ICS: 25.030 - 3D-tiskanje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 46
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/ASTM 52900:2021
angleško : Additive manufacturing - General principles - Fundamentals and vocabulary (ISO/ASTM 52900:2021)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Splošna načela - Osnove in terminologija (ISO/ASTM 52900:2021)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.030 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/ASTM 52901:2018
angleško : Additive manufacturing - General principles - Requirements for purchased AM parts (ISO/ASTM 52901:2017)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Splošna načela - Zahteve za nakup aditivno proizvedenih delov (ISO/ASTM 52901:2017)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/ASTM 52902:2019
angleško : Additive manufacturing - Test artifacts - Geometric capability assessment of additive manufacturing systems (ISO/ASTM 52902:2019)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Preskusna telesa - Geometrijske zmogljivosti aditivnih proizvodnih sistemov (ISO/ASTM 52902:2019)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/ASTM 52904:2020
angleško : Additive manufacturing - Process characteristics and performance - Practice for metal powder bed fusion process to meet critical applications (ISO/ASTM 52904:2019)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Značilnosti in tehnične lastnosti procesa - Ravnanje pri procesu fuzije plasti kovinskih prašnih delcev za doseganje kritičnih aplikacij (ISO/ASTM 52904:2019)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/ASTM/TR 52906:2022
angleško : Additive manufacturing - Non-destructive testing - Intentionally seeding flaws in metallic parts (ISO/ASTM TR 52906:2022)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Neporušitveno preskušanje - Namerno vnešene nepravilnosti v kovinskih delcih (ISO/ASTM TR 52906:2022)
TC : VAR - Varjenje ICS : 19.100 25.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/ASTM 52907:2019
angleško : Additive manufacturing - Feedstock materials - Methods to characterize metal powders (ISO/ASTM 52907:2019)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Surovine - Metode za označevanje vrst kovinskega prahu (ISO/ASTM 52907:2019)
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.160 25.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/ASTM 52910:2019
angleško : Additive manufacturing - Design - Requirements, guidelines and recommendations (ISO/ASTM 52910:2018)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Načrtovanje - Zahteve, smernice in priporočila (ISO/ASTM 52910:2018)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/ASTM/TR 52912:2020
angleško : Additive manufacturing - Design - Functionally graded additive manufacturing (ISO/ASTM/TR 52912:2020)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Konstruiranje - Proizvodnja delov s funkcijsko porazdeljenimi lastnostmi (ISO/ASTM/TR 52912:2020)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/ASTM 52915:2020
angleško : Specification for additive manufacturing file format (AMF) Version 1.2 (ISO/ASTM 52915:2020)
slovensko : Specifikacija formatov datotek za aditivno proizvodnjo (AMF), različica 1.2 (ISO/ASTM 52915:2020)
TC : VAR - Varjenje ICS : 35.240.50 25.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/ASTM/TR 52916:2022
angleško : Additive manufacturing for medical - Data - Optimized medical image data (ISO/ASTM TR 52916:2022)
slovensko : Aditivna proizvodnja za medicino - Formati datotek - Optimizirani medicinski slikovni posnetki (ISO/ASTM TR 52916:2022)
TC : VAR - Varjenje ICS : 11.040.99 25.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/ASTM 52921:2016
angleško : Standard terminology for additive manufacturing - Coordinate systems and test methodologies (ISO/ASTM 52921:2013)
slovensko : Standardizirana terminologija za aditivno proizvodnjo - Koordinatni sistemi in preskusne metode (ISO/ASTM 52921:2013)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.030 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/ASTM/TS 52930:2021
angleško : Additive Manufacturing - Qualification principles - Installation, operation and performance (IQ/OQ/PQ) of PBF-LB equipment (ISO/ASTM/TS 52930:2021)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Kvalifikacija - Vgradnja, delovanje in zmogljivost (IQ/OQ/PQ) opreme za posteljne metode z uporabo laserskega žarka (PBF-LB) (ISO/ASTM/TS 52930:2021)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/ASTM 52941:2020
angleško : Additive manufacturing - System performance and reliability - Acceptance tests for laser metal powder-bed fusion machines for metallic materials for aerospace application (ISO/ASTM 52941:2020)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Delovanje in zanesljivost sistema - Preskusi sprejemljivosti za selektivno lasersko pretaljevanje kovinskega prahu za letalsko in vesoljsko industrijo (ISO/ASTM 52941:2020)
TC : VAR - Varjenje ICS : 49.025.01 25.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/ASTM 52942:2020
angleško : Additive manufacturing - Qualification principles - Qualifying machine operators of laser metal powder bed fusion machines and equipment used in aerospace applications (ISO/ASTM 52942:2020)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Kvalifikacija - Kvalifikacija upravljavcev strojev in opreme za selektivno lasersko pretaljevanje kovinskega prahu za letalsko in vesoljsko industrijo (ISO/ASTM 52942:2020)
TC : VAR - Varjenje ICS : 49.020 25.030 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/ASTM 52950:2021
angleško : Additive manufacturing - General principles - Overview of data processing (ISO/ASTM 52950:2021)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Splošna načela - Pregled obdelave podatkov (ISO/ASTM 52950:2021)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17296-2:2016
angleško : Additive manufacturing - General principles - Part 2: Overview of process categories and feedstock (ISO 17296-2:2015)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Splošna načela - 2. del: Pregled kategorij postopkov in surovin (ISO 17296-2:2015)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17296-3:2016
angleško : Additive manufacturing - General principles - Part 3: Main characteristics and corresponding test methods (ISO 17296-3:2014)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Osnovna načela - 3. del: Glavne karakteristike in ustrezne preskusne metode (ISO 17296-3:2014)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/ASTM 52903-1:2021
angleško : Additive manufacturing - Material extrusion-based additive manufacturing of plastic materials - Part 1: Feedstock materials (ISO/ASTM 52903-1:2020)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Aditivna proizvodnja plastičnih materialov z ekstruzijo - 1. del: Surovine (ISO/ASTM 52903-1:2020)
TC : VAR - Varjenje ICS : 83.080.01 25.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/ASTM 52903-2:2020
angleško : Additive manufacturing - Material extrusion based additive manufacturing of plastic materials - Part 2: Process equipment (ISO/ASTM 52903-2:2020)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Aditivna proizvodnja plastičnih materialov z ekstruzijo - 2. del: Procesna oprema (ISO/ASTM 52903-2:2020)
TC : VAR - Varjenje ICS : 83.080.01 25.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/ASTM 52911-1:2019
angleško : Additive manufacturing - Design - Part 1: Laser-based powder bed fusion of metals (ISO/ASTM 52911-1:2019)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Konstruiranje - 1. del: Selektivno lasersko pretaljevanje kovinskega prahu (ISO/ASTM 52911-1:2019)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/ASTM 52911-2:2019
angleško : Additive manufacturing - Design - Part 2: Laser-based powder bed fusion of polymers (ISO/ASTM 52911-2:2019)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Konstruiranje - 2. del: Selektivno lasersko sintranje polimerov (ISO/ASTM 52911-2:2019)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/ASTM 52900:2017
angleško : Additive manufacturing - General principles - Terminology (ISO/ASTM 52900:2015)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Splošna načela - Terminologija (ISO/ASTM 52900:2015)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.030 01.040.25
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2017
Razveljavitev : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/ASTM 52915:2017
angleško : Specification for Additive Manufacturing File Format (AMF) Version 1.2 (ISO/ASTM 52915:2016)
slovensko : Specifikacija za aditivno proizvodnjo formata (AMF), različica 1.2 (ISO/ASTM 52915:2016)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.030 35.240.50
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2017
Razveljavitev : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17296-4:2016
angleško : Additive manufacturing - General principles - Part 4: Overview of data processing (ISO 17296-4:2014)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Splošna načela - 4. del: Pregled obdelave podatkov (ISO 17296-4:2014)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.030
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
Razveljavitev : 01-May-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN ISO/ASTM 52902
angleško : Additive manufacturing - Test artifacts - Geometric capability assessment of additive manufacturing systems (ISO/ASTM DIS 52902:2021)
slovensko : Aditivna proizvodnja - Preskusna telesa - Geometrijske zmogljivosti aditivnih proizvodnih sistemov (ISO/ASTM DIS 52902:2021)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.030
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi