ICS: 25.080.20 - Frezalniki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 21 od 21


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16564:2020
angleško: Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for bridge type sawing/milling machines, included numerical control (NC/CNC) versions
slovensko: Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za žage/frezalne stroje, ki vključujejo računalniško krmiljenje (NC/CNC)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 73.120 25.080.60 25.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16090-1:2018
angleško: Machine tools safety - Machining centres, Milling machines, Transfer machines - Part 1: Safety requirements (ISO 16090-1:2017)
slovensko: Varnost obdelovalnih strojev - Obdelovalni centri, frezalni stroji in stroji za prenos - 1. del: Varnostne zahteve (ISO 16090-1:2017)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19085-14:2021
angleško: Woodworking machines - Safety - Part 14: Four-sided moulding machines (ISO 19085-14:2021)
slovensko: Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 14. del: Rezkalni stroji za štiristransko obdelavo (ISO 19085-14:2021)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.080.20 13.110 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61029-2-8:2003
angleško: Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2: Particular requirements for single spindle vertical moulders
slovensko: Varnost premičnih električnih orodij - 2-8. del: Posebne zahteve za enovretenske namizne rezkalne stroje (IEC 61029-2-8:1995 + A1:1999 + A2:2001; spremenjen)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 25.140.20 25.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61029-2-8:2010
angleško: Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-8: Particular requirements for single spindle vertical moulders (IEC 61029-2-8:1995, modified + A1:1999 + A2:2001)
slovensko: Varnost premičnih električnih orodij - 2-8. del: Posebne zahteve za enovretenske namizne rezkalne stroje (IEC 61029-2-8:1995, spremenjen + A1:1999 + A2:2001)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.140.20 25.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60745-2-17:2010
angleško: Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers (IEC 60745-2-17:2010, modified)
slovensko: Električna ročna orodja - Varnost - 2-17. del: Posebne zahteve za rezkalnike in obrezovalnike (IEC 60745-2-17:2010, spremenjen)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.080.20 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
Razveljavitev: 01-mar-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62841-2-17:2017
angleško: Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery - Safety - Part 2-17: Particular requirements for hand-held routers (IEC 62841-2-17:2017)
slovensko: Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 2-17. del: Posebne zahteve za ročne skobeljnike (IEC 62841-2-17:2017)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.140.20 25.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13128:2001
angleško: Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines)
slovensko: Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2002
Razveljavitev: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16564:2014
angleško: Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for bridge type sawing/milling machines, included numerical control (NC/CNC) versions
slovensko: Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za žage/frezalne stroje, ki vključujejo računalniško krmiljenje (NC/CNC)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 73.120 25.080.60 25.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2015
Razveljavitev: 01-jan-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 400.3R S1:1992
angleško: Hand-held motor operated tools -- Part 3: Particular specifications -- Section R: Trimmers
slovensko: Hand held motor operated tools - Part 3: Particular specifications - Section R: Trimmers
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 25.140.20 25.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1995
Razveljavitev: 01-sep-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50144-2-17:2000
angleško: Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-17: Particular requirements for routers
slovensko: Safety of hand-held electric motor operated tools - Part 2-17: Particular requirements for routers
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 25.140.20 25.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2000
Razveljavitev: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50144-2-18:2000
angleško: Safety of hand-held electric motor operated tools -- Part 2-18: Particular requirements for laminate trimmers
slovensko: Safety of hand-held electric motor operated tools - Part 2-18: Particular requirements for laminate trimmers
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 25.140.20 25.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2000
Razveljavitev: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50260-2-14:2002
angleško: Safety of hand-held battery-powered motor-operated tools and battery packs -- Part 2-14: Particular requirements for routers and laminate trimmers
slovensko: Safety of hand-held battery-powered motor-operated tools and battery packs - Part 2-14: Particular requirements for routers and laminate trimmers
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 25.080.20 29.220.20 25.140.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2002
Razveljavitev: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60745-2-17:2003
angleško: Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers
slovensko: Ročna električna orodja - Varnost - 2-17. del: Posebne zahteve za rezkalnike in obrezovalnike (IEC 60745-2-17:2003; spremenjen)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 25.080.20 25.140.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2003
Razveljavitev: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13128:2001/A1:2006
angleško: Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines)
slovensko: Varnost obdelovalnih strojev – Frezalni stroji (vključno z vrtalnimi stroji)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2006
Razveljavitev: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13128:2001+A2:2009
angleško: Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines)
slovensko: Varnost obdelovalnih strojev - Frezalni stroji (vključno z vrtalnimi stroji)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2009
Razveljavitev: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010
angleško: Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines)
slovensko: Varnost obdelovalnih strojev - Frezalni stroji (vključno z vrtalnimi stroji)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.080.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2010
Razveljavitev: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60745-2-17:2003/A11:2007
angleško: Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers
slovensko: Ročna električna orodja - Varnost - 2-17. del: Posebne zahteve za rezkalnike in obrezovalnike
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 25.080.20 25.140.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2007
Razveljavitev: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO 16090-1
angleško: Machine tools safety - Machining centres, milling machines, transfer machines - Part 1: Safety requirements (ISO/DIS 16090-1:2020)
slovensko: Varnost obdelovalnih strojev - Obdelovalni centri, frezalni stroji in stroji za prenos - 1. del: Varnostne zahteve (ISO/DIS 16090-1:2020)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.080.20 13.110
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO 19085-6
angleško: Woodworking machines - Safety - Part 6: Single spindle vertical moulding machines ("toupies") (ISO/DIS 19085-6:2021)
slovensko: Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 6. del: Enovretenski vertikalni rezkalni stroji (ISO/DIS 19085-6:2021)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.110 25.080.20 79.120.10
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62841-2-1:2018/FprAC
angleško: Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - safety - part 2-1: particular requirements for hand-held drills and impact drills
slovensko: Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 2-1. del: Posebne zahteve za ročne vrtalnike in udarne (vibracijske) vrtalnike - Popravek AC
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 25.140.20 25.080.20
Stopnja: 5020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi