ICS: 23.100.10 - Hidravlične črpalke in motorji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 24 od 24


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3662:1976
angleško : Hydraulic fluid power -- Pumps and motors -- Geometric displacements
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Črpalke in motorji - Geometrične iztisnine
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4391:1983
angleško : Hydraulic fluid power -- Pumps, motors and integral transmissions -- Parameter definitions and letter symbols
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Črpalke, motorji in variatorji - Definicije parametrov in njihove črkovne oznake
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 17559:2003
angleško : Hydraulic fluid power -- Electrically controlled hydraulic pumps -- Test methods to determine performance characteristics
slovensko : Fluidna tehnika – Hidravlika – Električno krmiljene hidravlične črpalke – Preskusne metode za ugotovitev delovnih karakteristik
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3019-1:2001
angleško : Hydraulic fluid power -- Dimensions and identification code for mounting flanges and shaft ends of displacement pumps and motors -- Part 1: Inch series shown in metric units
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Mere in označbe prigradnih prirobnic ter gredi črpalk in motorjev - 1. del: Colske vrste v metrskih enotah
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3019-2:2001
angleško : Hydraulic fluid power -- Dimensions and identification code for mounting flanges and shaft ends of displacement pumps and motors -- Part 2: Metric series
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Mere in označbe prigradnih prirobnic ter gredi črpalk in motorjev - 2. del: Metrske vrste
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4392-3:1993
angleško : Hydraulic fluid power -- Determination of characteristics of motors -- Part 3: At constant flow and at constant torque
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Ugotavljanje značilnic motorjev - 3. del: Pri stalnem toku in stalnem vrtilnem momentu
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4412-1:1991
angleško : Hydraulic fluid power -- Test code for determination of airborne noise levels -- Part 1: Pumps
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Postopek ugotavljanja ravni zračnega hrupa - 2. del: Motorji
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4412-2:1991
angleško : Hydraulic fluid power -- Test code for determination of airborne noise levels -- Part 2: Motors
slovensko : Fluidna tehnika - Postopek ugotavljanja ravni zračnega hrupa - 2. del: Motorji
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4412-3:1991
angleško : Hydraulic fluid power -- Test code for determination of airborne noise levels -- Part 3: Pumps -- Method using a parallelepiped microphone array
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Postopek ugotavljanja ravni zračnega hrupa - 3. del: Črpalke, metoda s paralelopipedno razmestitvijo mikrofonov
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60545:2021
angleško : Guideline for commissioning and operation of hydraulic turbines, pump-turbines and storage pumps (IEC 60545:2021)
slovensko : Smernica za zagon in delovanje vodnih turbin, črpalnih turbin in akumulacijskih črpalk (IEC 60545:2021)
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 23.100.10 27.040 23.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62364:2019
angleško : Hydraulic machines - Guide for dealing with hydro-abrasive erosion in Kaplan, Francis, and Pelton turbines (IEC 62364:2019)
slovensko : Hidravlični stroji - Navodilo za obravnavanje hidroabrazivne erozije pri Kaplanovih, Francisovih in Peltonovih turbinah (IEC 62364:2019)
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140 23.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10767-1:2015
angleško : Hydraulic fluid power - Determination of pressure ripple levels generated in systems and components - Part 1: Method for determining source flow ripple and source impedance of pumps
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Ugotavljanje tlačnih konic pri nihanju tlaka v sistemih in sestavinah - 1. del: Metoda za določevanje vira valovanja toka in impedance črpalk
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10767-2:1999
angleško : Hydraulic fluid power -- Determination of pressure ripple levels generated in systems and components -- Part 2: Simplified method for pumps
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Ugotavljanje tlačnih konic pri nihanju tlaka v sistemih in sestavinah - 2. del: Poenostavljen postopek za črpalke
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10767-3:1999
angleško : Hydraulic fluid power -- Determination of pressure ripple levels generated in systems and components -- Part 3: Method for motors
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Ugotavljanje tlačnih konic pri nihanju tlaka v sistemih in sestavinah - 3. del: Postopek za motorje
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 16902-1:2003
angleško : Hydraulic fluid power -- Test code for the determination of sound power levels of pumps using sound intensity techniques: Engineering method -- Part 1: Pumps
slovensko : Fluidna tehnika – Hidravlika – Postopek za ugotavljanje jakosti hrupa črpalk ob uporabi tehnike intenzimetrije: ekspertna metoda – 1. del: Črpalke
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4409:1986
angleško : Hydraulic fluid power -- Positive displacement pumps, motors and integral transmissions -- Determination of steady-state performance
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Črpalke, motorji in strnjeni hidrostatični prenosniki - Ugotavljanje lastnosti pri stalnih obratovalnih pogojih
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
Razveljavitev : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8426:1988
angleško : Hydraulic fluid power -- Positive displacement pumps and motors -- Determination of derived capacity
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Črpalke in motorji z iztiskavanjem - Ugotavljanje iztisnine
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
Razveljavitev : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9632:1992
angleško : Hydraulic fluid power -- Fixed displacement pumps -- Flow degradation due to classified AC Fine Test Dust contaminant -- Test method
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Črpalke s stalno iztisnino - Zmanjševanje toka v odvisnosti od standardnega onesnaženja s preskusnim prahom (ACFTD) - Postopki preskušanja
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
Razveljavitev : 01-Jun-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3019-1:1975
angleško : Hydraulic fluid power -- Positive displacement pumps and motors -- Dimensions and identification code for mounting flanges and shaft ends -- Part 1: Inch series shown in metric units
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Črpalke in motorji z iztiskavanjem - Mere in identifikacijska koda za prigradne prirobnice in gredi - 1. del: Colske vrste v metrskih enotah
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
Razveljavitev : 01-Jul-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3019-2:1986
angleško : Hydraulic fluid power -- Positive displacement pumps and motors -- Dimensions and identification code for mounting flanges and shaft ends -- Part 2: Two- and four-hole flanges and shaft ends -- Metric series
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Črpalke in motorji z iztiskavanjem - Mere in identifikacijska koda za prigradne prirobnice in gredi - 2. del: Dvo- in štirivijačne prirobnice in gredi, metrska vrsta
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
Razveljavitev : 01-Jul-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3019-3:1988
angleško : Hydraulic fluid power -- Positive displacement pumps and motors -- Dimensions and identification code for mounting flanges and shaft ends -- Part 3: Polygonal flanges (including circular flanges)
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Črpalke in motorji z iztiskavanjem - Mere in identifikacijska koda za prigradne prirobnice in gredi - 3. del: Večrobe prirobnice (vključno okrogle)
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
Razveljavitev : 01-Jul-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4392-1:1989
angleško : Hydraulic fluid power -- Determination of characteristics of motors -- Part 1: At constant low speed and at constant pressure
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Ugotavljanje značilnic motorjev - 1. del: Pri stalno nizki vrtilni hitrosti in stalnem tlaku
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
Razveljavitev : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4392-2:1989
angleško : Hydraulic fluid power -- Determination of characteristics of motors -- Part 2: Startability
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Ugotavljanje značilnic motorjev - 2. del: Pri zagonu
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
Razveljavitev : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10767-1:1996
angleško : Hydraulic fluid power -- Determination of pressure ripple levels generated in systems and components -- Part 1: Precision method for pumps
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Ugotavljanje tlačnih konic pri nihanju tlaka v sistemih in sestavinah - 1. del: Natančen postopek za črpalke
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
Razveljavitev : 01-May-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi