ICS: 23.120 - Zračniki. Vetrniki. Klimatske naprave

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 139
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 328:2014
angleško : Heat exchangers - Forced convection unit air coolers for refrigeration - Test procedures for establishing the performance
slovensko : Prenosniki toplote - Hladilniki zraka s prisilno konvekcijo za hlajenje - Postopki preskušanja za ugotavljanje lastnosti
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30 23.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5136:2009
angleško : Acoustics - Determination of sound power radiated into a duct by fans and other air-moving devices - In-duct method (ISO 5136:2003)
slovensko : Akustika - Določanje zvočne moči, ki jo v kanal sevajo ventilator in drugi stroji za transport zraka - Metoda za merjenje v kanalu (ISO 5136:2003)
TC : AKU - Akustika ICS : 23.120 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5801:2017
angleško : Fans - Performance testing using standardized airways (ISO 5801:2017)
slovensko : Ventilatorji - Preskušanje lastnosti na standardiziranih merilnih progah (ISO 5801:2017)
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 23.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5802:2008
angleško : Industrial fans - Performance testing in situ (ISO 5802:2001)
slovensko : Industrijski ventilatorji - Preskušanje lastnosti na mestu (ISO 5802:2001)
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 23.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12499:2008
angleško : Industrial fans - Mechanical safety of fans - Guarding (ISO 12499:1999)
slovensko : Industrijski ventilatorji - Mehanska varnost ventilatorjev - Zaščita (ISO 12499:1999)
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 23.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13129:2016
angleško : Railway applications - Air conditioning for main line rolling stock - Comfort parameters and type tests
slovensko : Železniške naprave - Klimatske naprave za železniška vozila za dolge proge - Parametri za določevanje udobja in tipski preskus
TC : IŽNP - Železniške naprave ICS : 45.060.01 23.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13349:2010
angleško : Fans - Vocabulary and definitions of categories (ISO 13349:2010)
slovensko : Ventilatorji - Slovar in definicije kategorij (ISO 13349:2010)
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 23.120 01.040.23
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13350:2015
angleško : Fans - Performance testing of jet fans (ISO 13350:2015)
slovensko : Ventilatorji - Preskus lastnosti indukcijskih ventilatorjev (ISO 13350:2015)
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 23.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13351:2009
angleško : Fans - Dimensions (ISO 13351:2009)
slovensko : Industrijski ventilatorji - Mere (ISO 13351:2009)
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 23.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14825:2018
angleško : Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling - Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance
slovensko : Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine ter toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje prostora z električnimi kompresorji - Preskušanje in ocenitev ob delni obremenitvi ter izračun letnega učinka
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 23.120 91.140.30 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
Razveljavitev : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14986:2017
angleško : Design of fans working in potentially explosive atmospheres
slovensko : Načrtovanje ventilatorjev za delovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20 23.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15218:2013
angleško : Air conditioners and liquid chilling packages with evaporatively cooled condenser and with electrically driven compressors for space cooling - Terms, definitions, test conditions, test methods and requirements
slovensko : Klimatske naprave in enote za tekočinsko hlajenje s kondenzatorjem, ohlajenim z izhlapevanjem, in električnimi kompresorji za hlajenje prostora - Izrazi, definicije, preskusni pogoji, preskusne metode in zahteve
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 23.120 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 16491:2012
angleško : Guidelines for the evaluation of uncertainty of measurement in air conditioner and heat pump cooling and heating capacity tests (ISO/DTR 16491:2012)
slovensko : Smernice za vrednotenje merilne negotovosti preskusov učinkovitosti hlajenja in ogrevanja klimatskih naprav in toplotnih črpalk (ISO/DTR 16491:2012)
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.080 23.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1822-1:2019
angleško : High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) - Part 1: Classification, performance testing, marking
slovensko : Visoko učinkoviti zračni filtri (EPA, HEPA in ULPA) - 1. del: Klasifikacija, preskušanje lastnosti, označevanje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 23.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 29462:2013
angleško : Field testing of general ventilation filtration devices and systems for in situ removal efficiency by particle size and resistance to airflow (ISO 29462:2013)
slovensko : Terensko preskušanje splošnih prezračevalnih filtrirnih naprav in sistemov na kraju samem (kraju vgradnje) glede učinkovitosti odstranjevanja delcev po njihovi velikosti in glede upornosti proti zračnemu toku (ISO 29462:2013)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 23.120 13.040.20 91.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 29464:2019
angleško : Cleaning of air and other gases - Terminology (ISO 29464:2017)
slovensko : Čiščenje zraka in drugih plinov - Terminologija (ISO 29464:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 23.120 01.040.13 13.040.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60665:2019
angleško : A.C. ventilating fans and regulators for household and similar purposes - Methods for measuring performance
slovensko : Ventilatorji z izmeničnim napajanjem in regulatorji za gospodinjstva in podobne namene - Metode za merjenje funkcionalnosti
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 23.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60879:2019
angleško : Comfort fans and regulators for household and similar purposes - Methods for measuring performance
slovensko : Prezračevalni ventilatorji in regulatorji za gospodinjstvo in podobno uporabo - Metode za merjenje lastnosti
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 23.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12101-3:2015
angleško : Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered smoke and heat control ventilators (Fans)
slovensko : Sistemi za nadzor dima in toplote - 3. del: Specifikacija za ventilatorje za odvod dima in toplote
TC : POZ - Požarna varnost ICS : 23.120 13.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12102-1:2017
angleško : Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling, dehumidifiers and process chillers
slovensko : Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine, toplotne črpalke, procesne hladilne naprave in razvlaževalniki z električnimi kompresorji - Določanje ravni zvočne moči - 1. del: Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine, toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje prostora, razvlaževalniki in procesne hladilne naprave
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 17.140.20 91.140.30 23.120 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
Razveljavitev : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12309-2:2015
angleško : Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 2: Safety
slovensko : Absorpcijske in adsorpcijske plinske naprave za gretje in/ali hlajenje z grelno močjo do vključno 70 kW - 2. del: Varnost
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 27.080 23.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12759-4:2019
angleško : Fans - Efficiency classification for fans - Part 4: Driven fans at maximum operating speed (ISO 12759-4:2019)
slovensko : Ventilatorji - Klasifikacija učinkovitosti ventilatorjev - 4. del: Ventilatorji s pogonom pri največji obratovalni hitrosti (ISO 12759-4:2019)
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 23.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12759-5:2021
angleško : Fans - Efficiency classification for fans - Part 5: Jet fans (ISO 12759-5:2021)
slovensko : Ventilatorji - Klasifikacija učinkovitosti ventilatorjev - 5. del: Potisni ventilatorji (ISO 12759-5:2021)
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 23.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14511-1:2018
angleško : Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 1: Terms and definitions
slovensko : Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine, toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje prostora ter procesne hladilne naprave z električnimi kompresorji - 1. del: Izrazi in definicije
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 23.120 01.040.23 91.140.30 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14511-2:2018
angleško : Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 2: Test conditions
slovensko : Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine, toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje prostora ter procesne hladilne naprave z električnimi kompresorji - 2. del: Preskusni pogoji
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 23.120 91.140.30 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi