ICS: 23.060.99 - Drugi ventili

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 29
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 126:2012
angleško: Multifunctional controls for gas burning appliances
slovensko: Večnamenske naprave za nadzor plinskih aparatov
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 23.060.99 27.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1106:2010
angleško: Manually operated taps for gas burning appliances
slovensko: Ročne pipe za plinske aparate
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 23.060.99 27.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1074-5:2001
angleško: Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 5: Control valves
slovensko: Ventili za vodooskrbo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi - 5. del: Regulacijski ventili
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.99 91.140.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1074-6:2008
angleško: Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 6: Hydrants
slovensko: Ventili za vodooskrbo - Zahteve za ustreznost in overitveni preskusi - 6. del: Hidranti
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 91.140.60 23.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11117:2019
angleško: Gas cylinders - Valve protection caps, guards and shrouds - Design, construction and tests (ISO 11117:2019)
slovensko: Plinske jeklenke - Zaščitne kape in varovala ventilov plinskih jeklenk - Konstruiranje, izdelava in preskusi (ISO 11117:2019)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.060.99 23.020.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12380:2002
angleško: Air admittance valves for drainage systems - Requirements, tests methods and evaluation of conformity
slovensko: Zračniki za kanalizacijske sisteme - Zahteve, preskusne metode in ocena skladnosti
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.80 23.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13077:2018
angleško: Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with non-circular overflow (unrestricted) - Family A - Type B
slovensko: Naprave za varovanje pred onesnaženjem pitne vode zaradi povratnega toka - Prosti iztok s prelivom nekrožne oblike (neoviran) - Družina A, tip B
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60 23.060.99 13.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13078:2003
angleško: Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with submerged feed incorporating air inlet plus overflow - Family A, type C
slovensko: Naprave za varovanje pred onesnaženjem pitne vode zaradi povratnega toka - Prosti iztok s potopljeno cevjo in ozračenim prelivom - Družina A, tip C
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60 23.060.99 13.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13079:2003
angleško: Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with injector - Family A - Type D
slovensko: Naprave za varovanje pred onesnaženjem pitne vode zaradi povratnega toka - Prosti iztok z injektorjem - Družina A - Tip D
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60 23.060.99 13.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15081:2007
angleško: Industrial valves - Mounting kits for part-turn valve actuator attachment
slovensko: Industrijski ventili - Oprema za priključevanje zasučnega aktuatorja ventila
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15611:2020
angleško: Railway applications - Braking - Relay valves
slovensko: Železniške naprave - Zavore - Ventili za kontrolo tlaka
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 23.060.99 45.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16136:2006
angleško: Industrial valves - Butterfly valves of thermoplastics materials (ISO 16136:2006)
slovensko: Industrijski ventili - Zaporne lopute iz plastomernih materialov (ISO 16136:2006)
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16138:2006
angleško: Industrial valves - Diaphragm valves of thermoplastics materials (ISO 16138:2006)
slovensko: Industrijski ventili - Ventili z opnami iz plastomernih materialov (ISO 16138:2006)
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17110:2018
angleško: Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Vapour manifold vent valve
slovensko: Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Oddušni ventil za zbiralnik plinske faze
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.060.99 23.020.20 13.300
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16136:2006/A1:2019
angleško: Industrial valves - Butterfly valves of thermoplastics materials - Amendment 1 (ISO 16136:2006/Amd 1:2019)
slovensko: Industrijski ventili - Zaporne lopute iz plastomernih materialov - Dopolnilo A1 (ISO 16136:2006/Amd 1:2019)
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16138:2006/A1:2019
angleško: Industrial valves - Diaphragm valves of thermoplastics materials - Amendment 1 (ISO 16138:2006/Amd 1:2019)
slovensko: Industrijski ventili - Ventili z opnami iz plastomernih materialov - Dopolnilo A1 (ISO 16138:2006/Amd 1:2019)
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 126:1995
angleško: Multifunctional controls for gas burning appliances
slovensko: Večnamenski krmilniki za plinske aparate
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 23.060.99 27.060.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1997
Razveljavitev: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 126:2004
angleško: Multifunctional controls for gas burning appliances
slovensko: Večopravilni krmilniki za plinske aparate
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 27.060.20 23.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2004
Razveljavitev: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 962:1996
angleško: Transportable gas cylinders - Valve protection caps and valve guards for industrial and medical gas cylinders - Design, construction and tests
slovensko: Premične plinske jeklenke - Zaščitne kape ventilov plinskih jeklenk za uporabo v industriji in medicini - Zasnova, izdelava in preskusi
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 23.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-1999
Razveljavitev: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1106:2001
angleško: Manually operated taps for gas burning appliances
slovensko: Ročne pipe za plinske aparate
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 27.060.20 23.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2002
Razveljavitev: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10631:1994
angleško: Metallic butterfly valves for general purposes
slovensko: Kovinske lopute za splošno uporabo
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2000
Razveljavitev: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1074-6:2004
angleško: Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 6: Hydrants
slovensko: Ventili za vodooskrbo - Zahteve za ustreznost in ustrezni preskusi - 6. del: Hidranti
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 91.140.60 23.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2004
Razveljavitev: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11117:2008
angleško: Gas cylinders - Valve protection caps and valve guards - Design, construction and tests (ISO 11117:2008)
slovensko: Plinske jeklenke - Zaščitne kape in varovala ventilov plinskih jeklenk - Konstruiranje, izdelava in preskusi (ISO 11117:2008)
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.35 23.060.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2009
Razveljavitev: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13077:2003
angleško: Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with non-circular overflow (unrestricted) - Family A, type B
slovensko: Naprave za varovanje pred onesnaženjem pitne vode zaradi povratnega toka - Prosti iztok s prelivom nekrožne oblike (neoviran) - Družina A, tip B
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60 23.060.99 13.060.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2004
Razveljavitev: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13077:2008
angleško: Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with non-circular overflow (unrestricted) - Family A - Type B
slovensko: Naprave za varovanje pred onesnaženjem pitne vode zaradi povratnega toka - Prosti iztok s prelivom nekrožne oblike (neoviran) - Družina A, tip B
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.140.60 23.060.99 13.060.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2009
Razveljavitev: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi