ICS: 23.040.07 - Cevovodi za daljinsko ogrevanje in njihovi deli

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 36
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 448:2015
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja - Sestav fitingov jeklenih cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2016
Razveljavitev: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 488:2015
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja - Sestav jeklenih ventilov za jeklene cevi, poliuretansko toplotno izolacijo in zunanji polietilenski plašč
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2016
Razveljavitev: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 489:2009
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Joint assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja - Sestav spojev za jeklene cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanji polietilenski plašč
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 23.040.60 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2009
Razveljavitev: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14419:2009
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly burried hot water networks - Surveillance systems
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja - Kontrolni sistemi
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2009
Razveljavitev: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13941-1:2019
angleško: District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Design
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Projektiranje in vgradnja toplotno izoliranih spojenih eno- in dvocevnih sistemov za neposredno zakopana vročevodna omrežja - 1. del: Projektiranje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-P: 137.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13941-2:2019
angleško: District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2: Installation
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Projektiranje in vgradnja toplotno izoliranih spojenih eno- in dvocevnih sistemov za neposredno zakopana vročevodna omrežja - 2. del: Vgradnja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15632-4:2009
angleško: District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 4: Bonded system with metal service pipes; requirements and test methods
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani gibki cevni sistemi - 4. del: Vezane kovinske cevi; zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 253:2009+A2:2015
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja - Cevni sestav iz jeklene cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
Razveljavitev: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15632-1:2009+A1:2014
angleško: District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 1: Classification, general requirements and test methods
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani gibki cevni sistemi - 1. del: Klasifikacija, splošne zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15632-2:2010+A1:2014
angleško: District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 2: Bonded plastic service pipes - Requirements and test methods
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani gibki cevni sistemi - 2. del: Vezani cevni sistemi iz polimernih materialov - Zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15632-3:2010+A1:2014
angleško: District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 3: Non bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani gibki cevni sistemi - 3. del: Nevezani cevni sistemi iz polimernih materialov - Zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 253:2003
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje – Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja – Cevni sestav iz jeklene cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2004
Razveljavitev: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 253:2009
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja - Cevni sestav iz jeklene cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2009
Razveljavitev: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 448:2003
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje – Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja – Sestav fitingov jeklenih cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.040.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2004
Razveljavitev: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 448:2009
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja - Sestav fitingov jeklenih cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.040.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2009
Razveljavitev: 01-jan-2016
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 488:1994
angleško: Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks - Steelvalve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks - Steelvalve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 488:2003
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje – Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja – Sestav jeklenih ventilov za jeklene cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2004
Razveljavitev: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 488:2011
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja - Sestav jeklenih ventilov za jeklene cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2011
Razveljavitev: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 489:1994
angleško: Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks - Joint assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks - Joint assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 23.040.60 91.140.65
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 489:2003
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Joint assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje – Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja – Sestav spojev za jeklene cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 23.040.60 91.140.65
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2004
Razveljavitev: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14419:2003
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Surveillance systems
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja – Kontrolni sistemi
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2004
Razveljavitev: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15632-1:2009
angleško: District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 1: Classification, general requirements and test method
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani gibki cevni sistemi - 1. del: Klasifikacija, splošne zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2009
Razveljavitev: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15632-2:2010
angleško: District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 2: Bonded plastic service pipes - Requirements and test methods
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani gibki cevni sistemi - 2. del: Vezani cevni sistemi iz polimernih materialov - Zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2010
Razveljavitev: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15632-3:2010
angleško: District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 3: Non bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani gibki cevni sistemi - 3. del: Nevezani cevni sistemi iz polimernih materialov - Zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2010
Razveljavitev: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 253:2003/A1:2005
angleško: District Heating Pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje – Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja – Cevni sestav iz jeklene cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2006
Razveljavitev: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi