ICS: 25.160.50 - Trdo in mehko lotanje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 77
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1326:1996
angleško : Gas welding equipment - Small kits for gas brazing and welding
slovensko : Oprema za plamensko varjenje - Majhne naprave za plinsko spajkanje in varjenje
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3677:2016
angleško : Filler metal for soldering and brazing - Designation (ISO 3677:2016)
slovensko : Dodajni materiali za mehko in trdo spajkanje - Označevanje (ISO 3677:2016)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 3875:2017
angleško : Aerospace series - Metallic materials, Filler metal for brazing - Technical specification
slovensko : Aeronavtika - Kovinski materiali, kovinsko polnilo za spajkanje - Tehnična specifikacija
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 49.025.15 49.025.05 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9453:2020
angleško : Soft solder alloys - Chemical compositions and forms (ISO 9453:2020)
slovensko : Mehke spajke - Kemijska sestava in oblike (ISO 9453:2020)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12797:2000
angleško : Brazing - Destructive tests of brazed joints
slovensko : Trdo spajkanje - Porušitveno preskušanje spajkanih spojev
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12799:2000
angleško : Brazing - Non-destructive examination of brazed joints
slovensko : Trdo spajkanje - Neporušitvene preiskave spajkanih spojev
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13134:2000
angleško : Brazing - Procedure approval
slovensko : Trdo spajkanje - Odobritev postopka
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13585:2012
angleško : Brazing - Qualification test of brazers and brazing operators (ISO 13585:2012)
slovensko : Trdo spajkanje - Certificiranje spajkalcev in upravljavcev (ISO 13585:2012)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14324:2004
angleško : Brazing - Guidance on the application of brazed joints
slovensko : Trdo spajkanje – Navodilo za uporabo spajkanih spojev
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17672:2016
angleško : Brazing - Filler metals (ISO 17672:2016)
slovensko : Trdo spajkanje - Dodajni materiali (ISO 17672:2016)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18279:2003
angleško : Brazing - Imperfections in brazed joints (ISO 18279:2003)
slovensko : Trdo spajkanje - Nepopolnosti v trdo spajkanih spojih (ISO 18279:2003)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18496:2021
angleško : Brazing - Fluxes for brazing - Classification and technical delivery conditions (ISO 18496:2020)
slovensko : Trdo spajkanje - Talila za trdo spajkanje - Razvrstitev in tehnični dobavni pogoji (ISO 18496:2020)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50390:2004
angleško : Space product assurance - The manual soldering of high-reliability electrical connections
slovensko : Zagotavljanje vesoljskih izdelkov - Ročno spajkanje visoko zanesljivih električnih spojev
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 25.160.50 49.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9454-1:2016
angleško : Soft soldering fluxes - Classification and requirements - Part 1: Classification, labelling and packaging (ISO 9454-1:2016)
slovensko : Talila za mehko spajkanje - Klasifikacija in zahteve - 1. del: Klasifikacija, označevanje in pakiranje (ISO 9454-1:2016)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9454-2:2020
angleško : Soft soldering fluxes - Classification and requirements - Part 2: Performance requirements (ISO 9454-2:2020)
slovensko : Talila za mehko spajkanje - Razvrstitev in zahteve - 2. del: Zahtevane lastnosti (ISO 9454-2:2020)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9455-2:1995
angleško : Soft soldering fluxes - Test methods - Part 2: Determination of non-volatile matter, ebulliometric method (ISO 9455-2:1993)
slovensko : Talila za mehko spajkanje - Preskusne metode - 2. del: Določevanje nehlapnih snovi z ebuliometrično metodo (ISO 9455-2:1993)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9455-3:2020
angleško : Soft soldering fluxes - Test methods - Part 3: Determination of acid value, potentiometric and visual titration methods (ISO 9455-3:2019)
slovensko : Talila za mehko spajkanje - Preskusne metode - 3. del: Določevanje kislinskega števila s potenciometrično in vizualno titracijo (ISO 9455-3:2019)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9455-5:2020
angleško : Soft soldering fluxes - Test methods - Part 5: Copper mirror test (ISO 9455-5:2020)
slovensko : Talila za mehko spajkanje - Preskusne metode - 5. del: Preskus z bakrovim zrcalom (ISO 9455-5:2020)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9455-6:1997
angleško : Soft soldering fluxes - Test methods - Part 6: Determination and detection of halide (excluding fluoride) content (ISO 9455-6:1995)
slovensko : Talila za mehko spajkanje - Preskusne metode - 6. del: Določevanje in odkrivanje deleža halogenida (razen fluorida) (ISO 9455-6:1995)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9455-9:2020
angleško : Soft soldering fluxes - Test methods - Part 9: Determination of ammonia content (ISO 9455-9:2020)
slovensko : Talila za mehko spajkanje - Preskusne metode - 9. del: Določevanje amoniaka (ISO 9455-9:2020)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12224-1:1998
angleško : Solder wire, solid and flux cored - Specification and test methods - Part 1: Classification and performance requirements (ISO 12224-1:1997)
slovensko : Mehke spajke v obliki žice, palice in strženske žice - Specifikacije in preskusne metode - 1. del: Razvrstitev in zahteve (ISO 12224-1:1997)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12224-2:1999
angleško : Flux cored solder wire - Specification and test methods - Part 2: Determination of flux content (ISO 12224-2:1997)
slovensko : Mehke spajke v obliki strženske žice - Specifikacije in preskusne metode - 2. del: Določevanje talila (ISO 12224-2:1997)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 29455-1:1993
angleško : Soft soldering fluxes - Test methods - Part 1: Determination of non-volatile matter, gravimetric method (ISO 9455-1:1990)
slovensko : Talila za mehko spajkanje - Preskusne metode - 1. del: Ugotavljanje nehlapljivih snovi, gravimetrijska metoda (ISO 9455-1:1990)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 29455-8:1993
angleško : Soft soldering fluxes - Test methods - Part 8: Determination of zinc content (ISO 9455-8:1991)
slovensko : Talila za mehko spajkanje - Preskusne metode - 8. del: Določitev vsebnosti cinka (ISO 9455-8:1991)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62739-1:2013
angleško : Test method for erosion of wave soldering equipment using molten lead-free solder alloy - Part 1: Erosion test method for metal materials without surface processing
slovensko : Preskusna metoda za opremo za valovno spajkanje, ki uporablja staljeno spajkalno zlitino brez svinca - 1. del: Metoda z erozijskim preskušanjem kovinskih materialov brez površinske obdelave (IEC 62739-1:2013)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi