ICS: 23.040.99 - Drugi sestavni deli za cevovode

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 20 od 20


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50443:2011
angleško: Effects of electromagnetic interference on pipelines caused by high voltage a.c. electric traction systems and/or high voltage a.c. power supply systems
slovensko: Učinki elektromagnetne interference na cevovode, ki jih povzročajo visokonapetostni sistemi izmeničnega toka električne vleke in/ali visokonapetostni izmenični napajalni sistemi
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280 23.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12502-1:2004
angleško: Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage systems - Part 1: General
slovensko: Protikorozijska zaščita kovinskih materialov – Navodilo za ocenjevanje verjetnosti nastanka korozije v porazdeljeni vodi in skladiščnih sistemih - 1. del: Splošno
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 91.140.60 77.060 23.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12502-2:2004
angleško: Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage systems - Part 2: Influencing factors for copper and copper alloys
slovensko: Protikorozijska zaščita kovinskih materialov - Navodilo za ocenjevanje verjetnosti nastanka korozije v porazdeljeni vodi in skladiščnih sistemih - 2. del: Vplivni dejavniki za baker in bakrove zlitine
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 91.140.60 77.060 23.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12502-3:2004
angleško: Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage systems - Part 3: Influencing factors for hot dip galvanised ferrous materials
slovensko: Protikorozijska zaščita kovinskih materialov - Navodilo za ocenjevanje verjetnosti nastanka korozije v porazdeljeni vodi in skladiščnih sistemih - 3. del: Vplivni dejavniki za vroče pocinkane železove materiale
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 91.140.60 77.060 23.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12502-4:2004
angleško: Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage systems - Part 4: Influencing factors for stainless steels
slovensko: Protikorozijska zaščita kovinskih materialov - Navodilo za ocenjevanje verjetnosti nastanka korozije v porazdeljeni vodi in skladiščnih sistemih - 4. del: Vplivni dejavniki za nerjavna jekla
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 91.140.60 77.060 23.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12502-5:2004
angleško: Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage systems - Part 5: Influencing factors for cast iron, unalloyed and low alloyed steels
slovensko: Protikorozijska zaščita kovinskih materialov - Navodilo za ocenjevanje verjetnosti nastanka korozije v porazdeljeni vodi in skladiščnih sistemih - 5. del: Vplivni dejavniki za lito železo, nelegirana in malolegirana jekla
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 91.140.60 77.060 23.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13160-3:2016
angleško: Leak detection systems - Part 3: Requirements and test/assessment methods for liquid systems for tanks
slovensko: Sistemi za kontrolo tesnosti - 3. del: Zahteve in metode za preskušanje in ocenjevanje sistemov s tekočino za rezervoarje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10 23.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13160-5:2016
angleško: Leak detection systems - Part 5: Requirements and test/assessment methods for in-tank gauge systems and pressurised pipework systems
slovensko: Sistemi za kontrolo tesnosti - 5. del: Zahteve in metode za preskušanje in ocenjevanje sistemov zaznavanja netesnosti, vgrajenih v rezervoarje in tlačne cevovode
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.040.99 23.020.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17414-1:2020
angleško: District cooling pipes - Factory made flexible pipe systems - Part 1: Classification, general requirements and test methods
slovensko: Cevi za daljinsko hlajenje - Tovarniško izdelani gibki cevni sistemi - 1. del: Razvrstitev, splošne zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17414-2:2020
angleško: District cooling pipes - Factory made flexible pipe systems - Part 2: Bonded system with plastic service pipes - Requirements and test methods
slovensko: Cevi za daljinsko hlajenje - Tovarniško izdelani gibki cevni sistemi - 2. del: Vezani sistem z delovnimi cevmi iz polimernih materialov - Zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17414-3:2020
angleško: District cooling pipes - Factory made flexible pipe systems - Part 3: Non bonded system with plastic service pipes - Requirements and test methods
slovensko: Cevi za daljinsko hlajenje - Tovarniško izdelani gibki cevni sistemi - 3. del: Nevezani sistem z delovnimi cevmi iz polimernih materialov - Zahteve in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17415-1:2020
angleško: District cooling pipes - Bonded single pipe systems for directly buried cold water networks - Part 1: Factory made pipe assembly of steel or plastic service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko hlajenje - Vezani enocevni sistemi za neposredno vkopana hladnovodna omrežja - 1. del: Tovarniško izdelan cevni sestav iz delovne cevi iz jekla ali polimernih materialov, poliuretanske toplotne izolacije in polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14917:2009+A1:2012
angleško: Metal bellows expansion joints for pressure applications
slovensko: Kompenzatorji s kovinskimi mehovi v tlačnih cevovodih
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14917:2009
angleško: Metal bellows expansion joints for pressure applications
slovensko: Kompenzatorji s kovinskimi mehovi v tlačnih cevovodih
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2009
Razveljavitev: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13160-3:2003
angleško: Leak detection systems - Part 3: Liquid systems for tanks
slovensko: Sistemi za kontrolo tesnosti - 3. del: Sistemi s tekočino za rezervoarje
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.10 23.040.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2004
Razveljavitev: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13160-5:2004
angleško: Leak detection systems - Part 5: Tank gauge leak detection systems
slovensko: Sistemi za kontrolo tesnosti - 5 del: Manometri na rezervoarjih kot sistem za zaznavanje tesnosti
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.040.99 23.020.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2004
Razveljavitev: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13160-5:2004/AC:2007
angleško: Leak detection systems - Part 5: Tank gauge leak detection systems
slovensko: Sistemi za kontrolo tesnosti - 5. del: Manometri na rezervoarjih kot sistem za zaznavanje tesnosti
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.040.99 23.020.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2007
Razveljavitev: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 14917
angleško: Metal bellows expansion joints for pressure applications
slovensko: Kompenzatorji s kovinskimi mehovi v tlačnih cevovodih
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.99
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 17415-2
angleško: District cooling pipes - Bonded single pipe systems for directly buried cold water networks - Part 2: Factory made fitting assemblies of steel or plastic service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko hlajenje - Spojeni enocevni sistemi za neposredno vkopana hladnovodna omrežja - 2. del: Tovarniško izdelana armatura iz jeklene ali plastične delovne cevi, poliuretanske toplotne izolacije in polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.99
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 17415-3
angleško: District cooling pipes - Bonded single pipe systems for directly buried cold water networks - Part 3: Factory made steel valve assembly for steel or plastic service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene
slovensko: Cevi za daljinsko hlajenje - Spojeni enocevni sistemi za neposredno vkopana hladnovodna omrežja - 3. del: Tovarniško izdelan sestav jeklenih ventilov iz jeklene ali plastične delovne cevi, poliuretanske toplotne izolacije in polietilenskega plašča
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.040.99
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi