ICS: 23.060.50 - Blokirni ventili

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 21 od 21


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1074-3:2000
angleško : Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 3: Check valves
slovensko : Ventili za vodooskrbo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi - 3. del: Protipovratni ventili
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 91.140.60 23.060.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13433:2021
angleško : Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Mechanical disconnector, direct actuated - Family G, type A
slovensko : Naprave za varovanje pitne vode pred onesnaženjem zaradi povratnega toka - Mehanski ločilniki z neposrednim aktiviranjem - Družina G, tip A
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.60 13.060.20 23.060.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13434:2021
angleško : Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Mechanical disconnector, flow actuated - Family G, Type B
slovensko : Naprave za varovanje pitne vode pred onesnaženjem zaradi povratnega toka - Mehanski ločilniki, aktivirani s pretokom - Družina G, tip B
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 13.060.20 23.060.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13709:2010
angleško : Industrial valves - Steel globe and globe stop and check valves
slovensko : Industrijski ventili - Jekleni zapirni ventili in zapirni protipovratni ventili
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.10 23.060.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13959:2004
angleško : Anti-pollution check valves - DN 6 to DN 250 inclusive family E, type A, B, C and D
slovensko : Protipovratni ventili za preprečevanje onesnaževanja – DN 6 do DN 250, vključno z družino E, vrste A, B, C in D
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 23.060.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14451:2020
angleško : Devices to prevent pollution by backflow of potable water - In-line anti-vacuum valves DN 10 to DN 50 inclusive - Family D, type A
slovensko : Naprave za varovanje pred onesnaženjem pitne vode zaradi povratnega toka - Ventili za preprečevanje podtlaka DN 10 do DN 50 - Družina D, tip A
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.60 23.060.50 13.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14452:2005
angleško : Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Pipe interrupter with atmospheric vent and moving element DN 10 to DN 20 - Family D, type B
slovensko : Naprave za varovanje pred onesnaženjem pitne vode zaradi povratnega toka - Cevni prekinjalnik z odprtinami za dovod zraka in premičnim delom, DN 10 do DN 20 – Družina D, tip B
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.60 23.060.50 13.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14453:2005
angleško : Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Pipe interrupter with permanent atmospheric vent DN 10 to DN 20 - Family D, type C
slovensko : Naprave za varovanje pred onesnaženjem pitne vode zaradi povratnega toka - Cevni prekinjalnik z odprtinami za stalni dovod zraka, DN 10 do DN 20 – Družina D, tip C
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.60 23.060.50 13.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16137:2006
angleško : Industrial valves - Check valves of thermoplastics materials (ISO 16137:2006)
slovensko : Industrijski ventili - Protipovratni ventili iz plastomernih materialov (ISO 16137:2006)
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16447:2014
angleško : Explosion isolation flap valves
slovensko : Eksplozijsko izolacijski ventili
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 23.060.50 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16767:2020
angleško : Industrial valves - Metallic check valves
slovensko : Industrijski ventili - Kovinski protipovratni ventili
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16137:2006/A1:2019
angleško : Industrial valves - Check valves of thermoplastics materials - Amendment 1 (ISO 16137:2006/Amd 1:2019)
slovensko : Industrijski ventili - Protipovratni ventili iz plastomernih materialov - Dopolnilo A1 (ISO 16137:2006/Amd 1:2019)
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12334:2001
angleško : Industrial valves - Cast iron check valves
slovensko : Industrijski ventili - Protipovratni ventili iz jeklenih litin
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
Razveljavitev : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13433:2006
angleško : Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Mechanical disconnector, direct actuated - Family G, type A
slovensko : Naprave za varovanje pitne vode pred onesnaženjem zaradi povratnega toka – Mehanski ločilniki z neposrednim aktiviranjem – Družina G, tip A
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.60 23.060.50 13.060.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
Razveljavitev : 01-May-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13434:2006
angleško : Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Mechanical disconnector, hydraulic actuated - Family G, type B
slovensko : Naprave za varovanje pitne vode pred onesnaženjem zaradi povratnega toka – Mehanski ločilniki, aktivirani s pretokom – Družina G, tip B
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.60 23.060.50 13.060.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
Razveljavitev : 01-May-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13709:2002
angleško : Industrial valves - Steel globe and globe stop and check valves
slovensko : Industrijski ventili - Jekleni zapirni ventili in zapirni protipovratni ventili
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.10 23.060.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
Razveljavitev : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14341:2006
angleško : Industrial valves - Steel check valves
slovensko : Industrijski ventili – Jekleni protipovratni ventili
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
Razveljavitev : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14451:2005
angleško : Devices to prevent pollution by backflow of potable water - In-line anti-vacuum valves DN 8 to DN 80 - Family D, type A
slovensko : Naprave za varovanje pred onesnaženjem pitne vode zaradi povratnega toka - Ventili za preprečevanje podtlaka DN 8 do DN 80 – Družina D, tip A
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 91.140.60 23.060.50 13.060.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
Razveljavitev : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16767:2016
angleško : Industrial valves - Steel and cast iron check valves
slovensko : Industrijski ventili - Protipovratni ventili iz jeklenih litin
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
Razveljavitev : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12334:2001/AC:2002
angleško : Industrial valves - Cast iron check valves
slovensko : Industrijski ventili - Litoželezni protipovratni ventili - Dopolnilo AC
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
Razveljavitev : 01-Jul-2016
angleški, francoski in nemški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12334:2001/A1:2004
angleško : Industrial valves - Cast iron check valves
slovensko : Industrijski ventili - Litoželezni protipovratni ventili
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.060.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
Razveljavitev : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi