ICS: 23.040.45 - Fitingi iz polimernih materialov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 100
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 580:2005
angleško: Plastics piping and ducting systems - Injection-moulded thermoplastics fittings - Methods for visually assessing the effects of heating (ISO 580:2005)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Brizgani plastomerni fitingi - Metode za vizualno oceno vpliva segrevanja (ISO 580:2005)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 705:1994/AC:1995
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Methods for regression analysis and their use
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Metode za regresijsko analizo in njihova uporaba
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 802:1994
angleško: Plastics piping and ducting systems - Injection-moulded thermoplastics fittings for pressure piping systems - Test method for maximum deformation by crushing
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Plastomerni fitingi, oblikovani z injekcijskim vbrizgavanjem, za tlačne cevovode - Metoda za preskus največje deformacije s stiskanjem
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1120:1996
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Determination of the resistance to chemical attack from the inside of a section in a deflected condition
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje kemične odpornosti iz notranjosti deformiranega odseka
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1229:1996
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods to prove the leaktightness of the wall under short-term internal pressure
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Preskusne metode za preverjanje tesnosti sten pod kratkotrajnim notranjim tlakom
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1716:1997
angleško: Plastics piping systems - Polyethylene (PE) tapping tees - Test method for impact resistance of an assembled tapping tee
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov– Iztočni T-kos iz polietilena (PE) – Preskusna metoda za odpornost sestavljenega iztočnega T-kosa na udarce
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1905:1998
angleško: Plastics piping systems - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes, fittings and material - Method for assessment of the PVC content based on total chlorine content
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi, fitingi in material iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) - Metoda za ugotavljanje deleža PVC na osnovi celotnega klora
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 265-1:1988
angleško: Pipes and fittings of plastics materials -- Fittings for domestic and industrial waste pipes -- Basic dimensions: Metric series -- Part 1: Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)
slovensko: Cevi in fitingi iz polimernih materialov - Fitingi za odtočne cevi v gospodinjstvu in industriji - Osnovne dimenzije: Metrska serija - 1. del: Nemehčan polivinilklorid (PVC - U)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 91.140.80 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3603:1977
angleško: Fittings for unplasticized polyvinyl chloride (PVC) pressure pipes with elastic sealing ring type joints -- Pressure test for leakproofness
slovensko: Fitingi za tlačne cevi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC - U) za spoje z elastičnimi tesnilnimi obroči - Tlačni preskus tesnjenja
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7686:2005
angleško: Plastics pipes and fittings - Determination of opacity (ISO 7686:2005)
slovensko: Polimerne cevi in fitingi – Ugotavljanje svetlobne prepustnosti (ISO 7686:2005)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9853:1991
angleško: Injection-moulded unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) fittings for pressure pipe systems -- Crushing test
slovensko: Brizgani fitingi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC - U) za tlačne cevne sisteme - Preskus s stiskanjem
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10147:2012
angleško: Pipes and fittings made of crosslinked polyethylene (PE-X) - Estimation of the degree of crosslinking by determination of the gel content (ISO 10147:2011)
slovensko: Cevi in fitingi iz zamreženega polietilena (PE-X) - Ocena stopnje zamreženosti z ugotavljanjem deleža gela (ISO 10147:2011)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1167-1:2006
angleško: Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to internal pressure - Part 1: General method (ISO 1167-1:2006)
slovensko: Plastomerne cevi, fitingi in spoji za pretok tekočin in plinov – Ugotavljanje odpornosti proti notranjemu tlaku – 1. del: Osnovna metoda (ISO 1167-1:2006)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1167-2:2006
angleško: Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to internal pressure - Part 2: Preparation of pipe test pieces (ISO 1167-2:2006)
slovensko: Plastomerne cevi, fitingi in spoji za pretok tekočin in plinov – Ugotavljanje odpornosti proti notranjemu tlaku – 2. del: Priprava cevi za preskus (ISO 1167-2:2006)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1167-3:2007
angleško: Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to internal pressure - Part 3: Preparation of components (ISO 1167-3:2007)
slovensko: Plastomerne cevi, fitingi in spoji za transport tekočin in plinov - Preskusna metoda za ugotavljanje odpornosti proti notranjemu tlaku - 3. del: Priprava sestavnih delov (ISO 1167-3:2007)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1167-4:2007
angleško: Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to internal pressure - Part 4: Preparation of assemblies (ISO 1167-4:2007)
slovensko: Plastomerne cevi, fitingi in spoji za transport tekočin - Določanje odpornosti proti notranjemu tlaku - 4. del: Priprava spojev (ISO 1167-4:2007)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.20 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12162:2009
angleško: Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications - Classification, designation and design coefficient (ISO 12162:2009)
slovensko: Plastomerni materiali za cevi in fitinge v tlačnih cevovodih - Razvrščanje, označevanje in skupni koeficient za projektiranje (ISO 12162:2009)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13229:2011
angleško: Thermoplastics piping systems for non-pressure applications - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes and fittings - Determination of the viscosity number and K-value (ISO 13229:2010)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov, ki delujejo po težnostnem principu - Cevi in fitingi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) - Ugotavljanje viskoznostnega števila in izračunavanje K-vrednosti (ISO 13229:2010)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13263:2017
angleško: Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Thermoplastics fittings - Test method for impact strength (ISO 13263:2010)
slovensko: Plastomerni cevni sistemi za odpadno vodo in kanalizacijo, položeni v zemljo, ki delujejo po težnostnem principu - Plastomerni fitingi - Preskusna metoda za udarno trdnost (ISO 13263:2010)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 93.030 91.140.80 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13264:2017
angleško: Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Thermoplastics fittings - Test method for mechanical strength or flexibility of fabricated fittings (ISO 13264:2010)
slovensko: Plastomerni cevni sistemi za odpadno vodo in kanalizacijo, položeni v zemljo, ki delujejo po težnostnem principu - Plastomerni fitingi - Preskusna metoda za mehansko trdnost ali fleksibilnost fabriciranih fitingov (ISO 13264:2010)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 93.030 91.140.80 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13967:2009
angleško: Thermoplastics fittings - Determination of ring stiffness (ISO 13967:2009)
slovensko: Plastomerni fitingi - Določevanje obodne togosti (ISO 13967:2009)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1452-3:2010
angleško: Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 3: Fittings (ISO 1452-3:2009, corrected version 2010-03-01)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo z vodo in za podzemno in nadzemno odvodnjavanje in kanalizacijo pod tlakom - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) - 3. del: Fitingi (ISO 1452-3:2009, popravljena verzija 2010-03-01)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 93.025 91.140.60 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 14541:2013
angleško: Plastics pipes and fittings - Characteristics for utilisation of non-virgin PVC-U, PP and PE materials
slovensko: Polimerne cevi in fitingi - Lastnosti za uporabo obtočnega materiala, lastnega regenerata in regeneratov tujega izvora iz PVC-U, PP- in PE-materialov
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16871:2003
angleško: Plastics piping and ducting systems - Plastics pipes and fittings - Method for exposure to direct (natural) weathering (ISO 16871:2003)
slovensko: Cevni in zaščitni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz polimernih materialov - Metoda izpostave naravnim vremenskim vplivom (ISO 16871:2003)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2507-1:1995
angleško: Thermoplastics pipes and fittings -- Vicat softening temperature -- Part 1: General test method
slovensko: Plastomerne cevi in fitingi - Zmehčišče po Vicatu (VST) - 1. del: Splošna preskusna metoda
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi