ICS: 25.160.50 - Trdo in mehko lotanje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 70
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1326:1996
angleško: Gas welding equipment - Small kits for gas brazing and welding
slovensko: Oprema za plamensko varjenje - Majhne naprave za plinsko spajkanje in varjenje
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3677:2016
angleško: Filler metal for soldering and brazing - Designation (ISO 3677:2016)
slovensko: Dodajni materiali za mehko in trdo spajkanje - Označevanje (ISO 3677:2016)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 3875:2017
angleško: Aerospace series - Metallic materials, Filler metal for brazing - Technical specification
slovensko: Aeronavtika - Kovinski materiali, kovinsko polnilo za spajkanje - Tehnična specifikacija
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.025.15 49.025.05 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9453:2020
angleško: Soft solder alloys - Chemical compositions and forms (ISO 9453:2020)
slovensko: Mehke spajke - Kemijska sestava in oblike (ISO 9453:2020)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12797:2000
angleško: Brazing - Destructive tests of brazed joints
slovensko: Trdo spajkanje - Porušitveno preskušanje spajkanih spojev
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12799:2000
angleško: Brazing - Non-destructive examination of brazed joints
slovensko: Trdo spajkanje - Neporušitvene preiskave spajkanih spojev
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13134:2000
angleško: Brazing - Procedure approval
slovensko: Trdo spajkanje - Odobritev postopka
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13585:2012
angleško: Brazing - Qualification test of brazers and brazing operators (ISO 13585:2012)
slovensko: Trdo spajkanje - Certificiranje spajkalcev in upravljavcev (ISO 13585:2012)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14324:2004
angleško: Brazing - Guidance on the application of brazed joints
slovensko: Trdo spajkanje – Navodilo za uporabo spajkanih spojev
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17672:2016
angleško: Brazing - Filler metals (ISO 17672:2016)
slovensko: Trdo spajkanje - Dodajni materiali (ISO 17672:2016)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18279:2003
angleško: Brazing - Imperfections in brazed joints (ISO 18279:2003)
slovensko: Trdo spajkanje - Nepopolnosti v trdo spajkanih spojih (ISO 18279:2003)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50390:2004
angleško: Space product assurance - The manual soldering of high-reliability electrical connections
slovensko: Zagotavljanje vesoljskih izdelkov - Ročno spajkanje visoko zanesljivih električnih spojev
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 25.160.50 49.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9454-1:2016
angleško: Soft soldering fluxes - Classification and requirements - Part 1: Classification, labelling and packaging (ISO 9454-1:2016)
slovensko: Talila za mehko spajkanje - Klasifikacija in zahteve - 1. del: Klasifikacija, označevanje in pakiranje (ISO 9454-1:2016)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9454-2:2020
angleško: Soft soldering fluxes - Classification and requirements - Part 2: Performance requirements (ISO 9454-2:2020)
slovensko: Talila za mehko spajkanje - Razvrstitev in zahteve - 2. del: Zahtevane lastnosti (ISO 9454-2:2020)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9455-2:1995
angleško: Soft soldering fluxes - Test methods - Part 2: Determination of non-volatile matter, ebulliometric method (ISO 9455-2:1993)
slovensko: Talila za mehko spajkanje - Preskusne metode - 2. del: Določevanje nehlapnih snovi z ebuliometrično metodo (ISO 9455-2:1993)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9455-3:2020
angleško: Soft soldering fluxes - Test methods - Part 3: Determination of acid value, potentiometric and visual titration methods (ISO 9455-3:2019)
slovensko: Talila za mehko spajkanje - Preskusne metode - 3. del: Določevanje kislinskega števila s potenciometrično in vizualno titracijo (ISO 9455-3:2019)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9455-5:2020
angleško: Soft soldering fluxes - Test methods - Part 5: Copper mirror test (ISO 9455-5:2020)
slovensko: Talila za mehko spajkanje - Preskusne metode - 5. del: Preskus z bakrovim zrcalom (ISO 9455-5:2020)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9455-6:1997
angleško: Soft soldering fluxes - Test methods - Part 6: Determination and detection of halide (excluding fluoride) content (ISO 9455-6:1995)
slovensko: Talila za mehko spajkanje - Preskusne metode - 6. del: Določevanje in odkrivanje deleža halogenida (razen fluorida) (ISO 9455-6:1995)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9455-9:2020
angleško: Soft soldering fluxes - Test methods - Part 9: Determination of ammonia content (ISO 9455-9:2020)
slovensko: Talila za mehko spajkanje - Preskusne metode - 9. del: Določevanje amoniaka (ISO 9455-9:2020)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12224-1:1998
angleško: Solder wire, solid and flux cored - Specification and test methods - Part 1: Classification and performance requirements (ISO 12224-1:1997)
slovensko: Mehke spajke v obliki žice, palice in strženske žice - Specifikacije in preskusne metode - 1. del: Razvrstitev in zahteve (ISO 12224-1:1997)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12224-2:1999
angleško: Flux cored solder wire - Specification and test methods - Part 2: Determination of flux content (ISO 12224-2:1997)
slovensko: Mehke spajke v obliki strženske žice - Specifikacije in preskusne metode - 2. del: Določevanje talila (ISO 12224-2:1997)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12224-3:2003
angleško: Solder wire, solid and flux cored - Specifications and tests methods - Part 3: Wetting balance test method for flux cored solder wire efficacy (ISO 12224-3:2003)
slovensko: Mehke spajke v obliki žice, palice in strženske žice - Specifikacije in preskusne metode - 3. del: Metoda preskušanja bilance omočljivosti za učinkovitost mehke spajke v obliki strženske žice (ISO 12224-3:2003)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 29455-1:1993
angleško: Soft soldering fluxes - Test methods - Part 1: Determination of non-volatile matter, gravimetric method (ISO 9455-1:1990)
slovensko: Talila za mehko spajkanje - Preskusne metode - 1. del: Ugotavljanje nehlapljivih snovi, gravimetrijska metoda (ISO 9455-1:1990)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 29455-8:1993
angleško: Soft soldering fluxes - Test methods - Part 8: Determination of zinc content (ISO 9455-8:1991)
slovensko: Talila za mehko spajkanje - Preskusne metode - 8. del: Določitev vsebnosti cinka (ISO 9455-8:1991)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1998
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62739-1:2013
angleško: Test method for erosion of wave soldering equipment using molten lead-free solder alloy - Part 1: Erosion test method for metal materials without surface processing
slovensko: Preskusna metoda za opremo za valovno spajkanje, ki uporablja staljeno spajkalno zlitino brez svinca - 1. del: Metoda z erozijskim preskušanjem kovinskih materialov brez površinske obdelave (IEC 62739-1:2013)
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi