ICS: 25.080.20 - Frezalniki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 21 od 21


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16564:2020
angleško : Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for bridge type sawing/milling machines, included numerical control (NC/CNC) versions
slovensko : Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za žage/frezalne stroje, ki vključujejo računalniško krmiljenje (NC/CNC)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 73.120 25.080.60 25.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16090-1:2018
angleško : Machine tools safety - Machining centres, Milling machines, Transfer machines - Part 1: Safety requirements (ISO 16090-1:2017)
slovensko : Varnost obdelovalnih strojev - Obdelovalni centri, frezalni stroji in stroji za prenos - 1. del: Varnostne zahteve (ISO 16090-1:2017)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19085-14:2021
angleško : Woodworking machines - Safety - Part 14: Four-sided moulding machines (ISO 19085-14:2021)
slovensko : Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 14. del: Rezkalni stroji za štiristransko obdelavo (ISO 19085-14:2021)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.080.20 13.110 79.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61029-2-8:2003
angleško : Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2: Particular requirements for single spindle vertical moulders
slovensko : Varnost premičnih električnih orodij - 2-8. del: Posebne zahteve za enovretenske namizne rezkalne stroje (IEC 61029-2-8:1995 + A1:1999 + A2:2001; spremenjen)
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 25.140.20 25.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61029-2-8:2010
angleško : Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-8: Particular requirements for single spindle vertical moulders (IEC 61029-2-8:1995, modified + A1:1999 + A2:2001)
slovensko : Varnost premičnih električnih orodij - 2-8. del: Posebne zahteve za enovretenske namizne rezkalne stroje (IEC 61029-2-8:1995, spremenjen + A1:1999 + A2:2001)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.140.20 25.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62841-2-17:2017
angleško : Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery - Safety - Part 2-17: Particular requirements for hand-held routers (IEC 62841-2-17:2017)
slovensko : Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 2-17. del: Posebne zahteve za ročne skobeljnike (IEC 62841-2-17:2017)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.140.20 25.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13128:2001
angleško : Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines)
slovensko : Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.080.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2002
Razveljavitev : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16564:2014
angleško : Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for bridge type sawing/milling machines, included numerical control (NC/CNC) versions
slovensko : Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za žage/frezalne stroje, ki vključujejo računalniško krmiljenje (NC/CNC)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 73.120 25.080.60 25.080.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
Razveljavitev : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 400.3R S1:1992
angleško : Hand-held motor operated tools -- Part 3: Particular specifications -- Section R: Trimmers
slovensko : Hand held motor operated tools - Part 3: Particular specifications - Section R: Trimmers
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 25.140.20 25.080.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-1995
Razveljavitev : 01-Sep-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50144-2-17:2000
angleško : Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-17: Particular requirements for routers
slovensko : Safety of hand-held electric motor operated tools - Part 2-17: Particular requirements for routers
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 25.140.20 25.080.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
Razveljavitev : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50144-2-18:2000
angleško : Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-18: Particular requirements for laminate trimmers
slovensko : Safety of hand-held electric motor operated tools - Part 2-18: Particular requirements for laminate trimmers
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 25.140.20 25.080.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
Razveljavitev : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50260-2-14:2002
angleško : Safety of hand-held battery-powered motor-operated tools and battery packs -- Part 2-14: Particular requirements for routers and laminate trimmers
slovensko : Safety of hand-held battery-powered motor-operated tools and battery packs - Part 2-14: Particular requirements for routers and laminate trimmers
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 25.080.20 29.220.20 25.140.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60745-2-17:2003
angleško : Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers
slovensko : Ročna električna orodja - Varnost - 2-17. del: Posebne zahteve za rezkalnike in obrezovalnike (IEC 60745-2-17:2003; spremenjen)
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 25.080.20 25.140.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
Razveljavitev : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60745-2-17:2010
angleško : Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers (IEC 60745-2-17:2010, modified)
slovensko : Električna ročna orodja - Varnost - 2-17. del: Posebne zahteve za rezkalnike in obrezovalnike (IEC 60745-2-17:2010, spremenjen)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.080.20 25.140.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
Razveljavitev : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13128:2001/A1:2006
angleško : Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines)
slovensko : Varnost obdelovalnih strojev – Frezalni stroji (vključno z vrtalnimi stroji)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.080.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
Razveljavitev : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13128:2001+A2:2009
angleško : Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines)
slovensko : Varnost obdelovalnih strojev - Frezalni stroji (vključno z vrtalnimi stroji)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.080.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
Razveljavitev : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010
angleško : Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines)
slovensko : Varnost obdelovalnih strojev - Frezalni stroji (vključno z vrtalnimi stroji)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.080.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2010
Razveljavitev : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60745-2-17:2003/A11:2007
angleško : Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers
slovensko : Ročna električna orodja - Varnost - 2-17. del: Posebne zahteve za rezkalnike in obrezovalnike
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 25.080.20 25.140.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
Razveljavitev : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN ISO 16090-1
angleško : Machine tools safety - Machining centres, milling machines, transfer machines - Part 1: Safety requirements (ISO/DIS 16090-1:2020)
slovensko : Varnost obdelovalnih strojev - Obdelovalni centri, frezalni stroji in stroji za prenos - 1. del: Varnostne zahteve (ISO/DIS 16090-1:2020)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.080.20 13.110
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN ISO 19085-6
angleško : Woodworking machines - Safety - Part 6: Single spindle vertical moulding machines ("toupies") (ISO/DIS 19085-6:2021)
slovensko : Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 6. del: Enovretenski vertikalni rezkalni stroji (ISO/DIS 19085-6:2021)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.110 25.080.20 79.120.10
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62841-2-1:2018/A12:2022
angleško : Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - safety - part 2-1: particular requirements for hand-held drills and impact drills
slovensko : Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 2-1. del: Posebne zahteve za ročne vrtalnike in udarne (vibracijske) vrtalnike - Popravek AC
TC : VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS : 25.140.20 25.080.20
Stopnja : 5020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi