ICS: 25.160.10 - Varilni postopki in varjenje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 271
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1792:2003
angleško : Welding - Multilingual list of terms for welding and related processes
slovensko : Varjenje - Večjezični seznam izrazov s področja varjenja in sorodnih postopkov
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9013:2017
angleško : Thermal cutting - Classification of thermal cuts - Geometrical product specification and quality tolerances (ISO 9013:2017)
slovensko : Toplotno rezanje - Razvrstitev toplotnih rezov - Geometrijska specifikacija izdelkov in tolerance kakovosti (ISO 9013:2017)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1011-1:2009
angleško : Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 1: General guidance for arc welding
slovensko : Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 1. del: Splošni napotek za obločno varjenje
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1011-2:2001
angleško : Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels
slovensko : Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 2. del: Obločno varjenje feritnih jekel
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.080.20 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1011-3:2018
angleško : Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 3: Arc welding of stainless steels
slovensko : Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 3. del: Obločno varjenje nerjavnih jekel
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.140.20 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1011-4:2000
angleško : Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 4: Arc welding of aluminium and aluminium alloys
slovensko : Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 4. del: Obločno varjenje aluminija in aluminijevih zlitin
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.120.10 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1011-5:2003
angleško : Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 5: Welding of clad steel
slovensko : Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 5. del: Varjenje platiranega jekla
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.080.20 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1011-6:2018
angleško : Welding - Recommendation for welding of metallic materials - Part 6: Laser beam welding
slovensko : Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 6. del: Lasersko varjenje
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1011-7:2004
angleško : Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 7: Electron beam welding
slovensko : Varjenje – Priporočila za varjenje kovinskih materialov – 7. del: Varjenje z elektronskim snopom
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1011-8:2018
angleško : Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 8: Welding of cast irons
slovensko : Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 8. del: Varjenje železove litine
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11970:2016
angleško : Specification and approval of welding procedures for production welding of steel castings (ISO 11970:2016)
slovensko : Popis in odobritev varilnih postopkov za proizvodno varjenje jeklenih ulitkov (ISO 11970:2016)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.80 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12932:2013
angleško : Welding - Laser-arc hybrid welding of steels, nickel and nickel alloys - Quality levels for imperfections (ISO 12932:2013)
slovensko : Varjenje - Obločno hibridno varjenje jekel, niklja in nikljevih zlitin z laserjem - Stopnje sprejemljivosti napak (ISO 12932:2013)
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.120.40 77.080.20 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13067:2020
angleško : Platics welding personnel - Qualfication of welders - Thermoplastics welded assemblies
slovensko : Osebje za varjenje polimerov - Usposobljenost varilcev - Varjenje plastomerov
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20 25.160.10 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13916:2017
angleško : Welding - Measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature (ISO 13916:2017)
slovensko : Varjenje - Navodilo za merjenje temperature predgrevanja, medvarkovne temperature in temperature vzdrževanja (ISO 13916:2017)
TC : VAR - Varjenje ICS : 17.200.99 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13918:2018
angleško : Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding (ISO 13918:2017, Corrected version 2018-05)
slovensko : Varjenje - Čepi in keramični obroči za obločno varjenje čepov (ISO 13918:2017, popravljena verzija 2018-05)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10 21.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14163:2001
angleško : Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Welding of pipelines (ISO 13847:2000 modified)
slovensko : Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Transportni cevovodni sistemi - Varjenje cevovodov (ISO 13847:2000, spremenjen)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.200 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14373:2015
angleško : Resistance welding - Procedure for spot welding of uncoated and coated low carbon steels (ISO 14373:2015)
slovensko : Uporovno varjenje - Postopek točkovnega varjenja neprevlečenih in prevlečenih maloogljičnih jekel (ISO 14373:2015)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14555:2017
angleško : Welding - Arc stud welding of metallic materials (ISO 14555:2017)
slovensko : Varjenje - Obločno varjenje čepov iz kovinskih materialov (ISO 14555:2017)
TC : VAR - Varjenje ICS : 21.060.10 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 14599:2005
angleško : Terms and definitions for welding purposes in relation with EN 1792
slovensko : Izrazi in definicije za varilske namene v zvezi z EN 1792
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški, francoski in nemški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14731:2019
angleško : Welding coordination - Tasks and responsibilities (ISO 14731:2019)
slovensko : Koordinacija varilnih del - Naloge in odgovornosti (ISO 14731:2019)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 14745:2015
angleško : Welding - Post-weld heat treatment parameters for steels (ISO/TR 14745:2015)
slovensko : Varjenje - Parametri toplotne obdelave po varjenju za jeklo (ISO/TR 14745:2015)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10 77.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15481:2006
angleško : Welding of reinforcing steel - Tack weldability - Test methods and performance requirements
slovensko : Varjenje betonskega jekla – Varivost spenjalnih varkov – Preskusne metode in zahteve za izvedbo
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15607:2019
angleško : Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - General rules (ISO 15607:2019)
slovensko : Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale - Splošna pravila (ISO 15607:2019)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TR 15608:2017
angleško : Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2017)
slovensko : Varjenje - Smernice za razvrščanje kovinskih materialov v skupine (ISO/TR 15608:2017)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15610:2003
angleško : Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on tested welding consumables (ISO 15610:2003)
slovensko : Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale - Odobritev na podlagi preskušenih dodajnih materialov (ISO 15610:2003)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi