ICS: 23.040.20 - Cevi iz polimernih materialov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 262
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 637:1994/AC:1995
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced plastics components - Determination of the amounts of constituents using the gravimetric method
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Sestavni deli iz polimernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni - Določanje količine sestavin z gravimetrično metodo
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 705:1994/AC:1995
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Methods for regression analysis and their use
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Metode za regresijsko analizo in njihova uporaba
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.45 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 761:1994/AC:1995
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the creep factor under dry conditions
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje koeficienta lezenja v suhem
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 852:2010
angleško : Plastics piping systems for the transport of water intended for human consumption - Migration assessment - Guidance on the interpretation of laboratory derived migration values
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za transport pitne vode - Vrednotenje migracije - Navodilo za razlago laboratorijsko pridobljenih migracijskih vrednosti
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 13.060.20 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1120:1996
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Determination of the resistance to chemical attack from the inside of a section in a deflected condition
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje kemične odpornosti iz notranjosti deformiranega odseka
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.45 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1228:1996
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of initial specific ring stiffness
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje začetne specifične obodne togosti
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1229:1996
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods to prove the leaktightness of the wall under short-term internal pressure
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Preskusne metode za preverjanje tesnosti sten pod kratkotrajnim notranjim tlakom
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.45 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1393:1996
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of initial longitudinal tensile properties
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje začetnih nateznih lastnosti v vzdolžni smeri
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1394:1996
angleško : Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the apparent initial circumferential tensile strength
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje navidezne začetne natezne trdnosti v obodni smeri
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 83.120 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 161-1:1996
angleško : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -- Nominal outside diameters and nominal pressures -- Part 1: Metric series
slovensko : Plastomerne cevi za transport fluidov - Imenski zunanji premeri in imenski tlaki - 1. del: Metrska serija
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1905:1998
angleško : Plastics piping systems - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes, fittings and material - Method for assessment of the PVC content based on total chlorine content
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi, fitingi in material iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) - Metoda za ugotavljanje deleža PVC na osnovi celotnega klora
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.45 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2505:2005
angleško : Thermoplastics pipes - Longitudinal reversion - Test method and parameters (ISO 2505:2005)
slovensko : Plastomerne cevi –Dimenzijska stabilnost po segrevanju – Preskusna metoda in parametri (ISO 2505:2005)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3126:2005
angleško : Plastics piping systems - Plastics components - Determination of dimensions (ISO 3126:2005)
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov - Sestavni deli iz polimernih materialov – Ugotavljanje mer (ISO 3126:2005)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3127:2017
angleško : Thermoplastics pipes - Determination of resistance to external blows - Round-the-clock method (ISO 3127:1994)
slovensko : Plastomerne cevi - Določanje odpornosti proti zunanjim udarcem - Metoda s postopkom rotiranja (round-the-clock method) (ISO 3127:1994)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3213:2009
angleško : Polypropylene (PP) pipes -- Effect of time and temperature on the expected strength
slovensko : Polipropilenske (PP) cevi - Vpliv časa in temperature na pričakovano trdnost
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3633:2002
angleško : Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za (nizko- in visokotemperaturne) odvodne sisteme v stavbah - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 91.140.80 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4065:2018
angleško : Thermoplastics pipes -- Universal wall thickness table
slovensko : Plastomerne cevi - Preglednica univerzalne debeline stene
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 4191:2014
angleško : Plastics piping systems for water supply -- Unplasticized poly(vinyl chloride)(PVC-U) and oriented PVC-U (PVC-O) -- Guidance for installation
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo z vodo - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) in orientiran PVC-U (PVC-O) - Navodila za vgradnjo
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 91.140.60 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6964:2019
angleško : Polyolefin pipes and fittings -- Determination of carbon black content by calcination and pyrolysis -- Test method
slovensko : Poliolefinske cevi in fitingi - Določanje vsebnosti saj s kalcinacijo in pirolizo - Preskusna metoda
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7686:2005
angleško : Plastics pipes and fittings - Determination of opacity (ISO 7686:2005)
slovensko : Polimerne cevi in fitingi – Ugotavljanje svetlobne prepustnosti (ISO 7686:2005)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.45 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8795:2001
angleško : Plastics piping systems for the transport of water intended for human consumption - Migration assessment - Determination of migration values of plastics pipes and fittings and their joints (ISO 8795:2001)
slovensko : Cevni sistemi iz polimernih materialov za transport pitne vode - Vrednotenje migracije - 1. del: Določanje migracijskih vrednosti cevi iz plastomernih materialov, fitingov in spojev (ISO 8795:2001)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 13.060.20 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9080:2012
angleško : Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation (ISO 9080:2012)
slovensko : Cevni in kanalski sistemi iz polimernih materialov - Ugotavljanje dolgotrajne hidrostatične trdnosti termoplastičnih materialov za cevi z metodo ekstrapolacije (ISO 9080:2012)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9852:2017
angleško : Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes - Dichloromethane resistance at specified temperature (DCMT) - Test method (ISO 9852:2007)
slovensko : Cevi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) - Odpornost proti diklormetanu pri določeni temperaturi (DCMT) - Preskusna metoda (ISO 9852:2007)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9967:2016
angleško : Thermoplastics pipes - Determination of creep ratio (ISO 9967:2016)
slovensko : Plastomerne cevi - Določanje razmerja lezenja (ISO 9967:2016)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9969:2016
angleško : Thermoplastics pipes - Determination of ring stiffness (ISO 9969:2016)
slovensko : Plastomerne cevi - Ugotavljanje obodne togosti (ISO 9969:2016)
TC : PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS : 23.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi