ICS: 25.140.30 - Orodja za ročno uporabo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 17 od 17


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6789-1:2017
angleško: Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Part 1: Requirements and methods for design conformance testing and quality conformance testing: minimum requirements for declaration of conformance (ISO 6789-1:2017)
slovensko: Orodja za vijake in matice - Ročna vrtilna orodja - 1. del: Zahteve in metode za preskušanje skladnosti tipa in kakovosti: minimalne zahteve za izjavo o skladnosti (ISO 6789-1:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6789-2:2017
angleško: Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Part 2: Requirements for calibration and determination of measurement uncertainly (ISO 6789-2:2017)
slovensko: Orodja za vijake in matice - Ročna vrtilna orodja - 2. del: Zahteve za umerjanje in določanje merilne negotovosti (ISO 6789-2:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 28927-2:2009
angleško: Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 2: Wrenches, nutrunners and screwdrivers (ISO 28927-2:2009)
slovensko: Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 2. del: Vijači, izvijači in privijala (ISO 28927-2:2009)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.30 25.140.20 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50109-1:1995
angleško: Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications -- Part 1: General requirements and tests
slovensko: Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications - Part 1: General requirements and tests
TC: iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS: 25.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50109-2-1:1995
angleško: Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications -- Part 2-1: Particular requirements for radio frequency connectors and concentric contacts - Open throat tools with fixed dies, sizes A to E, V and W
slovensko: Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications - Part 2-1: Particular requirements for radio frequency connectors and concentric contacts + Open throat tools with fixed sizes A to E, V and W
TC: iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS: 33.120.30 25.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1996
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50109-2-2:1995
angleško: Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications -- Part 2-2: Particular requirements for radio frequency connectors and concentric contacts - Open throat tools with removable and interchangeable dies, sizes A to G, Q to T, V and W
slovensko: Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications - Part 2-2: Particular requirements for radio frequency connectors and concentric contacts + Open throat tools with remowable and interchangeables dies, sizes A to G, V and W
TC: iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS: 33.120.30 25.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1996
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50109-2-3:1995
angleško: Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications -- Part 2-3: Particular requirements for contacts of electrical connectors
slovensko: Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications - Part 2-3: Particular requirements for contacts of electrical connectors
TC: iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS: 33.120.30 25.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1996
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50109-2-4:1995
angleško: Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications -- Part 2-4: Particular requirements for centre contacts of RF connectors, series SMZ
slovensko: Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications - Part 2-4: Particular requirements for centre contacts of RF connectors, series SMZ
TC: iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS: 33.120.30 25.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1996
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50109-2-5:1995
angleško: Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications -- Part 2-5: Particular requirements for the termination of twin-ax cable for databus applications
slovensko: Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications - Part 2-5: Particular requirements for the termination of twin-ax cable for databus application
TC: iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS: 25.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1996
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62841-2-6:2020
angleško: Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-6: Particular requirements for hand-held hammers (IEC 62841-2-6:2020)
slovensko: Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 2-6. del: Posebne zahteve za ročna kladiva (IEC 62841-2-6:2020)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.140.20 25.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62841-2-10:2017
angleško: Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery - Safety - Part 2-10: Particular requirements for hand-held mixers (IEC 62841-2-10:2017)
slovensko: Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 2-10. del: Posebne zahteve za ročne mešalnike (IEC 62841-2-10:2017)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.140.30 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 28927-2:2009/A1:2017
angleško: Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 2: Wrenches, nutrunners and screwdrivers - Amendment 1: Changes in annex C - Brake device (ISO 28927-2:2009/Amd 1:2017)
slovensko: Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 2. del: Vijači, izvijači in privijala - Dopolnilo A1: Spremembe v dodatku C - Zavorne naprave (ISO 28927-2:2009/Amd 1:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.20 25.140.30 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50109-2-2:1995/AC:2012
angleško: Hand crimping tools - Tools for the crimp termination of electric cables and wires for low frequency and radio frequency applications - Part 2-2: Particular requirements for radio frequency connectors and concentric contacts - Open throat tools with removable and interchangeable dies, sizes A to G, Q to T, V and W
slovensko: Ročna stiskalna orodja - Orodja za stiskalno priključevanje električnih kablov in žic pri nizkofrekvenčnih in radiofrekvenčnih aplikacijah - 2-2. del: Posebne zahteve za radiofrekvenčne konektorje in koncentrične kontakte - Orodja z odprtim grlom ter odstranljivimi in izmenljivimi čeljustmi velikosti od A do G, od Q do T, V in W
TC: iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS: 33.120.30 25.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50632-3-9:2016/A1:2021
angleško: Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 3-9: Particular requirements for transportable mitre saws
slovensko: Elektromotorna orodja - Postopek meritve prahu - 3-9. del: Posebne zahteve za prenosne zajeralne žage - Dopolnilo A1
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 25.140.30 25.080.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020
angleško: Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-6: Particular requirements for hand-held hammers
slovensko: Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 2-6. del: Posebne zahteve za ročna kladiva - Dopolnilo A11
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.140.30 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6789:2003
angleško: Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Requirements and test methods for design conformance testing, quality conformance testing and recalibration procedure (ISO 6789:2003)
slovensko: Orodja za vijake in matice – Ročna vrtilna orodja – Zahteve in preskusne metode za preskušanje skladnosti tipa, kakovosti in postopka rekalibracije (ISO 6789:2003)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2004
Razveljavitev: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 26789:1994
angleško: Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Requirements and test methods (ISO 6789:1992)
slovensko: Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Requirements and test methods (ISO 6789:1992)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi