ICS: 25.180.01 - Industrijske peči na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 21 od 21


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1539:2015
angleško : Dryers and ovens, in which flammable substances are released - Safety requirements
slovensko : Sušilniki in peči, v katerih se sproščajo vnetljive snovi - Varnostne zahteve
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 746-2:2010
angleško : Industrial thermoprocessing equipment - Safety requirements for combustion and fuel handling systems
slovensko : Industrijska termoprocesna oprema - 2. del: Varnostne zahteve za sisteme zgorevanja in sisteme za ravnanje z gorivom
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2010
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 746-3:2021
angleško : Industrial thermoprocessing equipment - Part 3: Safety requirements for the generation and use of atmosphere gases
slovensko : Industrijska termoprocesna oprema - 3. del: Varnostne zahteve za pridobivanje in uporabo atmosferskih plinov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 746-4:2000
angleško : Industrial thermoprocessing equipment - Part 4: Particular safety requirements for hot dip galvanising thermoprocessing equipment
slovensko : Industrial thermoprocessing equipment - Part 4: Particular safety requirements for hot dip galvanising thermoprocessing equipment
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 25.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 746-5:2000
angleško : Industrial thermoprocessing equipment - Part 5: Particular safety requirements for salt bath thermoprocessing equipment
slovensko : Industrial thermoprocessing equipment - Part 5: Particular safety requirements for salt bath thermoprocessing equipment
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 25.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 746-8:2000
angleško : Industrial thermoprocessing equipment - Part 8: Particular safety requirements for quenching equipment
slovensko : Industrial thermoprocessing equipment - Part 8: Particular safety requirements for quenching equipment
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 25.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1547:2001+A1:2009
angleško : Industrial thermoprocessing equipment - Noise test code for industrial thermoprocessing equipment including its ancillary handling equipment
slovensko : Industrijska termoprocesna oprema - Postopek merjenja hrupa industrijske termoprocesne opreme in pripadajoče pomožne opreme
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 17.140.20 25.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 746-1:1997+A1:2009
angleško : Industrial thermoprocessing equipment - Part 1: Common safety requirements for industrial thermoprocessing equipment
slovensko : Industrijska termoprocesna oprema - 1. del: Splošne varnostne zahteve za industrijsko termoprocesno opremo
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.180.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1539:2000
angleško : Dryers and ovens, in which flammable substances are released - Safety requirements
slovensko : Sušilniki in peči, v katerih se sproščajo vnetljive snovi - Varnostne zahteve
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.180.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1539:2009
angleško : Dryers and ovens, in which flammable substances are released - Safety requirements
slovensko : Sušilniki in peči, v katerih se sproščajo vnetljive snovi - Varnostne zahteve
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.180.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
Razveljavitev : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1547:2001
angleško : Industrial thermoprocessing equipment - Noise test code for industrial thermoprocessing equipment including its ancillary handling equipment
slovensko : Industrial thermoprocessing equipment - Noise test code for industrial thermoprocessing equipment including its ancillary handling equipment
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.180.01 17.140.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2001
Razveljavitev : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 746-1:1997
angleško : Industrial thermoprocessing equipment - Part 1: Common safety requirements for industrial thermoprocessing equipment
slovensko : Industrial thermoprocessing equipment - Part 1: Common safety requirements for industrial thermoprocessing equipment
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.180.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
Razveljavitev : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 746-2:1997
angleško : Industrial thermoprocessing equipment - Part 2: Safety requirements for combustion and fuel handling systems
slovensko : Industrial thermoprocessing equipment - Part 2: Safety requirements for combustion and fuel handling systems
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.180.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
Razveljavitev : 01-Jul-2010
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 746-3:1997
angleško : Industrial thermoprocessing equipment - Part 3: Safety requirements for the generation and use of atmosphere gases
slovensko : Industrial thermoprocessing equipment - Part 3: Safety requirements for the generation and use of atmosphere gases
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.180.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
Razveljavitev : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 746-3:1997+A1:2009
angleško : Industrial thermoprocessing equipment - Part 3: Safety requirements for the generation and use of atmosphere gases
slovensko : Industrijska termoprocesna oprema - 3. del: Varnostne zahteve za pridobivanje in uporabo atmosferskih plinov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.180.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
Razveljavitev : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 746-1
angleško : Industrial thermoprocessing equipment - Part 1: Common safety requirements for industrial thermoprocessing equipment
slovensko : Industrijska termoprocesna oprema - 1. del: Splošne varnostne zahteve za industrijsko termoprocesno opremo
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.180.01
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 746-2
angleško : Industrial thermoprocessing equipment - Part 2: Safety requirements for combustion and fuel handling systems
slovensko : Industrijska termoprocesna oprema - 2. del: Varnostne zahteve za sisteme zgorevanja in sisteme za ravnanje z gorivom
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.180.01
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN ISO 23495
angleško : Industrial furnaces and associated processing equipment - Safety requirements for steel converter and associated equipment (ISO/DIS 23495:2019)
slovensko : Industrijske peči in pripadajoča procesna oprema - Varnostne zahteve za peči za proizvodnjo jekla in pripadajočo opremo (ISO/DIS 23495:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 77.180 25.180.01
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 746-11
angleško : Industrial thermoprocessing equipment - Part 11: Safety requirements for protective systems
slovensko : Industrijska termoprocesna oprema - 11. del: Varnostne zahteve za zaščitne sisteme
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.180.01
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN ISO 13577-2
angleško : Industrial furnaces and associated processing equipment - Safety - Part 2: Combustion and fuel handling systems
slovensko : Industrijske peči in pripadajoča procesna oprema - Varnost - 2. del: Sistemi zgorevanja in ravnanja z gorivom
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.180.01
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : FprEN ISO 13577-4
angleško : Industrial furnaces and associated processing equipment - Safety - Part 4: Protective systems (ISO/FDIS 13577-4:2022)
slovensko : Industrijske peči in pripadajoča procesna oprema - Varnost - 4. del: Zaščitni sistemi (ISO/FDIS 13577-4:2022)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 25.180.01
Stopnja : 5020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi