ICS: 23.100.01 - Hidravlični sistemi na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 39
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2944:2000
angleško : Fluid power systems and components -- Nominal pressures
slovensko : Fluidna tehnika - Imenski tlaki
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4413:2010
angleško : Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010)
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4413:2010)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 23.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4414:2010
angleško : Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010)
slovensko : Fluidna tehnika - Pnevmatika - Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4414:2010)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 23.140 23.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8778:2003
angleško : Pneumatic fluid power -- Standard reference atmosphere
slovensko : Fluidna tehnika - Pnevmatika - Standardna referenčna atmosfera
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11171:2020
angleško : Hydraulic fluid power - Calibration of automatic particle counters for liquids
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Umerjanje naprav za avtomatsko štetje delcev v tekočinah
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 17.120.01 23.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1219-1:2012
angleško : Fluid power systems and components - Graphical symbols and circuit diagrams - Part 1: Graphical symbols for conventional use and data-processing applications
slovensko : Fluidna tehnika - Fluidni sistemi in njihove komponente - Grafični simboli in sheme - 1. del: Grafični simboli za konvencionalno in tehnično podatkovno uporabo
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški in francoski jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1219-2:2012
angleško : Fluid power systems and components - Graphical symbols and circuit diagrams - Part 2: Circuit diagrams
slovensko : Fluidna tehnika - Fluidni sistemi in njihove komponente - Grafični simboli in sheme - 2. del: Sheme
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški in francoski jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9110-1:2020
angleško : Hydraulic fluid power -- Measurement techniques
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Merilna tehnika
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9110-2:2020
angleško : Hydraulic fluid power -- Measurement techniques
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Merilna tehnika
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 15086-1:2001
angleško : Hydraulic fluid power -- Determination of the fluid-borne noise characteristics of components and systems -- Part 1: Introduction
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Določanje veličin tekočinskega hrupa v sestavinah in sistemih - 1. del: Uvod
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 15086-2:2000
angleško : Hydraulic fluid power -- Determination of the fluid-borne noise characteristics of components and systems -- Part 2: Measurement of the speed of sound in a fluid in a pipe
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Ugotavljanje značilnic tekočinskega hrupa v sestavinah in sistemih - 2. del: Merjenje hitrosti zvoka po tekočini v cevi
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 982:1996
angleško : Safety of machinery - Safety requirements for fluid power systems and their components - Hydraulics
slovensko : Varnost strojev - Varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente - Hidravlika
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 23.100.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-1998
Razveljavitev : 01-Nov-2008
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 983:1996
angleško : Safety of machinery - Safety requirements for fluid power systems and their components - Pneumatics
slovensko : Varnost strojev - Varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente - Pnevmatika
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 23.100.01 23.140
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-1998
Razveljavitev : 01-Nov-2008
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2944:1974
angleško : Fluid power systems and components -- Nominal pressures
slovensko : Fluidna tehnika - Nazivni tlaki
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
Razveljavitev : 01-Jul-2002
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4413:1979
angleško : Hydraulic fluid power -- General rules for the application of equipment to transmission and control systems
slovensko : Hidravlika - Splošna pravila za uporabo naprav v prenosnih in krmilnih sistemih
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
Razveljavitev : 01-Sep-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4413:1998
angleško : Hydraulic fluid power -- General rules relating to systems
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Splošna pravila za uporabo hidravličnih sistemov
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
Razveljavitev : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4414:1982
angleško : Pneumatic fluid power -- Recommendations for the application of equipment to transmission and control systems
slovensko : Pnevmatika - Zahteve za uporabo naprav v prenosnih in krmilnih sistemih
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
Razveljavitev : 01-Sep-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4414:1998
angleško : Pneumatic fluid power -- General rules relating to systems
slovensko : Fluidna tehnika - Pnevmatika - Splošna pravila za uporabo pnevmatičnih sistemov
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
Razveljavitev : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5598:1985
angleško : Fluid power systems and components -- Vocabulary
slovensko : Fluidna tehnika - Slovar
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01 01.040.23
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
Razveljavitev : 01-Jan-2014
angleški in francoski jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6072:1986
angleško : Hydraulic fluid power -- Compatibility between elastomeric materials and fluids
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Združljivost elastomernih materialov in hidravličnih fluidov
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
Razveljavitev : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6072:2002
angleško : Hydraulic fluid power -- Compatibility between fluids and standard elastomeric materials
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Združljivost hidravličnih fluidov in standardnih elastomernih materialov
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
Razveljavitev : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6358:1989
angleško : Pneumatic fluid power -- Components using compressible fluids -- Determination of flow-rate characteristics
slovensko : Fluidna tehnika - Pnevmatika - Sestavine za stisljive fluide - Ugotavljanje tokovnih značilnosti
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
Razveljavitev : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7745:1989
angleško : Hydraulic fluid power -- Fire-resistant (FR) fluids -- Guidelines for use
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Težko vnetljivi hidravlični fluidi - Navodila za uporabo
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01 75.120
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
Razveljavitev : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8778:1990
angleško : Pneumatic fluid power -- Standard reference atmosphere
slovensko : Fluidna tehnika - Pnevmatika - Standardna referenčna atmosfera
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
Razveljavitev : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11171:1999
angleško : Hydraulic fluid power -- Calibration of automatic particle counters for liquids
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Umerjanje naprav za avtomatično štetje delcev v tekočinah
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 17.120.01 23.100.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
Razveljavitev : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi