ICS: 25.160.10 - Varilni postopki in varjenje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 264
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1792:2003
angleško: Welding - Multilingual list of terms for welding and related processes
slovensko: Varjenje - Večjezični seznam izrazov s področja varjenja in sorodnih postopkov
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9013:2017
angleško: Thermal cutting - Classification of thermal cuts - Geometrical product specification and quality tolerances (ISO 9013:2017)
slovensko: Toplotno rezanje - Razvrstitev toplotnih rezov - Geometrijska specifikacija izdelkov in tolerance kakovosti (ISO 9013:2017)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1011-1:2009
angleško: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 1: General guidance for arc welding
slovensko: Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 1. del: Splošni napotek za obločno varjenje
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1011-2:2001
angleško: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels
slovensko: Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 2. del: Obločno varjenje feritnih jekel
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.080.20 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1011-3:2018
angleško: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 3: Arc welding of stainless steels
slovensko: Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 3. del: Obločno varjenje nerjavnih jekel
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.140.20 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1011-4:2000
angleško: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 4: Arc welding of aluminium and aluminium alloys
slovensko: Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 4. del: Obločno varjenje aluminija in aluminijevih zlitin
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.120.10 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1011-5:2003
angleško: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 5: Welding of clad steel
slovensko: Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 5. del: Varjenje platiranega jekla
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.080.20 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1011-6:2018
angleško: Welding - Recommendation for welding of metallic materials - Part 6: Laser beam welding
slovensko: Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 6. del: Lasersko varjenje
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1011-7:2004
angleško: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 7: Electron beam welding
slovensko: Varjenje – Priporočila za varjenje kovinskih materialov – 7. del: Varjenje z elektronskim snopom
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1011-8:2018
angleško: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 8: Welding of cast irons
slovensko: Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 8. del: Varjenje železove litine
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.80 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11970:2016
angleško: Specification and approval of welding procedures for production welding of steel castings (ISO 11970:2016)
slovensko: Popis in odobritev varilnih postopkov za proizvodno varjenje jeklenih ulitkov (ISO 11970:2016)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.140.80 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12932:2013
angleško: Welding - Laser-arc hybrid welding of steels, nickel and nickel alloys - Quality levels for imperfections (ISO 12932:2013)
slovensko: Varjenje - Obločno hibridno varjenje jekel, niklja in nikljevih zlitin z laserjem - Stopnje sprejemljivosti napak (ISO 12932:2013)
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.120.40 77.080.20 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13067:2020
angleško: Platics welding personnel - Qualfication of welders - Thermoplastics welded assemblies
slovensko: Osebje za varjenje polimerov - Usposobljenost varilcev - Varjenje plastomerov
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20 25.160.10 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13916:2017
angleško: Welding - Measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature (ISO 13916:2017)
slovensko: Varjenje - Navodilo za merjenje temperature predgrevanja, medvarkovne temperature in temperature vzdrževanja (ISO 13916:2017)
TC: VAR - Varjenje ICS: 17.200.99 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13918:2018
angleško: Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding (ISO 13918:2017, Corrected version 2018-05)
slovensko: Varjenje - Čepi in keramični obroči za obločno varjenje čepov (ISO 13918:2017, popravljena verzija 2018-05)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10 21.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14163:2001
angleško: Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Welding of pipelines (ISO 13847:2000 modified)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Transportni cevovodni sistemi - Varjenje cevovodov (ISO 13847:2000, spremenjen)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.200 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14327:2004
angleško: Resistance welding - Procedures for determining the weldability lobe for resistance spot, projection and seam welding (ISO 14327:2004)
slovensko: Elektrouporovno varjenje - Postopki za ugotavljanje zvarljivosti za varjenje mest upora, izboklin in šivov (ISO 14327:2004)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14373:2015
angleško: Resistance welding - Procedure for spot welding of uncoated and coated low carbon steels (ISO 14373:2015)
slovensko: Uporovno varjenje - Postopek točkovnega varjenja neprevlečenih in prevlečenih maloogljičnih jekel (ISO 14373:2015)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14555:2017
angleško: Welding - Arc stud welding of metallic materials (ISO 14555:2017)
slovensko: Varjenje - Obločno varjenje čepov iz kovinskih materialov (ISO 14555:2017)
TC: VAR - Varjenje ICS: 21.060.10 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 14599:2005
angleško: Terms and definitions for welding purposes in relation with EN 1792
slovensko: Izrazi in definicije za varilske namene v zvezi z EN 1792
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški, francoski in nemški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14731:2019
angleško: Welding coordination - Tasks and responsibilities (ISO 14731:2019)
slovensko: Koordinacija varilnih del - Naloge in odgovornosti (ISO 14731:2019)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 14745:2015
angleško: Welding - Post-weld heat treatment parameters for steels (ISO/TR 14745:2015)
slovensko: Varjenje - Parametri toplotne obdelave po varjenju za jeklo (ISO/TR 14745:2015)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10 77.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15481:2006
angleško: Welding of reinforcing steel - Tack weldability - Test methods and performance requirements
slovensko: Varjenje betonskega jekla – Varivost spenjalnih varkov – Preskusne metode in zahteve za izvedbo
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15607:2019
angleško: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - General rules (ISO 15607:2019)
slovensko: Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale - Splošna pravila (ISO 15607:2019)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 15608:2017
angleško: Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2017)
slovensko: Varjenje - Smernice za razvrščanje kovinskih materialov v skupine (ISO/TR 15608:2017)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi