ICS: 25.160.20 - Potrošni material pri varjenju

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 143
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 544:2017
angleško : Welding consumables - Technical delivery conditions for filler materials and fluxes - Type of product, dimensions, tolerances and markings (ISO 544:2017)
slovensko : Dodajni materiali za varjenje - Tehnični dobavni pogoji za dodajne materiale in praške - Vrsta izdelka, izmere, tolerance in označevanje (ISO 544:2017)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 636:2017
angleško : Welding consumables - Rods, wires and deposits for tungsten inert gas welding of non-alloy and fine-grain steels - Classification (ISO 636:2017)
slovensko : Dodajni materiali za varjenje - Palice, žice in čisti vari pri varjenju TIG nelegiranih in drobnozrnatih jekel - Razvrstitev (ISO 636:2017)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1071:2015
angleško : Welding consumables - Covered electrodes, wires, rods and tubular cored electrodes for fusion welding of cast iron - Classification (ISO 1071:2015)
slovensko : Dodajni materiali za varjenje - Oplaščene elektrode, žice, palice in cevne strženske elektrode za talilno varjenje litega železa - Razvrstitev (ISO 1071:2015)
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.140.80 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2401:2018
angleško : Welding consumables - Covered electrodes - Determination of the efficiency, metal recovery and deposition coefficient (ISO 2401:2018)
slovensko : Dodajni materiali za varjenje - Oplaščene elektrode - Ugotavljanje izkoristka, hitrosti odtaljevanja in talilne konstante (ISO 2401:2018)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2560:2020
angleško : Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels - Classification (ISO 2560:2020)
slovensko : Dodajni in pomožni materiali za varjenje - Oplaščene elektrode za ročno obločno varjenje nelegiranih in drobnozrnatih jekel - Razvrstitev (ISO 2560:2020)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3580:2017
angleško : Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of creep-resisting steels - Classification (ISO 3580:2017)
slovensko : Dodajni materiali za varjenje - Oplaščene elektrode za obločno varjenje jekel, odpornih proti lezenju - Razvrstitev (ISO 3580:2017)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3581:2016
angleško : Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of stainless and heat-resisting steels - Classification (ISO 3581:2016)
slovensko : Dodajni materiali za varjenje - Oplaščene elektrode za ročno obločno varjenje nerjavnih in ognjeodpornih jekel - Razvrstitev (ISO 3581:2016)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5182:2016
angleško : Resistance welding - Materials for electrodes and ancillary equipment (ISO 5182:2016)
slovensko : Uporovno varjenje - Materiali za elektrode in pomožno opremo (ISO 5182:2016)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6847:2020
angleško : Welding consumables - Deposition of a weld metal pad for chemical analysis (ISO 6847:2020)
slovensko : Dodajni in pomožni materiali za varjenje - Izdelava čistih varov za kemijsko analizo (ISO 6847:2020)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6848:2015
angleško : Arc welding and cutting - Nonconsumable tungsten electrodes - Classification (ISO 6848:2015)
slovensko : Obločno varjenje in rezanje - Netaljive volframove elektrode - Razvrstitev (ISO 6848:2015)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12074:2000
angleško : Welding consumables - Quality requirements for manufacture, supply and distribution of consumables for welding and allied processes
slovensko : Dodajni in pomožni materiali za varjenje - Zahteve po kakovosti za izdelavo, nabavo in prodajo dodajnih materialov za varjenje in sorodne postopke
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12153:2012
angleško : Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of nickel and nickel alloys - Classification (ISO 12153:2011)
slovensko : Dodajni materiali za varjenje - Polnjene žice za obločno varjenje niklja in nikljevih zlitin, v zaščitnih plinih in brez zaščite (ISO 12153:2011)
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.120.40 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12943:1999
angleško : Filler materials for thermoplastics - Scope, designation, requirements, tests
slovensko : Polnila za plastomere - Namen, označevanje, zahteve, preskusi
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 83.080.20 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13479:2017
angleško : Welding consumables - General product standard for filler metals and fluxes for fusion welding of metallic materials
slovensko : Dodajni materiali za varjenje - Splošni produktni standard za dodajne materiale in praške za talilno varjenje kovinskih materialov
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14171:2016
angleško : Welding consumables - Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode/flux combinations for submerged arc welding of non alloy and fine grain steels - Classification (ISO 14171:2016)
slovensko : Dodajni materiali za varjenje - Žice, strženske žice in kombinacije žica/prašek za obločno varjenje pod praškom nelegiranih in finozrnatih jekel - Razvrstitev (ISO 14171:2016)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14172:2015
angleško : Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of nickel and nickel alloys - Classification (ISO 14172:2015)
slovensko : Dodajni materiali za varjenje - Oplaščene elektrode za ročno obločno varjenje niklja in njegovih zlitin - Razvrstitev (ISO 14172:2015)
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.120.40 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14174:2019
angleško : Welding consumables - Fluxes for submerged arc welding and electroslag welding - Classification (ISO 14174:2019)
slovensko : Dodajni materiali za varjenje - Praški za obločno varjenje pod praškom in pod žlindro - Razvrstitev (ISO 14174:2019)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14175:2008
angleško : Welding consumables - Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes (ISO 14175:2008)
slovensko : Pomožni materiali za varjenje - Plini in plinske mešanice za obločno varjenje in sorodne postopke (ISO 14175:2008)
TC : VAR - Varjenje ICS : 71.100.20 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14341:2020
angleško : Welding consumables - Wire electrodes and weld deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels - Classification (ISO 14341:2020)
slovensko : Dodajni in pomožni materiali za varjenje - Žične elektrode in čisti vari za obločno varjenje nelegiranih in drobnozrnatih jekel v zaščitnem plinu - Razvrstitev (ISO 14341:2020)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14343:2017
angleško : Welding consumables - Wire electrodes, strip electrodes, wires and rods for arc welding of stainless and heat resisting steels - Classification (ISO 14343:2017)
slovensko : Dodajni materiali za varjenje - Žične elektrode, trakovi, žice in palice za obločno varjenje nerjavnih in ognjeodpornih jekel - Razvrstitev (ISO 14343:2017)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14344:2010
angleško : Welding consumables - Procurement of filler materials and fluxes (ISO 14344:2010)
slovensko : Dodajni in potrošni materiali za varjenje - Nabava dodajnih materialov za varjenje (ISO 14344:2010)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14700:2014
angleško : Welding consumables - Welding consumables for hard-facing
slovensko : Dodajni materiali za varjenje - Dodajni materiali za trdo navarjanje
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16834:2012
angleško : Welding consumables - Wire electrodes, wires, rods and deposits for gas-shielded arc welding of high strength steels - Classification (ISO 16834:2012)
slovensko : Dodajni materiali za varjenje - Žične elektrode, žice, palice in čisti vari za varjenje visokotrdnostnih jekel v zaščiti plinov - Razvrstitev (ISO 16834:2012)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17632:2015
angleško : Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of non-alloy and fine grain steels - Classification (ISO 17632:2015)
slovensko : Dodajni materiali za varjenje - Polnjene žice za obločno varjenje nelegiranih in drobnozrnatih jekel po MIG/MAG - Razvrstitev (ISO 17632:2015)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17633:2018
angleško : Welding consumables - Tubular cored electrodes and rods for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of stainless and heat-resisting steels - Classification (ISO 17633:2017)
slovensko : Dodajni materiali za varjenje - Strženske žice in palice za obločno varjenje nerjavnih in ognjeodpornih jekel v zaščitnem plinu in brez zaščite - Razvrstitev (ISO 17633:2017)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi