ICS: 25.120.30 - Livarska oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 21 od 21


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1369:2012
angleško : Founding - Magnetic particle testing
slovensko : Livarstvo - Preskušanje z magnetnim prahom
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.160 25.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1370:2011
angleško : Founding - Examination of surface condition
slovensko : Livarstvo - Preiskave hrapavosti površine
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 25.120.30 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12883:2000
angleško : Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost wax casting process
slovensko : Livarstvo - Naprave za izdelavo staljivih modelov za ulivanje z voščenimi staljivimi modeli
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 25.120.30 77.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12890:2000
angleško : Founding - Patterns, pattern equipment and coreboxes for the production of sand moulds and sand cores
slovensko : Livarstvo - Modeli, modelne naprave in jedrovniki za izdelavo peščenih form in jeder
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 25.120.30 77.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12892:2000
angleško : Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost foam casting process
slovensko : Livarstvo - Naprave za izdelavo izparljivih modelov za ulivanje z izparljivimi modeli
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 25.120.30 77.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 710:1997+A1:2010
angleško : Safety of machinery - Safety requirements for foundry moulding and coremaking machinery and plant and associated equipment
slovensko : Varnost strojev - Varnostne zahteve za livarske stroje, stroje za izdelavo jeder in pripadajočo opremo
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 869:2006+A1:2009
angleško : Safety of machinery - Safety requirements for pressure metal diecasting units
slovensko : Varnost strojev - Varnostne zahteve za enote za tlačno ulivanje kovin
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1247:2004+A1:2010
angleško : Foundry machinery - Safety requirements for ladles, pouring equipment, centrifugal casting machines, continuous and semi continuous casting machines
slovensko : Livarski stroji - Varnostne zahteve za livne ponve, opremo za vlivanje, stroje za centrifugalno vlivanje ter stroje za kontinuirno in polkontinuirno vlivanje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1248:2001+A1:2009
angleško : Foundry machinery - Safety requirements for abrasive blasting equipment
slovensko : Livarski stroji - Varnostne zahteve za opremo za peskanje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1265:1999+A1:2008
angleško : Safety of machinery - Noise test code for foundry machines and equipment
slovensko : Varnost strojev - Postopki za merjenje hrupa livarskih strojev in opreme
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 17.140.20 25.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 710:1997+A1:2010/AC:2012
angleško : Safety requirements for foundry moulding and coremaking machinery and plant associated equipment
slovensko : Varnostne zahteve za livarske stroje, stroje za izdelavo jeder in pripadajočo opremo
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 710:1997
angleško : Safety requirements for foundry moulding and coremaking machinery and plant associated equipment
slovensko : Varnostne zahteve za livarske stroje, stroje za izdelavo jeder in pripadajočo opremo
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.120.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
Razveljavitev : 01-Jul-2010
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 869:1997
angleško : Safety requirements for high pressure metal diecasting units
slovensko : Safety requirements for high pressure metal diecasting units
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 25.120.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
Razveljavitev : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 869:2006
angleško : Safety of machinery - Safety requirements for pressure metal diecasting units
slovensko : Varnost strojev - Varnostne zahteve za enote za tlačno ulivanje kovin
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.120.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
Razveljavitev : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1247:2004
angleško : Foundry machinery - Safety requirements for ladles, pouring equipment, centrifugal casting machines, continuous and semi continous casting machines
slovensko : Livarski stroji – Varnostne zahteve za livne ponve, opremo za vlivanje, stroje za centrifugalno vlivanje ter stroje za kontinuirno in polkontinuirno vlivanje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.120.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
Razveljavitev : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1248:2001
angleško : Foundry Machinery - Safety requirements for abrasive blasting equipment
slovensko : Foundry machinery - Safety requirements for abrasive blasting equipment
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.120.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2002
Razveljavitev : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1265:1999
angleško : Noise test code for foundry machines and equipment
slovensko : Pravila za merjenje hrupa livarskih strojev in opreme
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.120.30 17.140.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
Razveljavitev : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1369:1996
angleško : Founding - Magnetic particle inspection
slovensko : Livarstvo - Preiskave z magnetnimi prahovi
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.160 25.120.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
Razveljavitev : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1370:1996
angleško : Founding - Surface roughness inspection by visualtactile comparators
slovensko : Livarstvo - Preiskave hrapavosti s primerjalnimi merilniki hrapavosti
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 25.120.30 17.040.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
Razveljavitev : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : FprEN ISO 23062
angleško : Foundry machinery - Safety requirements for molding and coremaking machinery and associated equipment (ISO/FDIS 23062:2022)
slovensko : Livarski stroji - Varnostne zahteve za stroje za oblikovanje in modeliranje ter pripadajočo opremo (ISO/FDIS 23062:2022)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.120.30 77.180
Stopnja : 5020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN ISO 23063
angleško : Foundry machinery - Safety requirements for high pressure die casting machines (ISO/DIS 23063:2020)
slovensko : Livarski stroji - Varnostne zahteve za stroje za tlačno litje (ISO/DIS 23063:2020)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.120.30 77.180 13.110
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi