ICS: 25.080.50 - Brusilni in polirni stroji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 54
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15571:2020
angleško: Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for surface-finishing machines
slovensko: Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za stroje za dodelavo površine
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 73.120 25.080.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16089:2015
angleško: Machine tools - Safety - Stationary grinding machines (ISO 16089:2015)
slovensko: Obdelovalni stroji - Varnost - Nepremični brusilni stroji (ISO 16089:2015)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.080.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11148-9:2011
angleško: Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 9: Die grinders (ISO 11148-9:2011)
slovensko: Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 9. del: Brusilniki (ISO 11148-9:2011)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.080.50 25.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 28927-1:2019
angleško: Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 1: Angle and vertical grinders (ISO 28927-1:2019)
slovensko: Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 1. del: Kotni in vertikalni brusilniki (ISO 28927-1:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.20 25.080.50 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 28927-3:2009
angleško: Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 3: Polishers and rotary, orbital and random orbital sanders (ISO 28927-3:2009)
slovensko: Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 3. del: Polirniki ter rotacijski, vibracijski in izsredni brusilniki (ISO 28927-3:2009)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.20 25.080.50 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 28927-4:2010
angleško: Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 4: Straight grinders (ISO 28927-4:2010)
slovensko: Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 4. del: Brusilniki (ISO 28927-4:2010)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.080.50 25.140.20 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 28927-12:2012
angleško: Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 12: Die grinders (ISO 28927-12:2012)
slovensko: Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 12. del: Brusilniki (ISO 28927-12:2012)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.20 25.080.50 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50632-2-3:2016
angleško: Electric motor-operated electric tools - Dust measurement procedure - Part 2-3: Particular requirements for concrete grinders and disk-type sanders
slovensko: Elektromotorna orodja - Postopek merjenja prahu - 2-3. del: Posebne zahteve za brusilnike betona in diskovne brusilnike
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.080.50 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50632-2-4:2016
angleško: Electric motor-operated electric tools - Dust measurement procedure - Part 2-4: Particular requirements for sanders other than disk type
slovensko: Elektromotorna orodja - Postopek merjenja prahu - 2-4. del: Posebne zahteve za brusilnike, razen diskovnih brusilnikov
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.080.50 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60745-2-3:2011
angleško: Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders (IEC 60745-2-3:2006, modified + A1:2010, modified + A1:2010/corrigendum Feb. 2011)
slovensko: Električna ročna orodja - Varnost - 2-3. del: Posebne zahteve za brusilnike, polirnike in diskovne brusilnike (IEC 60745-2-3:2006, spremenjen + A1:2010, spremenjen + A1:2010/popravek feb. 2011)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.080.50 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60745-2-4:2009
angleško: Hand-held motor-operated electric tools - Safety -- Part 2-4: Particular requirements for sanders and polishers other than disk type
slovensko: Električna ročna orodja - Varnost - 2-4. del: Posebne zahteve za brusilnike in polirnike, razen diskovnih brusilnikov (IEC 60745-2-4:2002, spremenjen + A1:2008, spremenjen)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 25.080.50 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62841-2-3:2021
angleško: Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-3: Particular requirements for hand-held grinders, disc-type polishers and disc-type sanders
slovensko: Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 2-3. del: Posebne zahteve za ročne brusilnike, diskovne polirnike in diskovne brusilnike
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 25.080.50 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62841-2-4:2014
angleško: Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery - Safety - Part 2-4: Particular requirements for hand-held sanders and polishers other than disc type
slovensko: Električna motorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 2-4. del: Posebne zahteve za ročne brusilnike in polirnike, razen diskovnih brusilnikov
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.080.50 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62841-3-4:2016
angleško: Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders (IEC 62841-3-4:2016)
slovensko: Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 3-4. del: Posebne zahteve za prenosne namizne brusilnike (IEC 62841-3-4:2016)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.080.50 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60745-2-23:2013
angleško: Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-23: Particular requirements for die grinders and small rotary tools
slovensko: Električna ročna orodja - Varnost - 2-23. del: Posebne zahteve za brusilnike čipov in mala rotacijska orodja
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.080.50 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 28927-4:2010/A1:2018
angleško: Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 4: Straight grinders - Amendment 1: Cupped wire brushes (ISO 28927-4:2010/Amd 1:2017)
slovensko: Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 4. del: Brusilniki - Dopolnilo A1: Žične ščetke (ISO 28927-4:2010/Amd 1:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.20 25.080.50 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62841-2-4:2014/AC:2015
angleško: Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-4: Particular requirements for hand-held sanders and polishers other than disc type (IEC 62841-2-4:2014, modified)
slovensko: Električna motorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 2-4. del: Posebne zahteve za ročne brusilnike in polirnike, razen diskovnih brusilnikov - Popravek AC (IEC 62841-2-4:2014, spremenjen)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.080.50 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62841-3-4:2016/AC:2017-01
angleško: Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders (IEC 62841-3-4:2016/COR1:2016)
slovensko: Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 3-4. del: Posebne zahteve za prenosne namizne brusilnike (IEC 62841-3-4:2016/COR1:2016) - Popravek AC
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.080.50 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60745-2-3:2011/A2:2013
angleško: Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders (IEC 60745-2-3:2006/A2:2012, modified)
slovensko: Električna ročna orodja - Varnost - 2-3. del: Posebne zahteve za brusilnike, polirnike in diskovne brusilnike - Dopolnilo A2 (IEC 60745-2-3:2006/A2:2012, spremenjen)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.140.20 25.080.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62841-3-4:2016/A1:2020
angleško: Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders (IEC 62841-3-4:2016/A1:2019)
slovensko: Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 3-4. del: Posebne zahteve za prenosne namizne brusilnike - Dopolnilo A1 (IEC 62841-3-4:2016/A1:2019)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.080.50 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60745-2-3:2011/A11:2014
angleško: Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders
slovensko: Električna ročna orodja - Varnost - 2-3. del: Posebne zahteve za brusilnike, polirnike in diskovne brusilnike - Dopolnilo A11
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.080.50 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60745-2-3:2011/A12:2014
angleško: Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders
slovensko: Električna ročna orodja - Varnost - 2-3. del: Posebne zahteve za brusilnike, polirnike in diskovne brusilnike - Dopolnilo A12
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.080.50 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60745-2-3:2011/A13:2015
angleško: Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders
slovensko: Električna ročna orodja - Varnost - 2-3. del: Posebne zahteve za brusilnike, polirnike in diskovne brusilnike - Dopolnilo A13
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.080.50 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021
angleško: Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-3: Particular requirements for hand-held grinders, disc-type polishers and disc-type sanders
slovensko: Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 2-3. del: Posebne zahteve za ročne brusilnike, diskovne polirnike in diskovne brusilnike - Dopolnilo A11
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 25.080.50 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62841-3-4:2016/A11:2017
angleško: Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders
slovensko: Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 3-4. del: Posebne zahteve za prenosne namizne brusilnike - Dopolnilo A11
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.080.50 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi