ICS: 25.040.01 - Sistemi za avtomatizacijo v industriji na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 54
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11161:2007
angleško: Safety of machinery - Integrated manufacturing systems - Basic requirements (ISO 11161:2007)
slovensko: Varnost strojev - Integrirani proizvodni sistemi - Osnovne zahteve (ISO 11161:2007)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.040.01 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62337:2007
angleško: Commissioning of electrical, instrumentation and control systems in the process industry - Specific phases and milestones
slovensko: Prevzemni postopki za električne, merilne in nadzorne sisteme v procesni industriji – Posamezne faze in mejniki (IEC 62337:2006)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62337:2012
angleško: Commissioning of electrical, instrumentation and control systems in the process industry - Specific phases and milestones (IEC 62337:2012)
slovensko: Prevzemni postopki za električne, merilne in nadzorne sisteme v procesni industriji - Posamezne faze in mejniki (IEC 62337:2012)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62381:2012
angleško: Automation systems in the process industry - Factory Acceptance Test (FAT), Site Acceptance Test (SAT) and Site Integration Test (SIT) (IEC 62381:2012)
slovensko: Avtomatizacijski sistemi v procesni industriji - Tovarniški prevzemni preskus (FAT), prevzemni preskus pri prevzemniku (SAT) in preskus integracije pri prevzemniku (SIT) (IEC 62381:2012)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62382:2013
angleško: Electrical and instrumentation loop check (IEC 62382:2012)
slovensko: Preverjanje električnih in merilnih zank (IEC 62382:2012)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62682:2015
angleško: Management of alarms for the process industries (IEC 62682:2014)
slovensko: Upravljanje alarmov za procesno industrijo (IEC 62682:2014)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 13.320 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62734:2015
angleško: Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - ISA 100.11a (IEC 62734:2014)
slovensko: Industrijska omrežja - Brezžično komunikacijsko omrežje in komunikacijski profili - ISA 100.11a (IEC 62734:2014)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.100.01 33.040.40 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-2H: 297.66 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC IEC/TR 61511-0:2019
angleško: Functional safety - safety instrumented systems for the process industry sector - Part 0: Functional safety for the process industry and IEC 61511
slovensko: Funkcijska varnost - Sistemi z varnostnimi instrumenti za sektor procesne industrije - 0. del: Funkcijska varnost za procesno industrijo in IEC 61511
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC IEC/TR 61511-4:2020
angleško: Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 4: Explanation and rationale for changes in IEC 61511-1 from Edition 1 to Edition 2 (IEC/TR 61511-4:2020)
slovensko: Funkcijska varnost - Sistemi z varnostnimi instrumenti za sektor procesne industrije - 4. del: Pojasnilo in razlogi za spremembe v IEC 61511-1 od 1. do 2. izdaje (IEC/TR 61511-4:2020)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62264-1:2013
angleško: Enterprise system integration - Part 1: Models and terminology (IEC 62264-1:2013)
slovensko: Integracija sistemov za upravljanje podjetij - 1. del: Modeli in terminologija (IEC 62264-1:2013)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.240.50 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62264-2:2013
angleško: Enterprise system integration - Part 2: Object models and attributes
slovensko: Integracija sistemov za upravljanje podjetij - 2. del: Objektni modeli in lastnosti
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.01 35.240.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62264-3:2017
angleško: Enterprise-control system integration - Part 3: Activity models of manufacturing operations management (IEC 62264-3:2016)
slovensko: Integracija sistemov za upravljanje podjetij - 3. del: Model aktivnosti vodenja proizvodnje (IEC 62264-3:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 03.100.01 35.240.50 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62264-4:2016
angleško: Enterprise-Control System Integration - Part 4: Objects and attributes for manufacturing operations management integration IEC 62264-4:2015)
slovensko: Integracija sistemov za upravljanje podjetij - 4. del: Predmeti in značilnosti za integracijo poslovnega vodenja proizvodnje (IEC 62264-4:2015)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.240.50 25.040.01 03.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62264-5:2016
angleško: Enterprise-control system integration - Part 5: Business to manufacturing transactions (IEC 62264-5:2016)
slovensko: Integracija sistemov za upravljanje podjetij - 5. del: Prenosi posla v proizvodnjo (IEC 62264-5:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 03.100.01 35.240.50 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62439-1:2010
angleško: Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 1: General concepts and calculation methods (IEC 62439-1:2010 )
slovensko: Industrijska komunikacijska omrežja za avtomatizacijo z visoko razpoložljivostjo - 1. del: Splošni koncept in metode izračunavanja (IEC 62439-1:2010 )
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.01 35.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62439-2:2017
angleško: Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 2: Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC 62439-2:2016)
slovensko: Industrijska komunikacijska omrežja - Avtomatizacija omrežja z visoko razpoložljivostjo - 2. del: Protokol z redundanco medijev (MRP) (IEC 62439-2:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.110 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62439-3:2018
angleško: Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-availability Seamless Redundancy (HSR) (IEC 62439-3:2016)
slovensko: Industrijska komunikacijska omrežja za avtomatizacijo z visoko razpoložljivostjo - 3. del: Protokol vzporedne redundance (PRP) in brezprehodna zanka z visoko razpoložljivostjo (HSR) (IEC 62439-3:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.110 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62439-4:2010
angleško: Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 4: Cross-network Redundancy Protocol (CRP) (IEC 62439-4:2010)
slovensko: Industrijska komunikacijska omrežja za avtomatizacijo z visoko razpoložljivostjo - 4. del: Protokol redundance prepletenega omrežja (CRP) (CRP) (IEC 62439-4:2010)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.01 35.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62439-5:2018
angleško: Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 5: Beacon Redundancy Protocol (BRP) (IEC 62439-5:2016)
slovensko: Industrijska komunikacijska omrežja - Omrežja za avtomatizacijo z visoko razpoložljivostjo - 5. del: Redundančni protokol radijskega odzivnika (BRP) (IEC 62439-5:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.110 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62439-6:2010
angleško: Industrial communication networks high availability automation networks - Part 6: Distributed Redundancy Protocol (DRP) (IEC 62439-6:2010)
slovensko: Industrijska komunikacijska omrežja za avtomatizacijo z visoko razpoložljivostjo - 6. del: Protokol porazdeljene redundance (DRP) (IEC 62439-6:2010)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.01 35.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62439-7:2012
angleško: Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 7: Ring-based Redundancy Protocol (RRP) (IEC 62439-7:2011)
slovensko: Industrijska komunikacijska omrežja - Avtomatizacijska omrežja z veliko razpoložljivostjo - 7. del: Protokol za redundanco na obročni osnovi (IEC 62439-7:2011)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.110 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62443-2-4:2019
angleško: Security for industrial automation and control systems - Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers (IEC 62443-2-4:2015)
slovensko: Zaščita industrijske avtomatizacije in nadzornih sistemov - 2-4. del: Zahteve za program varnosti zaščite za ponudnike storitev IACS (IEC 62443-2-4:2015)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.030 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62443-3-2:2020
angleško: Security for industrial automation and control systems - Part 3-2: Security risk assessment and system design (IEC 62443-3-2:2020)
slovensko: Zaščita sistemov industrijske avtomatizacije in nadzora - 3-2. del: Ocena varnostnega tveganja in načrtovanje sistema (IEC 62443-3-2:2020)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.030 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62443-3-3:2019
angleško: Industrial communication networks - Network and system security - Part 3-3: System security requirements and security levels (IEC 62443-3-3:2013)
slovensko: Industrijska komunikacijska omrežja - Zaščita omrežja in sistema - 3-3. del: Zahteve za zaščito in nivoje varnosti sistemov (IEC 62443-3-3:2013)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.030 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62443-4-1:2018
angleško: Security for industrial automation and control systems - Part 4-1: Secure product development lifecycle requirements (IEC 62443-4-1:2018)
slovensko: Zaščita industrijske avtomatizacije in nadzornih sistemov - 4-1. del: Zahteve za varnost izdelka v obdobju razvoja izdelka (IEC 62443-4-1:2018)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.030 25.040.01 13.020.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi