ICS: 23.040.50 - Cevi in fitingi iz drugih materialov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 39
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 512:1994
angleško: Fibre-cement products - Pressure pipes and joints
slovensko: Vlaknatocementni izdelki - Tlačne cevi in spoji
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.100.40 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1996
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 639:1994
angleško: Common requirements for concrete pressure pipes including joints and fittings
slovensko: Splošne zahteve za betonske tlačne cevi, skupaj s spoji in fazonskimi kosi
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 640:1994
angleško: Reinforced concrete pressure pipes and distributed reinforcement concrete pressure pipes (non-cylinder type), including joints and fittings
slovensko: Armiranobetonske tlačne cevi in betonske tlačne cevi s porazdeljeno armaturo (brez kovinskega plašča), skupaj s spoji in fazonskimi kosi
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 641:1994
angleško: Reinforced concrete pressure pipes, cylinder type, including joints and fittings
slovensko: Armiranobetonske tlačne cevi s kovinskim plaščem, skupaj s spoji in fazonskimi kosi
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 642:1994
angleško: Prestressed concrete pressure pipes, cylinder and non-cylinder, including joints, fittings and specific requirements for prestressing steel for pipes
slovensko: Prednapete betonske tlačne cevi s kovinskim plaščem ali brez njega, skupaj s stiki, fazonskimi deli, in posebne zahteve za jeklo za prednapenjanje za cevi
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1444:2000
angleško: Fibre-cement pipelines - Guide for laying and on-site work practices
slovensko: Vlaknatocementni cevovodi - Smernica za polaganje in delo na terenu
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.100.40 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1916:2002
angleško: Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced
slovensko: Betonske cevi in fazonski kosi, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 93.030 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 295-1:2013
angleško: Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 1: Requirements for pipes, fittings and joints
slovensko: Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 1. del: Zahteve za cevi, fitinge in spoje
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.80 93.030 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 295-2:2013
angleško: Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 2: Evaluation of conformity and sampling
slovensko: Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 2. del: Vrednotenje skladnosti in vzorčenje
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.80 93.030 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 295-3:2012
angleško: Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 3: Test methods
slovensko: Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 3. del: Preskusne metode
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.80 93.030 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 295-4:2013
angleško: Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 4: Requirements for adaptors, connectors and flexible couplings
slovensko: Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 4. del: Zahteve za prilagodilne in povezovalne dele ter prožne spojke
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.80 93.030 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 295-5:2013
angleško: Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 5: Requirements for perforated pipes and fittings
slovensko: Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 5. del: Zahteve za drenažne cevi in fazonske kose
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.80 93.030 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 295-6:2013
angleško: Vitrified clay pipes systems for drain and sewers - Part 6: Requirements for components of manholes and inspection chambers
slovensko: Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 6. del: Zahteve za vstopne in revizijske jaške
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.80 93.030 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 295-7:2013
angleško: Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Part 7: Requirements for pipes and joints for pipe jacking
slovensko: Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 7. del: Zahteve za keramične cevi in spoje za potisne cevi
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.80 93.030 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 588-1:1996
angleško: Fibre-cement pipes for sewers and drains - Part 1: Pipes, joints and fittings for gravity systems
slovensko: Vlaknatocementne cevi za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 1. del: Cevi, spoji in fazonski kosi za težnostne sisteme
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.100.40 93.030 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1996
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 588-2:2001
angleško: Fibre cement pipes for drains and sewers - Part 2: Manholes and inspection chambers
slovensko: Vlaknatocementne cevi za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 2. del: Vstopni in revizijski jaški
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.100.40 23.040.50 93.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12585:1998
angleško: Glass plant, pipeline and fittings - Pipeline and fittings DN 15 to 1000 - Compatibility and interchangeability
slovensko: Glass plant, pipeline and fittings - Pipeline and fittings DN 15 to 1000 - Compatibility and interchangeability
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12763:2000
angleško: Fibre-cement pipes and fittings for discharge systems for buildings - Dimensions and technical terms of delivery
slovensko: Vlaknatocementne cevi in fazonski kosi za kanalizacijske sisteme v stavbah - Mere in tehnični dobavni pogoji
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.100.40 91.140.80 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16626:2014
angleško: Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Guidance for voluntary third-party certification procedures
slovensko: Keramični cevni sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo - Navodilo za postopke prostovoljnega certificiranja, ki ga izvaja tretja oseba
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 23.040.50 93.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1916:2002/AC:2008
angleško: Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced
slovensko: [Not translated]
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 93.030 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 512:1994/A1:2001
angleško: Fibre-cement products - Pressure pipes and joints
slovensko: Vlaknatocementni izdelki - Tlačne cevi in spoji
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.100.40 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 295-1:1991
angleško: Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 1: Requirements
slovensko: Keramične cevi, fazonski kosi in spoji za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 1. del: Zahteve
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 93.030 23.040.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1996
Razveljavitev: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 295-2:1991
angleško: Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 2: Quality control
slovensko: Keramične cevi, fazonski kosi in spoji za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 2. del: Kontrola kakovosti in vzorčenje
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.80 93.030 23.040.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1996
Razveljavitev: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 295-3:1991
angleško: Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 3: Test methods
slovensko: Keramične cevi, fazonski kosi in spoji za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 3. del: Preskusne metode
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.80 93.030 23.040.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1996
Razveljavitev: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 295-4:1995
angleško: Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 4: Requirements for special fittings, adaptors and compatible accessories
slovensko: Keramične cevi, fazonski kosi in spoji za odvod odpadne vode in kanalizacijo - 4. del: Zahteve za posebne fazonske in prilagodilne kose
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.80 93.030 23.040.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1996
Razveljavitev: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi