ICS: 25.160.01 - Varjenje, trdo in mehko spajkanje na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 52
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 175:1997
angleško: Personal protection - Equipment for eye and face protection during welding and allied processes
slovensko: Osebno varovanje - Oprema za varovanje oči in obraza pri varjenju in podobnih postopkih
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 25.160.01 13.340.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 287-6:2018
angleško: Qualification test of welders - Fusion welding - Part 6: Cast iron
slovensko: Preskus usposobljenosti varilcev - Talilno varjenje - 6. del: Železova litina
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 03.100.30 25.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4063:2010
angleško: Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:2009, Corrected version 2010-03-01)
slovensko: Varjenje in sorodni postopki - Seznam načinov in številčne oznake (ISO 4063:2009, popravljena verzija 2010-03-01)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.01 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11611:2015
angleško: Protective clothing for use in welding and allied processes (ISO 11611:2015)
slovensko: Varovalna obleka pri varjenju in sorodnih postopkih (ISO 11611:2015)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 25.160.01 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12477:2001
angleško: Protective gloves for welders
slovensko: Varovalne rokavice za varilce
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 25.160.01 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13920:1996
angleško: Welding - General tolerances for welded constructions - Dimensions for lengths and angles - Shape and position (ISO 13920:1996)
slovensko: Varjenje - Splošne tolerance za varjene konstrukcije - Dolžinske in kotne mere - Oblika in položaj (ISO 13920:1996)
TC: VAR - Varjenje ICS: 17.040.10 25.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14717:2005
angleško: Welding and allied processes - Environmental check list
slovensko: Varjenje in sorodni postopki - Kontrolni vprašalnik v zvezi z okoljem
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.01 13.020.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14732:2013
angleško: Welding personnel - Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials (ISO 14732:2013)
slovensko: Varilno osebje - Preskušanje usposobljenosti varilcev za popolnoma mehanizirano talilno in uporovno varjenje kovinskih materialov (ISO 14732:2013)
TC: VAR - Varjenje ICS: 03.100.30 25.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15594:2009
angleško: Railway applications - Track - Restoration of rails by electric arc welding
slovensko: Železniške naprave - Zgornji ustroj - Obnova tirnic z električnim obločnim varjenjem
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 25.160.01 45.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 18166:2016
angleško: Numerical welding simulation - Execution and documentation (ISO/TS 18166:2016)
slovensko: Numerična simulacija varjenja - Izvedba in dokumentacija (ISO/TS 18166:2016)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 24394:2018
angleško: Welding for aerospace applications - Qualification test for welders and welding operators -- Fusion welding of metallic components
slovensko: Varjenje v aeronavtiki - Preskušanje usposobljenosti varilcev in operaterjev varjenja - Talilno varjenje kovinskih sestavnih delov
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 03.100.30 49.020 25.160.01
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 25980:2014
angleško: Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes (ISO 25980:2014)
slovensko: Varnost in zdravje pri varjenju in sorodnih postopkih - Prosojne zavese, trakovi in zasloni pri obločnih postopkih (ISO 25980:2014)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.01 13.100 13.340.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10882-1:2011
angleško: Health and safety in welding and allied processes - Sampling of airborne particles and gases in the operator's breathing zone - Part 1: Sampling of airborne particles (ISO 10882-1:2011)
slovensko: Varnost in zdravje pri varjenju in sorodnih postopkih - Vzorčenje prahu in plinov iz dihalnega območja varilca - 1. del: Vzorčenje prahu (ISO 10882-1:2011)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.01 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10882-2:2000
angleško: Health and safety in welding and allied processes - Sampling of airborne particles and gases in the operator's breathing zone - Part 2: Sampling of gases (ISO 10882-2:2000)
slovensko: Varnost in zdravje pri varjenju in sorodnih postopkih - Vzorčenje prahu in plinov iz dihalnega območja varilca - 2.del: Vzorčenje plinov (ISO 10882-2:2000)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.01 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15085-4:2007
angleško: Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 4: Production requirements
slovensko: Železniške naprave - Varjenje železniških vozil in elementov - 4. del: Zahteve za proizvodnjo
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 25.160.01 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15085-5:2007
angleško: Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 5: Inspection, testing and documentation
slovensko: Železniške naprave - Varjenje železniških vozil in elementov - 5. del: Nadzor, preskušanje in dokumentacija
TC: IŽNP - Železniške naprave ICS: 45.060.01 25.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18785-3:2021
angleško: Friction stir spot welding - Aluminium - Part 3: Qualification of welding personnel (ISO 18785-3:2018)
slovensko: Točkovno varjenje z gnetenjem - Aluminij - 3. del: Kvalifikacija varilcev (ISO 18785-3:2018)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.01 77.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21904-3:2018
angleško: Health and safety in welding and allied processes - Requirements, testing and marking of equipment for air filtration - Part 3: Determination of the capture efficiency of on-torch welding fume extraction devices (ISO 21904-3:2018)
slovensko: Zdravje in varnost pri varjenju in sorodnih tehnikah - Zahteve, preskušanje in označevanje opreme za filtriranje zraka - 3. del: Ugotavljanje učinkovitosti vgrajenih naprav na gorilniku za odsesavanje plinov pri varjenju (ISO 21904-3:2018)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.01 13.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4632-001:2008
angleško: Aerospace series - Welded and brazed assemblies for aerospace constructions - Weldability and brazeability of materials - Part 001: General requirements
slovensko: Aeronavtika - Varjeni in trdo spajkani sestavi za konstrukcije v aeronavtiki - Varilnost in spajkalnost materialov - 001. del: Splošne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.160.01 49.025.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4632-002:2008
angleško: Aerospace series - Welded and brazed assemblies for aerospace constructions - Weldability and brazeability of materials - Part 002: Homogeneous assemblies aluminium and aluminium alloys
slovensko: Aeronavtika - Varjeni in trdo spajkani sestavi za konstrukcije v aeronavtiki - Varilnost in spajkalnost materialov - 002. del: Homogeni sestavi iz aluminija in aluminijevih zlitin
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.160.01 49.025.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4632-003:2010
angleško: Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace constructions - Part 003: Welding and brazing of homogeneous assemblies of unalloyed and low alloy steels
slovensko: Aeronavtika - Varivost in spajkljivost materialov v aeronavtičnih konstrukcijah - 003. del: Varjenje in spajkanje homogenih sestavov iz nelegiranega in malo legiranega jekla
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.160.01 49.025.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4632-004:2012
angleško: Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace constructions - Part 004: Welding and brazing of homogeneous assemblies of high alloyed steels
slovensko: Aeronavtika - Varilnost in spajkalnost letalskih in vesoljskih konstrukcij - 004. del: Varjenje in spajkanje homogenih sestavov iz istovrstnih močno legiranih jekel
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.160.01 49.025.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4632-005:2009
angleško: Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace constructions - Part 005: Homogeneous assemblies of heat resisting Ni or Co base alloys
slovensko: Aeronavtika - Varivost in spajkljivost materialov v aeronavtičnih konstrukcijah - 005. del: Varjenje in spajkanje homogenih sestavov iz nikljeve ali kobaltove osnovne zlitine, odporne proti vročini
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.160.01 49.025.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4632-006:2013
angleško: Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in aerospace constructions - Part 006: Homogeneous assemblies of titanium alloys
slovensko: Aeronavtika - Varilnost in spajkalnost letalskih in vesoljskih konstrukcij - 006. del: Homogeni sestavi titanovih zlitin
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.160.01 49.025.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 379:2003+A1:2009
angleško: Personal eye-protection - Automatic welding filters
slovensko: Osebno varovanje oči - Samozatemnitveni filtri za varjenje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 25.160.01 13.340.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi