ICS: 25.160.40 - Varjeni spoji in vari

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 230
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2553:2019
angleško: Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints (ISO 2553:2019)
slovensko: Varjenje in sorodni postopki - Prikazovanje s simboli na risbah - Varjeni spoji (ISO 2553:2019)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40 01.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 2574:1990
angleško: Aerospace series - Welds - Information on drawings
slovensko: Aerospace series - Welds - Information on drawings
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 49.025.99 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3690:2018
angleško: Welding and allied processes - Determination of hydrogen content in arc weld metal (ISO 3690:2018)
slovensko: Varjenje in sorodne tehnike - Določevanje vodika v čistih varih pri obločnem varjenju (ISO 3690:2018)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4136:2012
angleško: Destructive tests on welds in metallic materials - Transverse tensile test (ISO 4136:2012)
slovensko: Porušitveni preskusi zvarov na kovinskih materialih - Prečni natezni preskus (ISO 4136:2012)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5173:2010
angleško: Destructive tests on welds in metallic materials - Bend tests (ISO 5173:2009)
slovensko: Porušitveno preskušanje zvarnih spojev na kovinskih materialih - Upogibni preskusi (ISO 5173:2009)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5178:2019
angleško: Destructive tests on welds in metallic materials - Longitudinal tensile test on weld metal in fusion welded joints (ISO 5178:2019)
slovensko: Porušitveni preskusi zvarov na kovinskih materialih - Vzdolžni natezni preskus vara na talilnih zvarnih spojih (ISO 5178:2019)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5817:2014
angleško: Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO 5817:2014)
slovensko: Varjenje - Talilno zvarjeni spoji na jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah (varjenje s snopom izključeno) - Stopnje sprejemljivosti nepopolnosti (ISO 5817:2014)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6947:2019
angleško: Welding and allied processes - Welding positions (ISO 6947:2019)
slovensko: Varjenje in sorodni postopki - Položaji pri varjenju (ISO 6947:2019)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7963:2010
angleško: Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for calibration block No. 2 (ISO 7963:2006)
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Ultrazvočno preskušanje - Specifikacije za umeritveni vzorec št. 2 (ISO 7963:2006)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8249:2018
angleško: Welding - Determination of Ferrite Number (FN) in austenitic and duplex ferritic-austenitic Cr-Ni stainless steel weld metals (ISO 8249:2018)
slovensko: Varjenje - Določanje feritnega števila (FN) v avstenitnih in dupleksnih feritno-avstenitnih Cr-Ni nerjavnih varih (ISO 8249:2018)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9016:2012
angleško: Destructive tests on welds in metallic materials - Impact tests - Test specimen location, notch orientation and examination (ISO 9016:2012)
slovensko: Porušitveni preskusi zvarov na kovinskih materialih - Udarni preskusi - Položaj preskušanca, smer zareze in preiskava (ISO 9016:2012)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9017:2018
angleško: Destructive tests on welds in metallic materials - Fracture test (ISO 9017:2017)
slovensko: Porušitveno preskušanje zvarov na kovinskih materialih - Prelomni preskus (ISO 9017:2017)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9018:2015
angleško: Destructive tests on welds in metallic materials - Tensile test on cruciform and lapped joints (ISO 9018:2015)
slovensko: Porušitveno preskušanje zvarov na kovinskih materialih - Natezni preskus na križnih in prekrovnih spojih (ISO 9018:2015)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10042:2018
angleško: Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections (ISO 10042:2018)
slovensko: Varjenje - Obločni zvarni spoji na aluminiju in njegovih zlitinah - Stopnje sprejemljivosti nepopolnosti (ISO 10042:2018)
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.120.10 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10359:2015
angleško: Laser welded tailored blanks - Technical delivery conditions
slovensko: Lasersko varjeni posebej prilagojeni spoji - Tehnični dobavni pogoji
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.160.40 77.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10447:2015
angleško: Resistance welding - Peel and chisel testing of resistance spot and projection welds (ISO 10447:2015)
slovensko: Uporovno varjenje - Preskus luščenja in dletenja uporovnih točkovnih in bradavičnih zvarov (ISO 10447:2015)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10863:2020
angleško: Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of time-of-flight diffraction technique (TOFD) (ISO 10863:2020)
slovensko: Neporušitveno preskušanje zvarov - Ultrazvočno preskušanje - Uporaba tehnike uklona valov v odvisnosti od časa (TOFD) (ISO 10863:2020)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11666:2018
angleško: Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Acceptance levels (ISO 11666:2018)
slovensko: Neporušitveno preskušanje zvarnih spojev - Ultrazvočno preskušanje - Stopnje sprejemljivosti (ISO 11666:2018)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12996:2013
angleško: Mechanical joining - Destructive testing of joints - Specimen dimensions and test procedure for tensile shear testing of single joints (ISO 12996:2013)
slovensko: Mehansko spajanje - Porušitveno preskušanje spojev - Mere primerkov in preskusni postopki za natezno strižno preskušanje enojnih spojev (ISO 12996:2013)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13588:2019
angleško: Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of automated phased array technology (ISO 13588:2019)
slovensko: Neporušitveno preskušanje zvarnih spojev - Ultrazvočno preskušanje - Uporaba avtomatske tehnike s faznim krmiljenjem (FA-tehnika) (ISO 13588:2019)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14270:2016
angleško: Resistance welding - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for mechanized peel testing resistance spot, seam and embossed projection welds (ISO 14270:2016)
slovensko: Uporovno varjenje - Porušitveno preskušanje zvarov - Mere preskušancev in postopek za mehanizirano luščilno preskušanje uporovnih točkovnih, kolutnih in bradavičnih zvarov (ISO 14270:2016)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14271:2017
angleško: Resistance welding - Vickers hardness testing (low-force and microhardness) of resistance spot, projection, and seam welds (ISO 14271:2017)
slovensko: Uporovno varjenje - Preskušanje trdote po Vickersu (majhna obremenitev in mikro trdota) na uporovnih točkovnih, bradavičnih in kolutnih zvarih (ISO 14271:2017)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14272:2016
angleško: Specimen dimensions and procedure for cross tension testing resistance spot and embossed projection welds (ISO 14272:2016)
slovensko: Mere vzorcev in postopek za križno natezno preskušanje uporovnih točkovnih in bradavičnih zvarov (ISO 14272:2016)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14273:2016
angleško: Specimen dimensions and procedure for shear testing resistance spot, seam and embossed projection welds (ISO 14273:2016)
slovensko: Mere vzorcev in postopek za strižno preskušanje uporovnih točkovnih, kolutnih in bradavičnih zvarov (ISO 14273:2016)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14323:2015
angleško: Resistance spot welding and projection welds - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for impact shear test and cross-tension testing (ISO 14323:2015)
slovensko: Točkovno in bradavično uporovno varjenje – Porušitvene preiskave zvarov - Mere vzorcev in postopek za udarni strižni in prečni natezni preskus (ISO 14323:2015)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi