ICS: 23.060.40 - Tlačni regulatorji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 209
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 334:2019
angleško : Gas pressure regulators for inlet pressure up to 10 MPa (100 bar)
slovensko : Regulatorji tlaka plina za vstopne tlake do 10 MPa (100 bar)
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 407:2021
angleško : Small medical gas cylinders - Pin-index yoke-type valve connections (ISO 407:2021)
slovensko : Male plinske jeklenke za uporabo v medicini - Ventilski priključni nastavki po sistemu pin-index (ISO 407:2021)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.060.40 23.020.35 11.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 88-2:2007
angleško : Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances - Part 2: Pressure regulators for inlet pressures above 500 mbar up to and including 5 bar
slovensko : Tlačni regulatorji in pripadajoče varnostne naprave za plinske aparate - 2. del: Tlačni regulatorji za vstopne tlake nad 0,5 bar do vključno 5 bar
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1349:2009
angleško : Industrial process control valves
slovensko : Regulacijski ventili za industrijske procese
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1567:1999
angleško : Building valves - Water pressure reducing valves and combination water pressure reducing valves - Requirements and tests
slovensko : Ventili v stavbah - Reducirni in kombinirani reducirni ventili - Zahteve in preskusi
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.60 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1643:2014
angleško : Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Valve proving systems for automatic shut-off valves
slovensko : Varnostne in nadzorne naprave za plinske gorilnike in plinske aparate - Sistemi za preskušanje samodejnih zapornih ventilov
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 27.060.20 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1854:2010
angleško : Pressure sensing devices for gas burners and gas burning appliances
slovensko : Tlačna zaznavala za plinske gorilnike in plinske aparate
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 27.060.20 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2503:2009
angleško : Gas welding equipment - Pressure regulators and pressure regulators with flow-metering devices for gas cylinders used in welding, cutting and allied processes up to 300 bar (30 MPa) (ISO 2503:2009)
slovensko : Naprave za plamensko varjenje - Regulatorji tlaka in regulatorji tlaka z merilniki pretoka za jeklenke za varjenje, rezanje in sorodne postopke do 300 bar (30 MPa) (ISO 2503:2009)
TC : VAR - Varjenje ICS : 23.020.35 25.160.30 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7291:2010
angleško : Gas welding equipment - Pressure regulators for manifold systems used in welding, cutting and allied processes up to 30 MPa (300 bar) (ISO 7291:2010)
slovensko : Oprema za plamensko varjenje - Glavni regulatorji tlaka plina za varjenje, rezanje in sorodne postopke za tlake do 30 MPa (300 bar) (ISO 7291:2010)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.30 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10297:2014
angleško : Gas cylinders - Cylinder valves - Specification and type testing (ISO 10297:2014)
slovensko : Plinske jeklenke - Ventili za jeklenke - Specifikacija in preskus tipa (ISO 10297:2014)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.35 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12186:2014
angleško : Gas infrastructure - Gas pressure regulating stations for transmission and distribution - Functional requirements
slovensko : Infrastruktura za plin - Plinske postaje za regulacijo tlaka za prenos in distribucijo - Funkcionalne zahteve
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 75.200 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12209:2013
angleško : Gas cylinders - Outlet connections for gas cylinder valves for compressed breathable air (ISO 12209:2013)
slovensko : Plinske jeklenke - Izhodni priključki ventila za jeklenke za stisnjeni zrak za dihanje (ISO 12209:2013)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.35 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12279:2000
angleško : Gas supply systems - Gas pressure regulating installations on service lines - Functional requirements
slovensko : Sistemi oskrbe s plinom – Naprave za regulacijo tlaka na priključnih vodih - Funkcionalne zahteve
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 91.140.40 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13341:2010
angleško : Transportable gas cylinders - Fitting of valves to gas cylinders (ISO 13341:2010)
slovensko : Premične plinske jeklenke - Montaža ventilov na plinske jeklenke (ISO 13341:2010)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.35 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13611:2019
angleško : Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - General requirements
slovensko : Varnostne in nadzorne naprave za gorilnike in aparate na plin in/ali tekoča goriva - Splošne zahteve
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 27.060.20 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13953:2020
angleško : LPG equipment and accessories - Pressure relief valves for transportable refillable cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG)
slovensko : Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Varnostni ventili za premične, ponovno polnljive jeklenke za UNP
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.35 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14129:2014
angleško : LPG Equipment and accessories - Pressure relief valves for LPG pressure vessels
slovensko : Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Varnostni ventili za tlačne posode za utekočinjeni naftni plin (UNP)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.32 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14245:2021
angleško : Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Self-closing (ISO 14245:2021)
slovensko : Plinske jeklenke - Specifikacija in preskušanje ventilov za jeklenke za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Samozaporni ventili (ISO 14245:2021)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.060.40 23.020.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14246:2022
angleško : Gas cylinders - Cylinder valves - Manufacturing tests and examinations (ISO 14246:2022)
slovensko : Plinske jeklenke - Ventili za plinske jeklenke - Preskusi in pregledi med proizvodnjo (ISO 14246:2022)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.060.40 23.020.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14382:2019
angleško : Gas safety shut-off devices for inlet pressure up to 10 MPa (100 bar)
slovensko : Plinske varnostne zaporne naprave za vstopne tlake do 10 MPa (100 bar)
TC : DPL - Oskrba s plinom ICS : 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14596:2018
angleško : Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Emergency pressure relief valve
slovensko : Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Ventil za razbremenitev tlaka v sili
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.060.40 23.020.20 13.300
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14912:2022
angleško : LPG equipment and accessories - Inspection and maintenance of LPG cylinder valves at time of periodic inspection of cylinders
slovensko : Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Kontrola in vzdrževanje ventilov za jeklenko za UNP v času periodične kontrole jeklenk
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.35 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15202:2019
angleško : LPG equipment and accessories - Essential operational dimensions for LPG cylinder valve outlet and associated equipment connections
slovensko : Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Glavne mere izhodnega priključka ventila jeklenke za UNP ter priključkov pripadajoče opreme
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.35 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15995:2021
angleško : Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Manually operated (ISO 15995:2021)
slovensko : Plinske jeklenke - Specifikacija in preskušanje ventilov za jeklenke za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Ročno upravljanje (ISO 15995:2021)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.060.40 23.020.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15996:2017
angleško : Gas cylinders - Residual pressure valves - Specification and type testing of cylinder valves incorporating residual pressure devices (ISO 15996:2017)
slovensko : Plinske jeklenke - Ventili za zagotavljanje ostanka tlaka - Specifikacija in preskus tipa ventilov za jeklenke z elementom za zagotavljanje ostanka tlaka (ISO 15996:2017)
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.35 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi