ICS: 23.100.01 - Hidravlični sistemi na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 39
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2944:2000
angleško: Fluid power systems and components -- Nominal pressures
slovensko: Fluidna tehnika - Imenski tlaki
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4413:2010
angleško: Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010)
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4413:2010)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 23.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4414:2010
angleško: Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010)
slovensko: Fluidna tehnika - Pnevmatika - Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4414:2010)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 23.140 23.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8778:2003
angleško: Pneumatic fluid power -- Standard reference atmosphere
slovensko: Fluidna tehnika - Pnevmatika - Standardna referenčna atmosfera
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11171:2020
angleško: Hydraulic fluid power - Calibration of automatic particle counters for liquids
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Umerjanje naprav za avtomatsko štetje delcev v tekočinah
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 17.120.01 23.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1219-1:2012
angleško: Fluid power systems and components - Graphical symbols and circuit diagrams - Part 1: Graphical symbols for conventional use and data-processing applications
slovensko: Fluidna tehnika - Fluidni sistemi in njihove komponente - Grafični simboli in sheme - 1. del: Grafični simboli za konvencionalno in tehnično podatkovno uporabo
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški in francoski jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1219-2:2012
angleško: Fluid power systems and components - Graphical symbols and circuit diagrams - Part 2: Circuit diagrams
slovensko: Fluidna tehnika - Fluidni sistemi in njihove komponente - Grafični simboli in sheme - 2. del: Sheme
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški in francoski jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62364:2013
angleško: Hydraulic machines - Guide for dealing with hydro-abrasive erosion in Kaplan, Francis and Pelton turbines
slovensko: Hidravlični stroji - Navodilo za obravnavanje hidroabrazivne erozije pri Kaplanovih, Francisovih in Peltonovih turbinah
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 23.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
Razveljavitev: 01-mar-2022
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9110-1:2020
angleško: Hydraulic fluid power -- Measurement techniques
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Merilna tehnika
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 9110-2:2020
angleško: Hydraulic fluid power -- Measurement techniques
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Merilna tehnika
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 15086-1:2001
angleško: Hydraulic fluid power -- Determination of the fluid-borne noise characteristics of components and systems -- Part 1: Introduction
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Določanje veličin tekočinskega hrupa v sestavinah in sistemih - 1. del: Uvod
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 15086-2:2000
angleško: Hydraulic fluid power -- Determination of the fluid-borne noise characteristics of components and systems -- Part 2: Measurement of the speed of sound in a fluid in a pipe
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Ugotavljanje značilnic tekočinskega hrupa v sestavinah in sistemih - 2. del: Merjenje hitrosti zvoka po tekočini v cevi
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 982:1996
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for fluid power systems and their components - Hydraulics
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente - Hidravlika
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 23.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1998
Razveljavitev: 01-nov-2008
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 983:1996
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for fluid power systems and their components - Pneumatics
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente - Pnevmatika
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 23.100.01 23.140
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1998
Razveljavitev: 01-nov-2008
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2944:1974
angleško: Fluid power systems and components -- Nominal pressures
slovensko: Fluidna tehnika - Nazivni tlaki
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-avg-1995
Razveljavitev: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4413:1979
angleško: Hydraulic fluid power -- General rules for the application of equipment to transmission and control systems
slovensko: Hidravlika - Splošna pravila za uporabo naprav v prenosnih in krmilnih sistemih
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-avg-1995
Razveljavitev: 01-sep-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4413:1998
angleško: Hydraulic fluid power -- General rules relating to systems
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Splošna pravila za uporabo hidravličnih sistemov
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2000
Razveljavitev: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4414:1982
angleško: Pneumatic fluid power -- Recommendations for the application of equipment to transmission and control systems
slovensko: Pnevmatika - Zahteve za uporabo naprav v prenosnih in krmilnih sistemih
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-avg-1995
Razveljavitev: 01-sep-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4414:1998
angleško: Pneumatic fluid power -- General rules relating to systems
slovensko: Fluidna tehnika - Pnevmatika - Splošna pravila za uporabo pnevmatičnih sistemov
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2000
Razveljavitev: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5598:1985
angleško: Fluid power systems and components -- Vocabulary
slovensko: Fluidna tehnika - Slovar
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01 01.040.23
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1998
Razveljavitev: 01-jan-2014
angleški in francoski jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6072:1986
angleško: Hydraulic fluid power -- Compatibility between elastomeric materials and fluids
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Združljivost elastomernih materialov in hidravličnih fluidov
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-1997
Razveljavitev: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6072:2002
angleško: Hydraulic fluid power -- Compatibility between fluids and standard elastomeric materials
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Združljivost hidravličnih fluidov in standardnih elastomernih materialov
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2003
Razveljavitev: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6358:1989
angleško: Pneumatic fluid power -- Components using compressible fluids -- Determination of flow-rate characteristics
slovensko: Fluidna tehnika - Pnevmatika - Sestavine za stisljive fluide - Ugotavljanje tokovnih značilnosti
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1998
Razveljavitev: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7745:1989
angleško: Hydraulic fluid power -- Fire-resistant (FR) fluids -- Guidelines for use
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Težko vnetljivi hidravlični fluidi - Navodila za uporabo
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01 75.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-1997
Razveljavitev: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8778:1990
angleško: Pneumatic fluid power -- Standard reference atmosphere
slovensko: Fluidna tehnika - Pnevmatika - Standardna referenčna atmosfera
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-1997
Razveljavitev: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi