ICS: 23.020.35 - Plinske jeklenke

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 305
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 407:2021
angleško: Small medical gas cylinders - Pin-index yoke-type valve connections (ISO 407:2021)
slovensko: Male plinske jeklenke za uporabo v medicini - Ventilski priključni nastavki po sistemu pin-index (ISO 407:2021)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.060.40 23.020.35 11.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 417:2012
angleško: Non-refillable metallic gas cartridges for liquefied petroleum gases, with or without a valve, for use with portable appliances - Construction, inspection, testing and marking
slovensko: Kovinske kartuše za utekočinjene naftne pline za enkratno uporabo, z ventilom ali brez njega, za prenosne aparate - Izvedba, nadzor, preskušanje in označevanje
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1439:2017
angleško: LPG equipment and accessories - Procedure for checking transportable refillable LPG cylinders before, during and after filling
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Postopek za preverjanje premičnih, ponovno polnjivih jeklenk za UNP pred polnjenjem, med njim in po njem
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1442:2017
angleško: LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded steel cylinders for LPG - Design and construction
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Premične ponovno polnljive varjene jeklenke iz jekla za UNP - Konstruiranje in izdelava
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2503:2009
angleško: Gas welding equipment - Pressure regulators and pressure regulators with flow-metering devices for gas cylinders used in welding, cutting and allied processes up to 300 bar (30 MPa) (ISO 2503:2009)
slovensko: Naprave za plamensko varjenje - Regulatorji tlaka in regulatorji tlaka z merilniki pretoka za jeklenke za varjenje, rezanje in sorodne postopke do 300 bar (30 MPa) (ISO 2503:2009)
TC: VAR - Varjenje ICS: 23.020.35 25.160.30 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3807:2013
angleško: Gas cylinders - Acetylene cylinders - Basic requirements and type testing (ISO 3807:2013)
slovensko: Plinske jeklenke - Jeklenke za acetilen - Osnovne zahteve in preskus tipa (ISO 3807:2013)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 720-1:1999
angleško: Transportable gas cylinders - Gases and gas mixtures - Part 1: Properties of pure gases
slovensko: Premične plinske jeklenke - Plini in zmesi plinov - 1. del: Lastnosti čistih plinov
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 71.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7225:2007
angleško: Gas cylinders - Precautionary labels (ISO 7225:2005)
slovensko: Plinske jeklenke - Nalepke o nevarnosti (ISO 7225:2005)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7866:2012
angleško: Gas cylinders - Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders - Design, construction and testing (ISO 7866:2012)
slovensko: Plinske jeklenke - Ponovno polnljive plinske jeklenke iz celega iz aluminijevih zlitin - Konstruiranje, izdelava in preskušanje (ISO 7866:2012)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 77.150.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10156:2017
angleško: Gas cylinders - Gases and gas mixtures - Determination of fire potential and oxidizing ability for the selection of cylinder valve outlets (ISO 10156:2017)
slovensko: Plinske jeklenke - Plini in zmesi plinov - Določitev stopnje vnetljivosti in oksidativnosti za izbiro izhodnega priključka ventila za jeklenko (ISO 10156:2017)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 71.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10286:2015
angleško: Gas cylinders - Terminology (ISO 10286:2015)
slovensko: Plinske jeklenke - Terminologija (ISO 10286:2015)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 01.040.23
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški, francoski in nemški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10297:2014
angleško: Gas cylinders - Cylinder valves - Specification and type testing (ISO 10297:2014)
slovensko: Plinske jeklenke - Ventili za jeklenke - Specifikacija in preskus tipa (ISO 10297:2014)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10298:2020
angleško: Gas cylinders - Gases and gas mixtures - Determination of toxicity for the selection of cylinder valve outlets (ISO 10298:2018)
slovensko: Plinske jeklenke - Plini in zmesi plinov - Določanje strupenosti za izbiro izhodnega priključka ventila na jeklenki (ISO 10298:2018)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 71.100.20 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10460:2018
angleško: Gas cylinders - Welded aluminium-alloy, carbon and stainless steel gas cylinders - Periodic inspection and testing (ISO 10460:2018)
slovensko: Plinske jeklenke - Varjene jeklenke iz aluminijevih zlitin ter ogljikovih in nerjavnih jekel - Periodični pregledi in preskušanje (ISO 10460:2018)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 77.150.10 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10462:2013
angleško: Gas cylinders - Acetylene cylinders - Periodic inspection and maintenance (ISO 10462:2013)
slovensko: Plinske jeklenke - Jeklenke za acetilen - Periodična kontrola in vzdrževanje (ISO 10462:2013)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1089-3:2011
angleško: Transportable gas cylinders - Gas cylinder identification (excluding LPG) - Part 3: Colour coding
slovensko: Premične plinske jeklenke - Označevanje jeklenk (razen UNP) - 3. del: Barvno označevanje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 01.070
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10961:2019
angleško: Gas cylinders - Cylinder bundles - Design, manufacture, testing and inspection (ISO 10961:2019)
slovensko: Plinske jeklenke - Snopi jeklenk - Konstruiranje, proizvodnja, preskušanje in kontrola (ISO 10961:2019)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11117:2019
angleško: Gas cylinders - Valve protection caps, guards and shrouds - Design, construction and tests (ISO 11117:2019)
slovensko: Plinske jeklenke - Zaščitne kape in varovala ventilov plinskih jeklenk - Konstruiranje, izdelava in preskusi (ISO 11117:2019)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.060.99 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11118:2015
angleško: Gas cylinders - Non-refillable metallic gas cylinders - Specification and test methods (ISO 11118:2015)
slovensko: Plinske jeklenke - Kovinske plinske jeklenke za enkratno polnitev - Specifikacija in preskusne metode (ISO 11118:2015)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11120:2015
angleško: Gas cylinders - Refillable seamless steel tubes of water capacity between 150 l and 3000 l - Design, construction and testing (ISO 11120:2015)
slovensko: Plinske jeklenke - Ponovno polnljive velike jeklenke iz celega iz jekla z vodno prostornino od 150 do 3000 l - Konstruiranje, izdelava in preskušanje (ISO 11120:2015)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11372:2011
angleško: Gas cylinders - Acetylene cylinders - Filling conditions and filling inspection (ISO 11372:2011)
slovensko: Plinske jeklenke - Jeklenke za acetilen - Pogoji in kontrola polnjenja (ISO 11372:2011)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11439:2013
angleško: Gas cylinders - High pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehicles (ISO 11439:2013)
slovensko: Plinske jeklenke - Visokotlačne jeklenke za zemeljski plin za pogon motornih vozil, vgrajene na vozilo (ISO 11439:2013)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 43.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11621:2005
angleško: Gas cylinders - Procedures for change of gas service (ISO 11621:1997)
slovensko: Plinske jeklenke – Postopki za spremembo namembnosti (ISO 11621:1997)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11623:2015
angleško: Gas cylinders - Composite construction - Periodic inspection and testing (ISO 11623:2015)
slovensko: Plinske jeklenke - Kompozitni materiali - Periodični pregledi in preskusi (ISO 11623:2015)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11755:2020
angleško: Gas cylinders - Cylinder bundles for compressed and liquefied gases (excluding acetylene) - Inspection at time of filling (ISO 11755:2005)
slovensko: Plinske jeklenke - Snopi jeklenk za stisnjene in utekočinjene pline (razen acetilena) - Kontrola polnjenja (ISO 11755:2005)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi