ICS: 25.040.40 - Merjenje in krmiljenje industrijskih postopkov

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 557 S1:1990
angleško: Binary direct voltage signals for process measurement and control systems
slovensko: Binary direct voltage signals for process measurement and control systems
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19439:2006
angleško: Enterprise integration - Framework for enterprise modelling (ISO 19439:2006)
slovensko: Integracija programskih rešitev korporacij - Okvirne določbe o podjetniškem modeliranju (ISO 19439:2006)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.50 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19440:2007
angleško: Enterprise integration - Constructs for enterprise modelling (ISO 19440:2007)
slovensko: Integracija podjetij - Konstrukti za podjetniško modeliranje (ISO 19440:2007)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.40 35.240.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3511-1:1977
angleško: Process measurement control functions and instrumentation -- Symbolic representation -- Part 1: Basic requirements
slovensko: Merilne krmilne funkcije in instrumentalna oprema v procesni tehniki - Simboličen prikaz - 1. del: Osnovne zahteve
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 25.040.40 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3511-2:1984
angleško: Process measurement control functions and instrumentation -- Symbolic representation -- Part 2: Extension of basic requirements
slovensko: Merilne krmilne funkcije in instrumentalna oprema v procesni tehniki - Simboličen prikaz - 2. del: Razširitev osnovnih zahtev
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 25.040.40 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3511-3:1984
angleško: Process measurement control functions and instrumentation -- Symbolic representation -- Part 3: Detailed symbols for instrument interconnection diagrams
slovensko: Merilne krmilne funkcije in instrumentna oprema v procesni tehniki - Simboličen prikaz - 3. del: Podrobni simboli za krmilne sheme
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 25.040.40 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1995
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3511-4:1985
angleško: Industrial process measurement control functions and instrumentation -- Symbolic representation -- Part 4: Basic symbols for process computer, interface, and shared display/control functions
slovensko: Merilne krmilne funkcije in instrumentna oprema v procesni tehniki - Simboličen prikaz - 4. del: Osnovni simboli procesnih računalnikov, vmesnikov in skupnih prikazovalnih/krmilnih funkcij
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 25.040.40 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 452.1 S1:1984
angleško: Analogue signals for process control systems -- Part 1: Direct current signals
slovensko: Analogue signals for process control systems - Part 1: Direct current signals
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 543.2 S1:1995
angleško: Performance and testing of teleprotection equipment of power systems -- Part 2: Analogue comparison systems
slovensko: Performance and testing of teleprotection equipment of power systems - Part 2: Analoguecomparison systems
TC: PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS: 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60382:1993
angleško: Analogue pneumatic signal for process control systems
slovensko: Analogue pneumatic signal for process control systems (IEC 60382:1991)
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61285:2004
angleško: Industrial-process control - Safety of analyser houses
slovensko: Regulacija industrijskih procesov - Varnost prostorov za analiziranje (IEC 61285:2004)
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61285:2015
angleško: Industrial-process control - Safety of analyzer houses (IEC 61285:2015)
slovensko: Nadzor industrijskih procesov - Varnost prostorov za analiziranje (IEC 61285:2015)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61297:1995
angleško: Industrial-process control systems - Classification of adaptive controllers for the purpose of evaluation
slovensko: Industrial-process control systems - Classification of adaptive controllers for the purpose of evaluation (IEC 61297:1995)
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 25.040.40 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61514:2002
angleško: Industrial-process control systems - Methods of evaluating the performance of valve positioners with pneumatic outputs
slovensko: Industrial-process control systems - Methods of evaluating the performance of valve positioners with pneumatic outputs
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 23.060.40 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61918:2013
angleško: Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises (IEC 61918:2013, modified)
slovensko: Industrijska komunikacijska omrežja - Inštalacija komunikacijskih omrežij v industrijskih okoljih (IEC 61918:2013 spremenjen)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 35.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2014
Razveljavitev: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61918:2018
angleško: Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises (IEC 61918:2018)
slovensko: Industrijska komunikacijska omrežja - Inštalacija komunikacijskih omrežij v industrijskih okoljih (IEC 61918:2018)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.110 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62061:2005
angleško: Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems
slovensko: Varnost strojev – Funkcijska varnost na varnost vezanih električnih, elektronskih in programirljivih elektronskih krmilnih sistemov (IEC 62061:2005)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62419:2009
angleško: Control technology - Rules for the designation of measuring instruments
slovensko: Tehnologija nadzora - Pravila za označevanje merilnih instrumentov (IEC 62419:2008)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 17.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62424:2016
angleško: Representation of process control engineering - Request in P&I diagrams and data exchange between P&ID tools and PCE-CAE tools (IEC 62424:2016)
slovensko: Predstavitev tehnike nadzora procesov - Zahteve pri diagramih P&I in za izmenjavo podatkov med orodji P&ID ter PCE-CAE (IEC 62424:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 35.240.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62460:2008
angleško: Temperature - Electromotive force (EMF) tables for pure-element thermocouple combinations
slovensko: Tabela temperatura-potencial za termospojne kombinacije čistih elementov (IEC 62460:2008)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62591:2016
angleško: Industrial communication networks - Wireless communication network and communication profiles - WirelessHART (IEC 62591:2016)
slovensko: Industrijska komunikacijska omrežja - Brezžično komunikacijsko omrežje in komunikacijski profili - Brezžični HART (IEC 62591:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 35.240.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-2B: 235.95 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62601:2016
angleško: Industrial communication networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-PA (IEC 62601:2015)
slovensko: Industrijska komunikacijska omrežja - Brezžično komunikacijsko omrežje in komunikacijski profili - WIA-PA (IEC 62601:2015)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.100.05 25.040.40 35.240.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 62685:2011
angleško: Industrial communication networks - Profiles - Assessment guideline for safety devices using IEC 61784-3 functional safety communication profiles (FSCPs) (IEC/TR 62685:2010)
slovensko: Industrijska komunikacijska omrežja - Profili – Smernica za ocenjevanje varnostnih naprav, ki uporabljajo komunikacijske profile funkcionalne varnosti po IEC 61784-3 (IEC/TR 62685:2010)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 35.100.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62708:2015
angleško: Document kinds for Electrical and Instrumentation Projects in the Process Industry (IEC 62708:2015)
slovensko: Vrste dokumentov za električne in instrumentalne projekte v procesni industriji (IEC 62708:2015)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62881:2018
angleško: Cause and Effect Matrix (IEC 62881:2018)
slovensko: Preglednica vzrokov in učinkov (IEC 62881:2018)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi