ICS: 23.040.10 - Železne in jeklene cevi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 142
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 253:2019
angleško : District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene
slovensko : Cevi za daljinsko ogrevanje - Poviti enocevni sistemi za neposredno vkopana vročevodna omrežja - Tovarniško izdelan cevni sestav iz jeklene delovne cevi, obdane s poliuretansko toplotno izolacijo in zaščitnim plaščem iz polietilena
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.140.65 23.040.10 23.040.07
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 545:2010
angleško : Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines - Requirements and test methods
slovensko : Cevi, fitingi, pribor in spoji iz nodularne litine za vodovodno omrežje - Zahteve in preskusne metode
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 91.140.60 23.040.40 23.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 877:2021
angleško : Cast iron pipe systems and their components for the evacuation of water from works - Characteristics and test methods
slovensko : Cevni sistemi in njihovi sestavni deli iz litega železa za odvodnjavanje iz stavb - Karakteristike in preskusne metode
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.040.40 23.040.10 91.140.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1127:1996
angleško : Stainless steel tubes - Dimensions, tolerances and conventional masses per unit length (ISO 1127:1992)
slovensko : Cevi iz nerjavnega jekla - Mere, mejni odstopki in mase na dolžinsko enoto (ISO 1127:1992)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 23.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7369:2020
angleško : Pipework - Metal hoses and hose assemblies - Vocabulary (ISO 7369:2020)
slovensko : Cevovod - Kovinske cevi in cevni priključki - Slovar (ISO 7369:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 23.040.10 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10220:2002
angleško : Seamless and welded steel tubes - Dimensions and masses per unit length
slovensko : Nevarjene in električno varjene jeklene cevi - Izmere in mase na enoto dolžine
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 23.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10224:2002
angleško : Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption - Technical delivery conditions
slovensko : Nelegirane jeklene cevi in fitingi za transport vodnih tekočin vključno s pitno vodo - Tehnični dobavni pogoji
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 23.040.40 23.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10312:2002
angleško : Welded stainless steel tubes for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption - Technical delivery conditions
slovensko : Varjene jeklene cevi za transport vodnih tekočin vključno s pitno vodo - Tehnični dobavni pogoji
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 23.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10339:2007
angleško : Steel tubes for onshore and offshore water pipelines - Internal liquid applied epoxy linings for corrosion protection
slovensko : Jeklene cevi za cevovode v zemlji in pod vodo – Notranje, iz tekoče epoksidne smole izdelane obloge za antikorozijsko zaščito
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 23.040.10 25.220.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10380:2012
angleško : Pipework - Corrugated metal hoses and hose assemblies (ISO 10380:2012)
slovensko : Cevovod - Valovite kovinske cevi in cevni priključki (ISO 10380:2012)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 23.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1124-1:1999
angleško : Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 1: Requirements, testing, quality control
slovensko : Vzdolžno varjene nerjavne jeklene cevi in spojniki z obojko za sisteme za odpadno vodo - 1. del: Zahteve, preskušanje in kontrola kakovosti
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 23.040.10 93.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1124-2:2014
angleško : Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 2: System S, forms and dimensions
slovensko : Vzdolžno varjene nerjavne jeklene cevi in spojniki z obojko za sisteme za odpadno vodo - 2. del: Sistem S - Oblike in mere
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 93.030 23.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1124-3:2008
angleško : Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 3: System X - Dimensions
slovensko : Vzdolžno varjene nerjavne jeklene cevi in spojniki z obojko za sisteme za odpadno vodo - 3. del: Sistem X - Mere
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 23.040.10 93.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1124-4:2013
angleško : Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for wastewater systems - Part 4: Components for vacuum drainage systems and for drainage systems on ships
slovensko : Vzdolžno varjene nerjavne jeklene cevi in spojniki z obojko za sisteme za odpadno vodo - 4. del: Sestavni deli za podtlačne sisteme za odvodnjavanje in sisteme za odvodnjavanje na ladjah
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 23.040.40 47.020.30 23.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12068:1998
angleško : Cathodic protection - External organic coatings for the corrosion protection of burried or immersed steel pipelines used in conjunction with cathodic protection - Tapes and shrinkable materials
slovensko : Katodna zaščita - Organske prevleke za zunanjo antikorozijsko zaščito skupaj s katodno zaščito na jeklenih cevovodih v zemlji ali v vodi - Toplotno skrčljivi trakovi in materiali
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 23.040.10 25.220.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14125:2013
angleško : Thermoplastic and flexible metal pipework for underground installation at petrol filling stations
slovensko : Cevovodi iz kovinskih gibljivih cevi in cevi iz plastomerov za podzemne napeljave za bencinske servise
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.040.10 83.140.30 75.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14525:2004
angleško : Ductile iron wide tolerance couplings and flange adaptors for use with pipes of different materials: ductile iron, Grey iron, Steel, PVC-U PE, Fibre-cement
slovensko : Spojke in prirobnične prilagoditve široke uporabe za cevi iz različnih materialov: duktilne litine, sive litine (z lamelastim grafitom), jekla, PVC-U, PE, vlaknatega cementa
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.040.60 23.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15542:2008
angleško : Ductile iron pipes, fittings and accessories - External cement mortar coating for pipes - Requirements and test methods
slovensko : Cevi, fitingi in pribor iz nodularne litine - Zunanji nanos cementne malte na cevi - Zahteve in preskusne metode
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.040.10 23.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15545:2006
angleško : Guide to the use of EN 545
slovensko : Vodilo za uporabo standarda EN 545
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 91.140.60 23.040.40 23.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16017:2010
angleško : Guide to the use of EN 598
slovensko : Vodilo za uporabo EN 598
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 93.030 23.040.40 23.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16470:2013
angleško : Environmental aspects of ductile iron pipe systems for water and sewerage aspects applications
slovensko : Okoljski vidiki cevnih sistemov iz duktilne litine za vodo in odpadno vodo
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 91.140.60 23.040.10 13.020.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3545-1:1989
angleško : Steel tubes and fittings -- Symbols for use in specifications -- Part 1: Tubes and tubular accessories with circular cross-section
slovensko : Jeklene cevi in fitingi - Simboli za rabo v specifikacijah - 1. del: Cevi in cevni deli s krožnim prerezom
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 01.080.30 23.040.40 23.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3545-2:1989
angleško : Steel tubes and fittings -- Symbols for use in specifications -- Part 2: Square and rectangular hollow sections
slovensko : Jeklene cevi in fitingi - Simboli za rabo v specifikacijah - 2. del: Kvadratni in pravokotni prečni prerezi
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 01.080.30 23.040.40 23.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10893-1:2011
angleško : Non-destructive testing of steel tubes - Part 1: Automated electromagnetic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the verification of hydraulic leaktightness (ISO 10893-1:2011)
slovensko : Neporušitveno preskušanje jeklenih cevi - 1. del: Avtomatska elektromagnetna preiskava nevarjenih ali varjenih (razen obločno varjenih pod praškom) feromagnetnih jeklenih cevi za preverjanje tesnosti (ISO 10893-1:2011)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.040.20 23.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10893-2:2011
angleško : Non-destructive testing of steel tubes - Part 2: Automated eddy current testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of imperfections (ISO 10893-2:2011)
slovensko : Neporušitveno preskušanje jeklenih cevi - 2. del: Ugotavljanje napak nevarjenih in varjenih jeklenih cevi (razen obločno varjenih pod praškom) z avtomatsko preiskavo z vrtinčnimi tokovi (ISO 10893-2:2011)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.040.20 23.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi