ICS: 23.100.60 - Filtri, tesnila in onesnaževanje tekočin

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 64
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2942:2004
angleško : Hydraulic fluid power -- Filter elements -- Verification of fabrication integrity and determination of the first bubble point
slovensko : Fluidna tehnika – Hidravlika – Filtrski vložki – Overjanje kakovosti izdelave in ugotavljanje tlaka začetnega mehurjenja
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2943:1998
angleško : Hydraulic fluid power -- Filter elements -- Verification of material compatibility with fluids
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Filtrski vložki - Potrditev združljivosti gradiv s fluidi
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3723:2015
angleško : Hydraulic fluid power - Filter elements - Method for end load test
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Filtrski vložki - Metoda končnega obremenilnega preskusa
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3939:1977
angleško : Fluid power systems and components -- Multiple lip packing sets -- Methods for measuring stack heights
slovensko : Fluidna tehnika - Zlogi ustničnih tesnilk - Postopki za merjenje višine tesnilnega zloga
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3968:2001
angleško : Hydraulic fluid power -- Filters -- Evaluation of differential pressure versus flow characteristics
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Filtri - Ocena tlačnega padca v odvisnosti od toka
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4021:1992
angleško : Hydraulic fluid power -- Particulate contamination analysis -- Extraction of fluid samples from lines of an operating system
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Analiza onesnaženja z delci - Odvzemanje vzorcev fluida iz naprav v delovanju
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4405:1991
angleško : Hydraulic fluid power -- Fluid contamination -- Determination of particulate contamination by the gravimetric method
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Onesnaženje fluidov - Ugotavljanje onesnaženosti z delci - Gravimetrijska metoda
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4406:2021
angleško : Hydraulic fluid power - Fluids - Method for coding the level of contamination by solid particles
slovensko : Moč hidravličnega fluida - Fluidi - Metoda za označevanje stopnje onesnaženosti s trdnimi delci
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 75.120 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4407:2002
angleško : Hydraulic fluid power -- Fluid contamination -- Determination of particulate contamination by the counting method using an optical microscope
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Onesnaženje fluidov - Ugotavljanje onesnaženosti z delci - Metoda štetja delcev z optičnim mikroskopom
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7986:1997
angleško : Hydraulic fluid power -- Sealing devices -- Standard test methods to assess the performance of seals used in oil hydraulic reciprocating applications
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Tesnilke - Standardni postopki preskušanja za ugotavljanje sposobnosti tesnilk v oljni hidravliki pri izmeničnem premočrtnem gibanju
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 10949:2002
angleško : Hydraulic fluid power -- Component cleanliness -- Guidelines for achieving and controlling cleanliness of components from manufacture to installation
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Snažnost komponent - Navodila za doseganje in kontrolo snažnosti komponent od izdelave do vgradnje
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11170:2013
angleško : Hydraulic fluid power - Sequence of tests for verifying performance characteristics of filter elements
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Zaporedje postopkov za preverjanje lastnosti filtrskih vložkov
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11943:2021
angleško : Hydraulic fluid power - Online automatic particle-counting systems for liquids - Methods of calibration and validation
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Postopki za samodejno štetje delcev v tekočinah med pogonom - Metode kalibriranja in validacije
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/TR 16386:2014
angleško : Impact of changes in ISO fluid power particle counting - Contamination control and filter test standards
slovensko : Vpliv sprememb standardov ISO na štetje delcev - Standardi za kontrolo onesnaženosti in za preskušanje filtrov
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 18413:2015
angleško : Hydraulic fluid power - Cleanliness of components - Inspection document and principles related to contaminant extraction and analysis, and data reporting
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Snažnost delov in komponent - Kontrolni dokument in postopki izločanja, analiza umazanije in poročanje o rezultatih
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3601-5:2015
angleško : Fluid power systems - O-rings - Part 5: Specification of elastomeric materials for industrial applications
slovensko : Fluidni sistemi - Tesnilke O - 5. del: Specifikacija elastomernih materialov, primernih za industrijsko uporabo
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5782-1:1997
angleško : Pneumatic fluid power -- Compressed-air filters -- Part 1: Main characteristics to be included in suppliers' literature and product marking requirements
slovensko : Fluidna tehnika - Pnevmatika - Filtri - 1. del: Glavne značilnosti, ki morajo biti navedene v dokumentaciji dobaviteljev, in način označevanja
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5782-2:1997
angleško : Pneumatic fluid power -- Compressed-air filters -- Part 2: Test methods to determine the main characteristics to be included in supplier's literature
slovensko : Fluidna tehnika - Pnevmatika - Filtri - 2. del: Preskusne metode za ugotavljanje glavnih značilnosti, ki morajo biti navedene v dokumentaciji dobaviteljev
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6149-4:2017
angleško : Connections for fluid power and general use - Ports and stud ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing - Part 4: Dimensions, design, test methods and requirements for external hex and internal hex port plugs (ISO 6149-4:2017)
slovensko : Priključki v fluidni tehniki in za splošno uporabo - Vhodi in ravni zaključki z navoji po ISO 261 in tesnilkami O - 4. del: Mere, konstrukcija, preskusne metode ter zahteve za zunanje in notranje čepe (ISO 6149-4:2017)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 23.100.60 23.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9974-1:2000
angleško : Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 261 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 1: Threaded ports (ISO 9974-1:1996)
slovensko : Priključevanja za splošno uporabo in za fluidno tehniko - Odprtine in priključki z navoji po ISO 261 in z elastomernim ali kovinskim tesnjenjem - 1. del: Navojne odprtine (ISO 9974-1:1996)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9974-2:2000
angleško : Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 261 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 2: Stud ends with elastomeric sealing (type E) (ISO 9974-2:1996)
slovensko : Priključevanja za splošno uporabo in za fluidno tehniko - Odprtine in priključki z navoji po ISO 261 in z elastomernim ali kovinskim tesnjenjem - 2. del: Priključki z elastomernim tesnjenjem (tip E) (ISO 9974-2:1996)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9974-3:2000
angleško : Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 261 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 3: Stud ends with metal-to-metal sealing (type B) (ISO 9974-3:1996)
slovensko : Priključevanja za splošno uporabo in za fluidno tehniko - Odprtine in priključki z navoji po ISO 261 in z elastomernim ali kovinskim tesnjenjem - 3. del: Priključki s kovinskim tesnjenjem (tip B) (ISO 9974-3:1996)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 16589-1:2011
angleško : Rotary shaft lip-type seals incorporating thermoplastic sealing elements - Part 1: Nominal dimensions and tolerances
slovensko : Fluidna tehnika - Ustnične gredne tesnilke s termoplastičnimi tesnilnimi elementi - 1. del: Nazivne mere in tolerance
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 16589-2:2011
angleško : Rotary shaft lip-type seals incorporating thermoplastic sealing elements - Part 2: Vocabulary
slovensko : Fluidna tehnika - Ustnične gredne tesnilke s termoplastičnimi tesnilnimi elementi - 2. del: Slovar
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 16589-3:2011
angleško : Rotary shaft lip-type seals incorporating thermoplastic sealing elements - Part 3: Storage, handling and installation
slovensko : Fluidna tehnika - Ustnične gredne tesnilke s termoplastičnimi tesnilnimi elementi - 3. del: Skladiščenje, ravnanje z njimi in vgradnja
TC : IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS : 23.100.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi