Part 3: Design
slovensko: Neogrevane (nekurjene) tlačne posode - 3. del: Konstruiranje - Dopolnilo A3
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13445-3:2014/A4:2018
angleško: Unfired pressure vessels - Part 3: Design
slovensko: Neogrevane (nekurjene) tlačne posode - 3. del: Konstruiranje - Dopolnilo A4
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13445-4:2014/A1:2016
angleško: Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication
slovensko: Neogrevane (nekurjene) tlačne posode - 4. del: Proizvodnja - Dopolnilo A1
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13445-8:2014/A1:2014
angleško: Unfired pressure vessels - Part 8: Additional requirements for pressure vessels of aluminium and aluminium alloys
slovensko: Neogrevane tlačne posode - 8. del: Dodatne zahteve za tlačne posode iz aluminija in aluminijevih zlitin
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 77.150.10 23.020.32
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 286-1:1998
angleško: Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 1: Pressure vessels for general purposes
slovensko: Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 1. del: Tlačne posode za splošne namene
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 286-2:1992
angleško: Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 2: Pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor vehicles and their trailers
slovensko: Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 2. del: Tlačne posode za zračne zavore in pomožne sisteme za motorna vozila in njihove priklopnike
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 286-3:1994
angleško: Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 3: Steel pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
slovensko: Enostavne neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 3. del: Tlačne posode iz jekla za zračne zavore in pomožno pnevmatsko opremo na tirnih vozilih
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 286-4:1994
angleško: Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 4: Aluminium alloy pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock
slovensko: Enostavne, neogrevane tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 4. del: Tlačne posode iz aluminijevih zlitin za zračne zavore in pomožno pnevmatsko opremo na tirnih vozilih
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 764-2:2012
angleško: Pressure equipment - Part 2: Quantities, symbols and units
slovensko: Tlačna oprema - 2. del: Veličine, simboli in enote
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 01.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 764-4:2014
angleško: Pressure equipment - Part 4: Establishment of technical delivery conditions for metallic materials
slovensko: Tlačna oprema - 4. del: Strokovne podlage in pogoji za dobavo kovinskih materialov
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 764-5:2014
angleško: Pressure equipment - Part 5: Inspection documentation of metallic materials and compliance with the material specification
slovensko: Tlačna oprema - 5. del: Dokumentacija o kontroli kovinskih materialov in skladnost s specifikacijo materiala
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 764-6:2012
angleško: Pressure equipment - Part 6: Structure and content of operating instructions
slovensko: Tlačna oprema - 6. del: Oblika in vsebina navodil za obratovanje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 764-7:2002
angleško: Pressure equipment - Part 7: Safety systems for unfired pressure equipment
slovensko: Tlačna oprema - 7. del: Varnostni sistemi za neogrevano tlačno opremo
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 764-8:2016
angleško: Pressure equipment and assemblies - Part 8: Proof test
slovensko: Tlačna oprema in sklopi - 8. del: Preskušanje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi