ICS: 25.040.40 - Merjenje in krmiljenje industrijskih postopkov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 557 S1:1990
angleško : Binary direct voltage signals for process measurement and control systems
slovensko : Binary direct voltage signals for process measurement and control systems
TC : MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS : 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19439:2006
angleško : Enterprise integration - Framework for enterprise modelling (ISO 19439:2006)
slovensko : Integracija programskih rešitev korporacij - Okvirne določbe o podjetniškem modeliranju (ISO 19439:2006)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.240.50 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3511-1:1977
angleško : Process measurement control functions and instrumentation -- Symbolic representation -- Part 1: Basic requirements
slovensko : Merilne krmilne funkcije in instrumentalna oprema v procesni tehniki - Simboličen prikaz - 1. del: Osnovne zahteve
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 25.040.40 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3511-2:1984
angleško : Process measurement control functions and instrumentation -- Symbolic representation -- Part 2: Extension of basic requirements
slovensko : Merilne krmilne funkcije in instrumentalna oprema v procesni tehniki - Simboličen prikaz - 2. del: Razširitev osnovnih zahtev
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 25.040.40 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3511-3:1984
angleško : Process measurement control functions and instrumentation -- Symbolic representation -- Part 3: Detailed symbols for instrument interconnection diagrams
slovensko : Merilne krmilne funkcije in instrumentna oprema v procesni tehniki - Simboličen prikaz - 3. del: Podrobni simboli za krmilne sheme
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 25.040.40 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3511-4:1985
angleško : Industrial process measurement control functions and instrumentation -- Symbolic representation -- Part 4: Basic symbols for process computer, interface, and shared display/control functions
slovensko : Merilne krmilne funkcije in instrumentna oprema v procesni tehniki - Simboličen prikaz - 4. del: Osnovni simboli procesnih računalnikov, vmesnikov in skupnih prikazovalnih/krmilnih funkcij
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 25.040.40 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 452.1 S1:1984
angleško : Analogue signals for process control systems -- Part 1: Direct current signals
slovensko : Analogue signals for process control systems - Part 1: Direct current signals
TC : MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS : 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 543.2 S1:1995
angleško : Performance and testing of teleprotection equipment of power systems -- Part 2: Analogue comparison systems
slovensko : Performance and testing of teleprotection equipment of power systems - Part 2: Analoguecomparison systems
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1997
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60382:1993
angleško : Analogue pneumatic signal for process control systems
slovensko : Analogue pneumatic signal for process control systems (IEC 60382:1991)
TC : MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS : 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61285:2004
angleško : Industrial-process control - Safety of analyser houses
slovensko : Regulacija industrijskih procesov - Varnost prostorov za analiziranje (IEC 61285:2004)
TC : MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS : 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61285:2015
angleško : Industrial-process control - Safety of analyzer houses (IEC 61285:2015)
slovensko : Nadzor industrijskih procesov - Varnost prostorov za analiziranje (IEC 61285:2015)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61297:1995
angleško : Industrial-process control systems - Classification of adaptive controllers for the purpose of evaluation
slovensko : Industrial-process control systems - Classification of adaptive controllers for the purpose of evaluation (IEC 61297:1995)
TC : MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS : 25.040.40 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61514:2002
angleško : Industrial-process control systems - Methods of evaluating the performance of valve positioners with pneumatic outputs
slovensko : Industrial-process control systems - Methods of evaluating the performance of valve positioners with pneumatic outputs
TC : MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS : 23.060.40 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61918:2018
angleško : Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises (IEC 61918:2018)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Inštalacija komunikacijskih omrežij v industrijskih okoljih (IEC 61918:2018)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62061:2005
angleško : Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems
slovensko : Varnost strojev – Funkcijska varnost na varnost vezanih električnih, elektronskih in programirljivih elektronskih krmilnih sistemov (IEC 62061:2005)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
Razveljavitev : 01-Apr-2024
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62419:2009
angleško : Control technology - Rules for the designation of measuring instruments
slovensko : Tehnologija nadzora - Pravila za označevanje merilnih instrumentov (IEC 62419:2008)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40 17.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62424:2016
angleško : Representation of process control engineering - Request in P&I diagrams and data exchange between P&ID tools and PCE-CAE tools (IEC 62424:2016)
slovensko : Predstavitev tehnike nadzora procesov - Zahteve pri diagramih P&I in za izmenjavo podatkov med orodji P&ID ter PCE-CAE (IEC 62424:2016)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40 35.240.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62460:2008
angleško : Temperature - Electromotive force (EMF) tables for pure-element thermocouple combinations
slovensko : Tabela temperatura-potencial za termospojne kombinacije čistih elementov (IEC 62460:2008)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40 17.200.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62591:2016
angleško : Industrial communication networks - Wireless communication network and communication profiles - WirelessHART (IEC 62591:2016)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Brezžično komunikacijsko omrežje in komunikacijski profili - Brezžični HART (IEC 62591:2016)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40 35.240.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-2B: 235.95 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62601:2016
angleško : Industrial communication networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-PA (IEC 62601:2015)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Brezžično komunikacijsko omrežje in komunikacijski profili - WIA-PA (IEC 62601:2015)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.100.05 25.040.40 35.240.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 62685:2011
angleško : Industrial communication networks - Profiles - Assessment guideline for safety devices using IEC 61784-3 functional safety communication profiles (FSCPs) (IEC/TR 62685:2010)
slovensko : Industrijska komunikacijska omrežja - Profili – Smernica za ocenjevanje varnostnih naprav, ki uporabljajo komunikacijske profile funkcionalne varnosti po IEC 61784-3 (IEC/TR 62685:2010)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40 35.100.05
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62708:2015
angleško : Document kinds for Electrical and Instrumentation Projects in the Process Industry (IEC 62708:2015)
slovensko : Vrste dokumentov za električne in instrumentalne projekte v procesni industriji (IEC 62708:2015)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62881:2018
angleško : Cause and Effect Matrix (IEC 62881:2018)
slovensko : Preglednica vzrokov in učinkov (IEC 62881:2018)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62890:2020
angleško : Industrial-process measurement, control and automation - Life-cycle-management for systems and components (IEC 62890:2020)
slovensko : Meritev, nadzor in avtomatizacija merilnega procesa - Upravljanje življenjskega ciklusa za sisteme in sestavne dele (IEC 62890:2020)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 13.020.60 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62948:2017
angleško : Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-FA (IEC 62948:2017)
slovensko : Industrijska omrežja - Brezžično komunikacijsko omrežje in komunikacijski profili - WIA-FA (IEC 62948:2017)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 35.110 25.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi