ICS: 23.040.01 - Deli cevovodov in cevovodi na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 96
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6708:1995
angleško : Pipework components -- Definition and selection of DN (nominal size)
slovensko : Cevni deli - Opredelitve in izvor imenskih mer
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6708:1995
angleško : Pipework components - Definition and selection of DN (nominal size) (ISO 6708:1995)
slovensko : Elementi za cevovode - Definicija in izbira DN (imenski premer) (ISO 6708: 1995)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7268:1983
angleško : Pipe components -- Definition of nominal pressure
slovensko : Cevne komponente - Definicija imenskega tlaka
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10931:2005
angleško : Plastics piping systems for industrial applications - Poly(vinylidene fluoride) (PVDF) - Specifications for components and the system (ISO 10931:2005)
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za uporabo v industriji – Poli(viniliden florid) (PVDF) – Zahteve za dele cevovoda in cevni sistem (ISO 10931:2005)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11177:2019
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Inside and outside enamelled valves and pressure pipe fittings for untreated and potable water supply - Quality requirements and testing (ISO 11177:2019)
slovensko : Steklasti in porcelanski emajli - Znotraj in zunaj emajlirani ventili in tlačni cevni fitingi za nepitno in pitno vodo - Zahteve za kakovost in preskušanje (ISO 11177:2019)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 23.040.01 91.140.60 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11295:2022
angleško : Plastics piping systems used for the rehabilitation of pipelines - Classification and overview of strategic, tactical and operational activities (ISO 11295:2022)
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo cevovodov - Razvrstitev in pregled strateških, taktičnih in operativnih dejavnosti (ISO 11295:2022)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 12108:2012
angleško : Plastics piping systems - Guidance for the installation inside buildings of pressure piping systems for hot and cold water intended for human consumption
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Navodila za vgradnjo tlačnih cevovodov za hladno in toplo pitno vodo v stavbah
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 91.140.60 23.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 12747:2013
angleško : Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Recommended practice for pipeline life extension (ISO/TS 12747:2011)
slovensko : Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Transportni cevovodni sistemi - Priporočene prakse za podaljšanje življenjske dobe cevovodov (ISO/TS 12747:2011)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 23.040.01 75.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 1295-2:2005
angleško : Structural design of buried pipelines under various conditions of loading - Part 2: Summary of nationally established methods of design
slovensko : Projektiranje vkopanih cevovodov pri različnih pogojih obtežb – 2. del: Pregled nacionalnih metod projektiranja
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 23.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 1295-3:2007
angleško : Structural design of buried pipelines under various conditions of loading - Part 3: Common method
slovensko : Projektiranje vkopanih cevovodov pri različnih pogojih obtežb - 3. del: Skupna metoda
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 23.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 1295-4:2015
angleško : Structural design of buried pipelines under various conditions of loading - Part 4: Parameters for reliability of the design
slovensko : Projektiranje vkopanih cevovodov pri različnih pogojih obremenitve - 4. del: Parametri za zanesljivost projektiranja
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 23.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13056:2018
angleško : Plastics piping systems - Pressure systems for hot and cold water - Test method for leaktightness under vacuum (ISO 13056:2011)
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Tlačni sistemi za toplo in hladno vodo - Preskusna metoda za ugotavljanje tesnosti pod podtlakom (ISO 13056:2011)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 91.140.60 23.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1453-1:2017
angleško : Plastics piping systems with structured-wall pipes for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes and the system
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov s strukturirano steno cevi za nizko- in visokotemperaturne odvodne sisteme v stavbah - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) - 1. del: Specifikacije za cevi in sistem
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 91.140.80 23.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 1453-2:2017
angleško : Plastics piping systems with structured wall pipes for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov s strukturirano steno cevi za nizko- in visokotemperaturne odvodne sisteme v stavbah - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) - 2. del: Navodilo za ugotavljanje skladnosti
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 91.140.80 23.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1455-1:1999
angleško : Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) - Part 1: Requirements for pipes, fittings and the system
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za nizko- in visokotemperaturne odvodne sisteme v stavbah - Akrilonitril-butadien-stiren (ABS) - 1. del: Zahteve za cevi, fitinge in sistem
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 91.140.80 23.040.01
Stopnja : 9900 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 14999:2013
angleško : Adhesives for thermoplastic piping systems - Accelerated ageing test in storage container
slovensko : Lepila za plastomerne cevne sisteme - Preskus pospešenega staranja lepil
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 23.040.01 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1519-1:2019
angleško : Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polyethylene (PE) - Part 1: Requirements for pipes, fittings and the system
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za nizko- in visokotemperaturne odvodne sisteme v stavbah - Polietilen (PE) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 91.140.80 23.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 1519-2:2020
angleško : Plastic piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polyethylene (PE) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za (nizko- in visokotemperaturne) odvodne sisteme v stavbah - Polietilen (PE) - 2. del: Navodilo za ugotavljanje skladnosti
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 91.140.80 23.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15493:2003
angleško : Plastics piping systems for industrial applications - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) and chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Specifications for components and the system - Metric series (ISO 15493:2003)
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za uporabo v industriji - Akrilonitril butadienstilen (ABS), nemehčan polivinilklorid (PVC-U) in kloriran polivinilklorid (PVC-C) - Zahteve za dele cevovoda in cevni sistem - Metrične serije (ISO 15493 : 2003)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15494:2018
angleško : Plastics piping systems for industrial applications - Polybutene (PB), polyethylene (PE), polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT), crosslinked polyethylene (PE-X), polypropylene (PP) - Metric series for specifications for components and the system (ISO 15494:2015)
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za uporabo v industriji - Polibuten (PB), polietilen (PE), polietilen s povišano temperaturno odpornostjo (PE-RT), zamreženi polietilen (PE-X), polipropilen (PP) - Metrične serije za zahteve za dele cevovoda in cevni sistem (ISO 15494:2015)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1566-1:1998
angleško : Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za nizko- in visokotemperaturne odvodne sisteme v zgradbah - Klorirani polivinilklorid (PVC-C) - 1. del: Zahteve za cevi, fitinge in sistem
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 91.140.80 23.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17613:2022
angleško : LPG equipment and accessories - Composite piping for use with LPG in liquid phase and vapour pressure phase - Design and manufacture
slovensko : Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Cevni sistemi iz kompozitnih materialov za UNP v tekoči in plinski fazi - Konstruiranje in izdelava
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19893:2018
angleško : Plastics piping systems - Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water - Test method for the resistance of mounted assemblies to temperature cycling (ISO 19893:2011)
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Plastomerne cevi in fitingi za hladno in toplo vodo - Preskusna metoda za ugotavljanje odpornosti sistema proti cikličnim temperaturnim spremembam (ISO 19893:2011)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.01 91.140.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6412-1:2018
angleško : Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 1: General rules and orthogonal representation (ISO 6412-1:2017)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Poenostavljeno prikazovanje cevovodov - 1. del: Splošna pravila in ortogonalno prikazovanje (ISO 6412-1:2017)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 23.040.01 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6412-2:2018
angleško : Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 2: Isometric projection (ISO 6412-2:2017)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Poenostavljeno prikazovanje cevovodov - 2. del: Izometrična projekcija (ISO 6412-2:2017)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 23.040.01 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi