ICS: 23.060.40 - Tlačni regulatorji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 192
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 334:2019
angleško: Gas pressure regulators for inlet pressure up to 10 MPa (100 bar)
slovensko: Regulatorji tlaka plina za vstopne tlake do 10 MPa (100 bar)
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 407:2004
angleško: Small medical gas cylinders - Pin-index yoke-type valve connections (ISO 407:2004)
slovensko: Male plinske jeklenke za uporabo v medicini - Ventilski priključni nastavki po sistemu pin-index (ISO 407:2004)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 23.060.40 11.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 88-2:2007
angleško: Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances - Part 2: Pressure regulators for inlet pressures above 500 mbar up to and including 5 bar
slovensko: Tlačni regulatorji in pripadajoče varnostne naprave za plinske aparate - 2. del: Tlačni regulatorji za vstopne tlake nad 0,5 bar do vključno 5 bar
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1349:2009
angleško: Industrial process control valves
slovensko: Regulacijski ventili za industrijske procese
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1567:1999
angleško: Building valves - Water pressure reducing valves and combination water pressure reducing valves - Requirements and tests
slovensko: Ventili v stavbah - Reducirni in kombinirani reducirni ventili - Zahteve in preskusi
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1643:2014
angleško: Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Valve proving systems for automatic shut-off valves
slovensko: Varnostne in nadzorne naprave za plinske gorilnike in plinske aparate - Sistemi za preskušanje samodejnih zapornih ventilov
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 27.060.20 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1854:2010
angleško: Pressure sensing devices for gas burners and gas burning appliances
slovensko: Tlačna zaznavala za plinske gorilnike in plinske aparate
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 27.060.20 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2503:2009
angleško: Gas welding equipment - Pressure regulators and pressure regulators with flow-metering devices for gas cylinders used in welding, cutting and allied processes up to 300 bar (30 MPa) (ISO 2503:2009)
slovensko: Naprave za plamensko varjenje - Regulatorji tlaka in regulatorji tlaka z merilniki pretoka za jeklenke za varjenje, rezanje in sorodne postopke do 300 bar (30 MPa) (ISO 2503:2009)
TC: VAR - Varjenje ICS: 23.020.35 25.160.30 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7291:2010
angleško: Gas welding equipment - Pressure regulators for manifold systems used in welding, cutting and allied processes up to 30 MPa (300 bar) (ISO 7291:2010)
slovensko: Oprema za plamensko varjenje - Glavni regulatorji tlaka plina za varjenje, rezanje in sorodne postopke za tlake do 30 MPa (300 bar) (ISO 7291:2010)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.30 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10297:2014
angleško: Gas cylinders - Cylinder valves - Specification and type testing (ISO 10297:2014)
slovensko: Plinske jeklenke - Ventili za jeklenke - Specifikacija in preskus tipa (ISO 10297:2014)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12186:2014
angleško: Gas infrastructure - Gas pressure regulating stations for transmission and distribution - Functional requirements
slovensko: Infrastruktura za plin - Plinske postaje za regulacijo tlaka za prenos in distribucijo - Funkcionalne zahteve
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.200 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12209:2013
angleško: Gas cylinders - Outlet connections for gas cylinder valves for compressed breathable air (ISO 12209:2013)
slovensko: Plinske jeklenke - Izhodni priključki ventila za jeklenke za stisnjeni zrak za dihanje (ISO 12209:2013)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12279:2000
angleško: Gas supply systems - Gas pressure regulating installations on service lines - Functional requirements
slovensko: Sistemi oskrbe s plinom – Naprave za regulacijo tlaka na priključnih vodih - Funkcionalne zahteve
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 91.140.40 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13341:2010
angleško: Transportable gas cylinders - Fitting of valves to gas cylinders (ISO 13341:2010)
slovensko: Premične plinske jeklenke - Montaža ventilov na plinske jeklenke (ISO 13341:2010)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13611:2019
angleško: Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - General requirements
slovensko: Varnostne in nadzorne naprave za gorilnike in aparate na plin in/ali tekoča goriva - Splošne zahteve
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 27.060.20 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13953:2015
angleško: LPG equipment and accessories - Pressure relief valves for transportable refillable cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG)
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Varnostni ventili za premične, ponovno polnljive jeklenke za utekočinjeni naftni plin (UNP)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14129:2014
angleško: LPG Equipment and accessories - Pressure relief valves for LPG pressure vessels
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Varnostni ventili za tlačne posode za utekočinjeni naftni plin (UNP)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.32 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14245:2019
angleško: Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Self-closing (ISO 14245:2019)
slovensko: Plinske jeklenke - Specifikacija in preskušanje ventilov za jeklenke za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Samozaporni ventili (ISO 14245:2019)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.060.40 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14246:2014
angleško: Gas cylinders - Cylinder valves - Manufacturing tests and examinations (ISO 14246:2014)
slovensko: Plinske jeklenke - Ventili za plinske jeklenke - Preskusi in pregledi med proizvodnjo (ISO 14246:2014)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14382:2019
angleško: Gas safety shut-off devices for inlet pressure up to 10 MPa (100 bar)
slovensko: Plinske varnostne zaporne naprave za vstopne tlake do 10 MPa (100 bar)
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14596:2018
angleško: Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Emergency pressure relief valve
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Ventil za razbremenitev tlaka v sili
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.060.40 23.020.20 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14912:2015
angleško: LPG equipment and accessories - Inspection and maintenance of LPG cylinder valves at time of periodic inspection of cylinders
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Kontrola in vzdrževanje ventilov za jeklenko za UNP v času periodične kontrole jeklenk
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15202:2019
angleško: LPG equipment and accessories - Essential operational dimensions for LPG cylinder valve outlet and associated equipment connections
slovensko: Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Glavne mere izhodnega priključka ventila jeklenke za UNP ter priključkov pripadajoče opreme
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15995:2019
angleško: Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Manually operated (ISO 15995:2019)
slovensko: Plinske jeklenke - Specifikacija in preskušanje ventilov za jeklenke za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Ročno upravljanje (ISO 15995:2019)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.060.40 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15996:2017
angleško: Gas cylinders - Residual pressure valves - Specification and type testing of cylinder valves incorporating residual pressure devices (ISO 15996:2017)
slovensko: Plinske jeklenke - Ventili za zagotavljanje ostanka tlaka - Specifikacija in preskus tipa ventilov za jeklenke z elementom za zagotavljanje ostanka tlaka (ISO 15996:2017)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 23.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi