ICS: 23.040.03 - Cevovodi za zunanje sisteme transporta vode in njihovi deli

Če kupite standard(e) SIST v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam ob dnevu standardizacije med 14. do 21. oktobra 2020 nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 17 od 17


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 1046:2013
angleško: Thermoplastics piping and ducting systems - Systems outside building structures for the conveyance of water or sewage - Practices for underground installation
slovensko: Cevni in kanalski sistemi iz plastomernih materialov - Sistemi zunaj stavb za transport vode ali kanalizacije - Postopki za vgradnjo pod zemljo
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.030 93.025
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12095:1997
angleško: Plastics piping systems - Brackets for rainwater piping systems - Test method for bracket strength
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Nosilci za cevne sisteme za deževnico - Metoda za preskus trdnosti nosilcev
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 91.140.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17150:2019
angleško: Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water - Test method for determination of short-term compression strength of boxes
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo, za transport in shranjevanje vode, ki ni namenjena pitju - Preskusna metoda za ugotavljanje kratkotrajne tlačne odpornosti zabojev
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17151:2019
angleško: Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water - Test method for determination of long-term compression strength of boxes
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo, za transport in shranjevanje vode, ki ni namenjena pitju - Preskusna metoda za ugotavljanje dolgotrajne tlačne odpornosti zabojev
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11298-1:2018
angleško: Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 1: General (ISO 11298-1:2018)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo podzemnih omrežij za oskrbo z vodo - 1. del: Splošno (ISO 11298-1:2018)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.025
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11298-2:2018
angleško: Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 2: Lining with continuous pipes (ISO 11298-2:2018)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo podzemnih omrežij za oskrbo z vodo - 2. del: Oblaganje z neprekinjenimi cevmi (ISO 11298-2:2018)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.025
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11298-3:2018
angleško: Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 3: Lining with close-fit pipes (ISO 11298-3:2018)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo podzemnih omrežij za oskrbo z vodo - 3. del: Oblaganje s tesno prilagodljivimi cevmi (ISO 11298-3:2018)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.025
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12200-1:2016
angleško: Plastics rainwater piping systems for above ground external use - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za odvod padavinskih voda za zunanjo uporabo - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.025
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 12200-2:2017
angleško: Plastics rainwater piping systems for above ground external use - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za odvod padavinskih voda za zunanjo uporabo - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) - 2. del: Smernice za ugotavljanje skladnosti
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17152-1:2019
angleško: Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water - Boxes used for infiltration, attenuation and storage systems - Part 1: Specifications for storm water boxes made of PP and PVC-U
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo, za transport in shranjevanje vode, ki ni namenjena pitju - Zaboji za sisteme infiltriranja, reduciranja in hrambe - 1. del: Specifikacije za zaboje za meteorne vode, iz PP in PVC-U
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17152-1:2019/AC:2020
angleško: Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water - Boxes used for infiltration, attenuation and storage systems - Part 1: Specifications for storm water boxes made of PP and PVC-U
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo, za transport in shranjevanje vode, ki ni namenjena pitju - Zaboji za sisteme infiltriranja, reduciranja in hrambe - 1. del: Specifikacije za zaboje za meteorne vode, iz PP in PVC-U
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 1046:2001
angleško: Plastics piping and ducting systems - Systems outside building structures for the conveyance of water or sewage - Practices for installation above and below ground
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Sistemi zunaj stavb za transport vode ali kanalizacije - Postopki za vgradnjo nad zemljo in pod njo
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.030 93.025
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2002
Razveljavitev: 01-feb-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11298-1:2011
angleško: Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 1: General (ISO 11298-1:2010)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo podzemnih omrežij za oskrbo z vodo - 1. del: Splošno (ISO 11298-1:2010)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.025
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2011
Razveljavitev: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11298-3:2011
angleško: Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 3: Lining with close-fit pipes (ISO 11298-3:2010)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo podzemnih omrežij za oskrbo z vodo - 3. del: Oblaganje s tesno prilagodljivimi cevmi (ISO 11298-3:2010)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.025
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2011
Razveljavitev: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12200-1:2000
angleško: Plastics rainwater piping systems for above ground external use - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
slovensko: Plastics rainwater piping systems for above ground external use - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.025
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2001
Razveljavitev: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 12200-2:2003
angleško: Plastics rainwater piping systems for above ground external use - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za odvod padavinskih voda za zunanjo uporabo - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) - 2. del: Smernice za ugotavljanje skladnosti
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2003
Razveljavitev: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO 11298-4
angleško: Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 4: Lining with cured-in-place pipes (ISO/DIS 11298-4:2019)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo podzemnih omrežij za oskrbo z vodo - 4. del: Oblaganje s cevmi, utrjenimi na mestu vgradnje (ISO/DIS 11298-4:2019)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.03 93.025
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi