ICS: 23.060.20 - Zapirni ventili (kroglasti in pipe)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 35
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 331:2015
angleško: Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas installations for buildings
slovensko: Ročne krogelne pipe in zasuni za plinske napeljave v stavbah
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 91.140.40 23.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1213:1999
angleško: Building valves - Copper alloy stopvalves for potable water supply in buildings - Tests and requirements
slovensko: Ventili v stavbah - Zaporni ventili iz bakrovih zlitin za pitno vodo v stavbah - Preskušanje in zahteve
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60 23.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1983:2013
angleško: Industrial valves - Steel ball valves
slovensko: Industrijski ventili - Jekleni krogelni ventili
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12284:2003
angleško: Refrigerating systems and heat pumps - Valves - Requirements, testing and marking
slovensko: Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Ventili - Zahteve, preskušanje in označevanje
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 27.080 27.200 23.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13308:2002
angleško: Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Non pressure balanced footvalve
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Tlačno neizravnan spodnji ventil
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.060.20 23.020.20 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13316:2002
angleško: Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Pressure balanced footvalve
slovensko: Posode za prevoz nevarnih snovi - Obratovalna oprema za posode - Tlačno izravnan spodnji ventil
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.060.20 13.300 23.020.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13547:2013
angleško: Industrial valves - Copper alloy ball valves
slovensko: Industrijski ventili - Krogelni ventili iz bakrovih zlitin
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13828:2003
angleško: Building valves - Manually operated copper alloy and stainless steel ball valves for potable water supply in buildings -Tests and requirements
slovensko: Ventili v stavbah - Ročni krogelni ventili iz bakrene zlitine in krogelni ventili iz nerjavnega jekla za oskrbo s pitno vodo v stavbah - Preskusi in zahteve
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 23.060.20 91.140.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16135:2006
angleško: Industrial valves - Ball valves of thermoplastics materials (ISO 16135:2006)
slovensko: Industrijski ventili - Krogelni ventili iz plastomernih materialov (ISO 16135:2006)
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17292:2015
angleško: Metal ball valves for petroleum, petrochemical and allied industries (ISO 17292:2015)
slovensko: Kovinski krogelni ventili za naftno industrijo, petrokemijo in podobno industrijo (ISO 17292:2015)
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 75.180.01 23.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15714-1:2009
angleško: Industrial valves - Actuators - Part 1: Terminology and definitions
slovensko: Industrijski ventili - Pogoni - 1. del: Terminologija in definicije
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.20 01.040.23
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15714-2:2009
angleško: Industrial valves - Actuators - Part 2: Electric actuators for industrial valves - Basic requirements
slovensko: Industrijski ventili - Pogoni - 2. del: Električni pogoni za industrijske ventile - Osnovne zahteve
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15714-3:2009
angleško: Industrial valves - Actuators - Part 3: Pneumatic part-turn actuators for industrial valves - Basic requirements
slovensko: Industrijski ventili - Pogoni - 3. del: Pnevmatični pogoni z delnim zasukom za industrijske ventile - Osnovne zahteve
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15714-4:2009
angleško: Industrial valves - Actuators - Part 4: Hydraulic part-turn actuators for industrial valves - Basic requirements
slovensko: Industrijski ventili - Pogoni - 4. del: Hidravlični pogoni z delnim zasukom za industrijske ventile - Osnovne zahteve
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13082:2008+A1:2012
angleško: Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Vapour transfer valve
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Ventil za izenačitev parnega tlaka (vključno z dopolnilom A1)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.060.20 23.020.20 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16135:2006/A1:2019
angleško: Industrial valves - Ball valves of thermoplastics materials - Amendment 1 (ISO 16135:2006/Amd 1:2019)
slovensko: Industrijski ventili - Krogelni ventili iz plastomernih materialov - Dopolnilo A1 (ISO 16135:2006/Amd 1:2019)
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 161:1991
angleško: Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances
slovensko: Samodejni zaporni ventili za plinske gorilnike in plinske aparate
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 27.060.20 23.060.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1997
Razveljavitev: 01-apr-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 161:2001
angleško: Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances
slovensko: Samodejni zaporni ventili za plinske gorilnike in plinske aparate
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 23.060.20 27.060.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2002
Razveljavitev: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 161:2007
angleško: Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances
slovensko: Samodejni zaporni ventili za plinske gorilnike in plinske aparate
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 27.060.20 23.060.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2007
Razveljavitev: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 161:2011
angleško: Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances
slovensko: Samodejni zaporni ventili za plinske gorilnike in plinske aparate
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 23.060.20 27.060.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2011
Razveljavitev: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 331:1998
angleško: Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas installations for buildings
slovensko: Ročne krogelne pipe in zasuni za hišne plinske napeljave
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 91.140.40 23.060.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1983:2006
angleško: Industrial valves - Steel ball valves
slovensko: Industrijski ventili – Jekleni krogelni ventili
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2006
Razveljavitev: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7121:1986
angleško: Flanged steel ball valves
slovensko: Jekleni krogelni ventili s prirobnicami
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 23.060.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2000
Razveljavitev: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13082:2001
angleško: Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Vapour transfer valve
slovensko: Rezervoarji za transport nevarnega blaga - Oprema za upravljanje rezervoarjev - Ventil za izenačitev tlaka pare
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.060.20 23.020.20 13.300
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2002
Razveljavitev: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13082:2008
angleško: Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Vapour transfer valve
slovensko: Posode za prevoz nevarnih snovi - Oprema za oskrbovanje rezervoarjev - Ventil za izenačitev parnega tlaka
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.060.20 23.020.20 13.300
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2009
Razveljavitev: 01-jun-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi