ICS: 23.060.20 - Zapirni ventili (kroglasti in pipe)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 40
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 331:2015
angleško : Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas installations for buildings
slovensko : Ročne krogelne pipe in zasuni za plinske napeljave v stavbah
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40 23.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1213:1999
angleško : Building valves - Copper alloy stopvalves for potable water supply in buildings - Tests and requirements
slovensko : Ventili v stavbah - Zaporni ventili iz bakrovih zlitin za pitno vodo v stavbah - Preskušanje in zahteve
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.60 23.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1983:2013
angleško : Industrial valves - Steel ball valves
slovensko : Industrijski ventili - Jekleni krogelni ventili
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13308:2002
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Non pressure balanced footvalve
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Tlačno neizravnan spodnji ventil
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.060.20 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13316:2002
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Pressure balanced footvalve
slovensko : Posode za prevoz nevarnih snovi - Obratovalna oprema za posode - Tlačno izravnan spodnji ventil
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.060.20 13.300 23.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13547:2013
angleško : Industrial valves - Copper alloy ball valves
slovensko : Industrijski ventili - Krogelni ventili iz bakrovih zlitin
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13828:2003
angleško : Building valves - Manually operated copper alloy and stainless steel ball valves for potable water supply in buildings -Tests and requirements
slovensko : Ventili v stavbah - Ročni krogelni ventili iz bakrene zlitine in krogelni ventili iz nerjavnega jekla za oskrbo s pitno vodo v stavbah - Preskusi in zahteve
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 23.060.20 91.140.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16135:2006
angleško : Industrial valves - Ball valves of thermoplastics materials (ISO 16135:2006)
slovensko : Industrijski ventili - Krogelni ventili iz plastomernih materialov (ISO 16135:2006)
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17292:2015
angleško : Metal ball valves for petroleum, petrochemical and allied industries (ISO 17292:2015)
slovensko : Kovinski krogelni ventili za naftno industrijo, petrokemijo in podobno industrijo (ISO 17292:2015)
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 75.180.01 23.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21922:2021
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - Valves - Requirements, testing and marking (ISO 21922:2021)
slovensko : Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Ventili - Zahteve, preskušanje in označevanje (ISO 21922:2021)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 23.060.20 27.200 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 23826:2021
angleško : Gas cylinders - Ball valves - Specification and testing (ISO 23826:2021)
slovensko : Plinske jeklenke - Krogelne pipe - Specifikacija in preskušanje (ISO 23826:2021)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.060.20 23.020.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15714-1:2009
angleško : Industrial valves - Actuators - Part 1: Terminology and definitions
slovensko : Industrijski ventili - Pogoni - 1. del: Terminologija in definicije
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.20 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15714-3:2009
angleško : Industrial valves - Actuators - Part 3: Pneumatic part-turn actuators for industrial valves - Basic requirements
slovensko : Industrijski ventili - Pogoni - 3. del: Pnevmatični pogoni z delnim zasukom za industrijske ventile - Osnovne zahteve
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15714-4:2009
angleško : Industrial valves - Actuators - Part 4: Hydraulic part-turn actuators for industrial valves - Basic requirements
slovensko : Industrijski ventili - Pogoni - 4. del: Hidravlični pogoni z delnim zasukom za industrijske ventile - Osnovne zahteve
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15714-5:2022
angleško : Industrial valves - Actuators - Part 5: Pneumatic linear actuators for industrial valves - Basic requirements
slovensko : Industrijski ventili - Pogoni - 5. del: Pnevmatični linearni pogoni za industrijske ventile - Osnovne zahteve
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13082:2008+A1:2012
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Vapour transfer valve
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Ventil za izenačitev parnega tlaka (vključno z dopolnilom A1)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.060.20 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16135:2006/A1:2019
angleško : Industrial valves - Ball valves of thermoplastics materials - Amendment 1 (ISO 16135:2006/Amd 1:2019)
slovensko : Industrijski ventili - Krogelni ventili iz plastomernih materialov - Dopolnilo A1 (ISO 16135:2006/Amd 1:2019)
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 161:1991
angleško : Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances
slovensko : Samodejni zaporni ventili za plinske gorilnike in plinske aparate
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 27.060.20 23.060.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
Razveljavitev : 01-Apr-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 161:2001
angleško : Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances
slovensko : Samodejni zaporni ventili za plinske gorilnike in plinske aparate
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 23.060.20 27.060.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2002
Razveljavitev : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 161:2007
angleško : Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances
slovensko : Samodejni zaporni ventili za plinske gorilnike in plinske aparate
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 27.060.20 23.060.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
Razveljavitev : 01-Sep-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 161:2011
angleško : Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances
slovensko : Samodejni zaporni ventili za plinske gorilnike in plinske aparate
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 23.060.20 27.060.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2011
Razveljavitev : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 331:1998
angleško : Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas installations for buildings
slovensko : Ročne krogelne pipe in zasuni za hišne plinske napeljave
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40 23.060.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
Razveljavitev : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1983:2006
angleško : Industrial valves - Steel ball valves
slovensko : Industrijski ventili – Jekleni krogelni ventili
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
Razveljavitev : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7121:1986
angleško : Flanged steel ball valves
slovensko : Jekleni krogelni ventili s prirobnicami
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 23.060.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
Razveljavitev : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12284:2003
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - Valves - Requirements, testing and marking
slovensko : Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Ventili - Zahteve, preskušanje in označevanje
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 27.080 27.200 23.060.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
Razveljavitev : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi