ICS: 23.040.07 - Cevovodi za daljinsko ogrevanje in njihovi deli

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 36
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 253:2019
angleško: District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Poviti enocevni sistemi za neposredno vkopana vročevodna omrežja - Tovarniško izdelan cevni sestav iz jeklene delovne cevi, obdane s poliuretansko toplotno izolacijo in zaščitnim plaščem iz polietilena
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.140.65 23.040.10 23.040.07
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 448:2019
angleško: District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Poviti enocevni sistemi za neposredno vkopana vročevodna omrežja - Tovarniško izdelana armatura iz jeklenih delovnih cevi, obdanih s poliuretansko toplotno izolacijo in zaščitnim plaščem iz polietilena
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.140.65 23.040.40 23.040.07
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 488:2019
angleško: District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Poviti enocevni sistemi za neposredno vkopana vročevodna omrežja - Tovarniško izdelan sestav jeklenih ventilov za jeklene delovne cevi, obdane s poliuretansko toplotno izolacijo in zaščitnim plaščem iz polietilena
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.140.65 23.040.07 23.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 489-1:2019
angleško: District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot water networks - Part 1: Joint casing assemblies and thermal insulation for hot water networks in accordance with EN 13941-1
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Predizolirani enocevni ali dvocevni sistemi za vkopana vročevodna omrežja - 1. del: Spojeni cevni sestavi in toplotna izolacija za vročevodna omrežja v skladu z EN 13941-1
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.140.65 23.040.60 23.040.07
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14419:2019
angleško: District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot water networks - Surveillance systems
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Predizolirani enocevni ali dvocevni sistemi za vkopana vročevodna omrežja - Nadzorni sistemi
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.140.65 23.040.07
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17248:2019
angleško: District heating and district cooling pipe systems - Terms and definitions
slovensko: Sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja - Izrazi in definicije
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 01.040.23
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13941-1:2019
angleško: District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Design
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Projektiranje in vgradnja toplotno izoliranih spojenih eno- in dvocevnih sistemov za neposredno zakopana vročevodna omrežja - 1. del: Projektiranje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13941-2:2019
angleško: District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2: Installation
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Projektiranje in vgradnja toplotno izoliranih spojenih eno- in dvocevnih sistemov za neposredno zakopana vročevodna omrežja - 2. del: Vgradnja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15632-4:2009
angleško: District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 4: Bonded system with metal service pipes; requirements and test methods
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani gibki cevni sistemi - 4. del: Vezane kovinske cevi; zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15698-1:2019
angleško: District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Factory made twin pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Poviti dvocevni sistemi za neposredno vkopana vročevodna omrežja - 1. del: Tovarniško izdelan dvocevni sestav iz jeklene cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.140.10 23.040.10 23.040.07
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15698-2:2019
angleško: District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2: Factory made fitting and valve assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Poviti dvocevni sistemi za neposredno vkopana vročevodna omrežja - 2. del: Tovarniško izdelan sestav fitingov in ventilov iz jeklene cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.140.10 23.040.10 23.040.07
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15632-1:2009+A1:2014
angleško: District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 1: Classification, general requirements and test methods
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani gibki cevni sistemi - 1. del: Klasifikacija, splošne zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15632-2:2010+A1:2014
angleško: District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 2: Bonded plastic service pipes - Requirements and test methods
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani gibki cevni sistemi - 2. del: Vezani cevni sistemi iz polimernih materialov - Zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15632-3:2010+A1:2014
angleško: District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 3: Non bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani gibki cevni sistemi - 3. del: Nevezani cevni sistemi iz polimernih materialov - Zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 253:2003
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje – Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja – Cevni sestav iz jeklene cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2004
Razveljavitev: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 253:2009
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja - Cevni sestav iz jeklene cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.040.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2009
Razveljavitev: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 448:2003
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje – Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja – Sestav fitingov jeklenih cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.040.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2004
Razveljavitev: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 448:2009
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja - Sestav fitingov jeklenih cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.040.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2009
Razveljavitev: 01-jan-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 448:2015
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja - Sestav fitingov jeklenih cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.040.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2016
Razveljavitev: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 488:1994
angleško: Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks - Steelvalve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks - Steelvalve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 488:2003
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje – Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja – Sestav jeklenih ventilov za jeklene cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2004
Razveljavitev: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 488:2011
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja - Sestav jeklenih ventilov za jeklene cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2011
Razveljavitev: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 488:2015
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja - Sestav jeklenih ventilov za jeklene cevi, poliuretansko toplotno izolacijo in zunanji polietilenski plašč
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 91.140.65 23.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2016
Razveljavitev: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 489:1994
angleško: Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks - Joint assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks - Joint assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 23.040.60 91.140.65
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 489:2003
angleško: District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Joint assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko ogrevanje – Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja – Sestav spojev za jeklene cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.07 23.040.60 91.140.65
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2004
Razveljavitev: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi