ICS: 23.040.15 - Cevi iz neželeznih kovin

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 31
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12450:2012
angleško: Copper and copper alloys - Seamless, round copper capillary tubes
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Nevarjene kapilarne cevi z okroglim prerezom
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 23.040.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12451:2012
angleško: Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for heat exchangers
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Nevarjene cevi z okroglim prerezom za toplotne izmenjevalnike
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 23.040.15 77.150.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12452:2012
angleško: Copper and copper alloys - Rolled, finned, seamless tubes for heat exchangers
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Valjane, narebričene, nevarjene cevi za toplotne izmenjevalnike
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 23.040.15 77.150.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13348:2016
angleško: Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for medical gases or vacuum
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Nevarjene okrogle bakrene cevi za medicinske pline ali vakuumske sisteme
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 23.040.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13349:2002
angleško: Copper and copper alloys - Pre-insulated copper tubes with solid covering
slovensko: Baker in bakrove zlitine – Z masivno prevleko oplaščene bakrene cevi
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 23.040.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1971-1:2019
angleško: Copper and copper alloys - Eddy current test for measuring defects on seamless round copper and copper alloy tubes - Part 1: Test with an encircling test coil on the outer surface
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Metoda preskušanja z vrtinčnimi tokovi za merjenje napak na nevarjenih okroglih ceveh iz bakra in bakrovih zlitin - 1. del: Preskus s preskusno tuljavo, ki obdaja zunanjo površino
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 23.040.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1971-2:2019
angleško: Copper and copper alloys - Eddy current test for measuring defects on seamless round copper and copper alloy tubes - Part 2: Test with an internal probe on the inner surface
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Metoda preskušanja z vrtinčnimi tokovi za merjenje napak na nevarjenih okroglih ceveh iz bakra in bakrovih zlitin - 2. del: Preskus z notranjo preskusno tuljavo ob notranji površini
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 23.040.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12735-1:2020
angleško: Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for air conditioning and refrigeration - Part 1: Tubes for piping systems
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Nevarjene okrogle cevi za hladilno in klimatsko tehniko - 1. del: Cevi za napeljave
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 23.040.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12735-2:2016
angleško: Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for air conditioning and refrigeration - Part 2: Tubes for equipment
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Nevarjene okrogle bakrene cevi za hladilno in klimatsko tehniko - 2. del: Cevi za naprave in aparate
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 23.040.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1057:2006+A1:2010
angleško: Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Nevarjene okrogle bakrene cevi za vodo in plin za sanitarne in ogrevalne namene
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 23.040.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12449:2016+A1:2019
angleško: Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for general purposes
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Nevarjene cevi z okroglim prerezom za splošno uporabo
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 23.040.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1057:1996
angleško: Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Nevarjene (narejene iz celega) bakrene cevi z okroglim prerezom za vodo in plin, ki se uporabljajo za sanitarne in ogrevalne namene
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 23.040.15
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-1998
Razveljavitev: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1057:2006
angleško: Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Nevarjene (narejene iz celega) bakrene cevi z okroglim prerezom za vodo in plin, ki se uporabljajo za sanitarne in ogrevalne namene
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 23.040.15
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2006
Razveljavitev: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1971:1998
angleško: Copper and copper alloys - Eddy current test for tubes
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Metoda preskušanja cevi z vrtinčnimi tokovi
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 23.040.15
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1999
Razveljavitev: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6207:1992
angleško: Seamless nickel and nickel alloy tube
slovensko: Nevarjena cev iz niklja in nikljevih zlitin
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.150.40 23.040.15
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-1997
Razveljavitev: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12449:1999
angleško: Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for general purposes
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Nevarjene cevi z okroglim prerezom za splošno uporabo
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 23.040.15
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2000
Razveljavitev: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12449:2012
angleško: Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for general purposes
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Nevarjene cevi z okroglim prerezom za splošno uporabo
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 23.040.15
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2012
Razveljavitev: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12449:2016
angleško: Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for general purposes
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Nevarjene cevi z okroglim prerezom za splošno uporabo
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 23.040.15
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2016
Razveljavitev: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12450:1999
angleško: Copper and copper alloys - Seamless, round copper capillary tubes
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Nevarjene kapilarne cevi z okroglim prerezom
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 23.040.15
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2000
Razveljavitev: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12451:1999
angleško: Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for heat exchangers
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Nevarjene cevi z okroglim prerezom za toplotne izmenjevalnike
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 23.040.15
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2000
Razveljavitev: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12452:1999
angleško: Copper and copper alloys - Rolled, finned, seamless tubes for heat exchangers
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Valjano narebričene nevarjene cevi za toplotne izmenjevalnike
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 23.040.15 77.150.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2000
Razveljavitev: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1971-1:2011
angleško: Copper and copper alloys - Eddy current test for measuring defects on seamless round copper and copper alloy tubes - Part 1: Test with an encircling test coil on the outer surface
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Metoda preskušanja z vrtinčnimi tokovi za merjenje napak na nevarjenih okroglih ceveh iz bakra in bakrovih zlitin - 1. del: Preskus s preskusno tuljavo, ki obdaja zunanjo površino
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 23.040.15
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2012
Razveljavitev: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1971-2:2011
angleško: Copper and copper alloys - Eddy current test for measuring defects on seamless round copper and copper alloy tubes - Part 2: Test with an internal test coil on the inner surface
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Metoda preskušanja z vrtinčnimi tokovi za merjenje napak na nevarjenih okroglih ceveh iz bakra in bakrovih zlitin - 2. del: Preskus z notranjo preskusno tuljavo ob notranji površini
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 23.040.15
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2012
Razveljavitev: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12735-1:2001
angleško: Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration - Part 1: Tubes for piping systems
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Nevarjene okrogle bakrene cevi za hladilno in klimatsko tehniko - 1. del: Cevi za napeljave
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 23.040.15
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2002
Razveljavitev: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12735-1:2010
angleško: Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration - Part 1: Tubes for piping systems
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Nevarjene okrogle bakrene cevi za hladilno in klimatsko tehniko - 1. del: Cevi za napeljave
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.150.30 23.040.15
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2010
Razveljavitev: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi