ICS: 25.120.30 - Livarska oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 21 od 21


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1369:2012
angleško: Founding - Magnetic particle testing
slovensko: Livarstvo - Preskušanje z magnetnim prahom
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.160 25.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1370:2011
angleško: Founding - Examination of surface condition
slovensko: Livarstvo - Preiskave hrapavosti površine
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.120.30 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12883:2000
angleško: Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost wax casting process
slovensko: Livarstvo - Naprave za izdelavo staljivih modelov za ulivanje z voščenimi staljivimi modeli
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.120.30 77.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12890:2000
angleško: Founding - Patterns, pattern equipment and coreboxes for the production of sand moulds and sand cores
slovensko: Livarstvo - Modeli, modelne naprave in jedrovniki za izdelavo peščenih form in jeder
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.120.30 77.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12892:2000
angleško: Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost foam casting process
slovensko: Livarstvo - Naprave za izdelavo izparljivih modelov za ulivanje z izparljivimi modeli
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.120.30 77.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 710:1997+A1:2010
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for foundry moulding and coremaking machinery and plant and associated equipment
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za livarske stroje, stroje za izdelavo jeder in pripadajočo opremo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 869:2006+A1:2009
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for pressure metal diecasting units
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za enote za tlačno ulivanje kovin
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1247:2004+A1:2010
angleško: Foundry machinery - Safety requirements for ladles, pouring equipment, centrifugal casting machines, continuous and semi continuous casting machines
slovensko: Livarski stroji - Varnostne zahteve za livne ponve, opremo za vlivanje, stroje za centrifugalno vlivanje ter stroje za kontinuirno in polkontinuirno vlivanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1248:2001+A1:2009
angleško: Foundry machinery - Safety requirements for abrasive blasting equipment
slovensko: Livarski stroji - Varnostne zahteve za opremo za peskanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1265:1999+A1:2008
angleško: Safety of machinery - Noise test code for foundry machines and equipment
slovensko: Varnost strojev - Postopki za merjenje hrupa livarskih strojev in opreme
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.140.20 25.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 710:1997+A1:2010/AC:2012
angleško: Safety requirements for foundry moulding and coremaking machinery and plant associated equipment
slovensko: Varnostne zahteve za livarske stroje, stroje za izdelavo jeder in pripadajočo opremo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 710:1997
angleško: Safety requirements for foundry moulding and coremaking machinery and plant associated equipment
slovensko: Varnostne zahteve za livarske stroje, stroje za izdelavo jeder in pripadajočo opremo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.120.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 869:1997
angleško: Safety requirements for high pressure metal diecasting units
slovensko: Safety requirements for high pressure metal diecasting units
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 25.120.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 869:2006
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for pressure metal diecasting units
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za enote za tlačno ulivanje kovin
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.120.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2007
Razveljavitev: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1247:2004
angleško: Foundry machinery - Safety requirements for ladles, pouring equipment, centrifugal casting machines, continuous and semi continous casting machines
slovensko: Livarski stroji – Varnostne zahteve za livne ponve, opremo za vlivanje, stroje za centrifugalno vlivanje ter stroje za kontinuirno in polkontinuirno vlivanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.120.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2004
Razveljavitev: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1248:2001
angleško: Foundry Machinery - Safety requirements for abrasive blasting equipment
slovensko: Foundry machinery - Safety requirements for abrasive blasting equipment
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.120.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2002
Razveljavitev: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1265:1999
angleško: Noise test code for foundry machines and equipment
slovensko: Pravila za merjenje hrupa livarskih strojev in opreme
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.120.30 17.140.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1369:1996
angleško: Founding - Magnetic particle inspection
slovensko: Livarstvo - Preiskave z magnetnimi prahovi
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.160 25.120.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1997
Razveljavitev: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1370:1996
angleško: Founding - Surface roughness inspection by visualtactile comparators
slovensko: Livarstvo - Preiskave hrapavosti s primerjalnimi merilniki hrapavosti
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.120.30 17.040.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1997
Razveljavitev: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO 23062
angleško: Foundry machinery - Safety requirements for molding and coremaking machinery and associated equipment (ISO/DIS 23062:2019)
slovensko: Livarski stroji - Varnostne zahteve za stroje za oblikovanje in modeliranje ter pripadajočo opremo (ISO/DIS 23062:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.120.30 77.180
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO 23063
angleško: Foundry machinery - Safety requirements for high pressure die casting machines (ISO/DIS 23063:2020)
slovensko: Livarski stroji - Varnostne zahteve za stroje za tlačno litje (ISO/DIS 23063:2020)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.120.30 77.180 13.110
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi