ICS: 25.180.01 - Industrijske peči na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 21 od 21


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1539:2015
angleško: Dryers and ovens, in which flammable substances are released - Safety requirements
slovensko: Sušilniki in peči, v katerih se sproščajo vnetljive snovi - Varnostne zahteve
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 746-2:2010
angleško: Industrial thermoprocessing equipment - Safety requirements for combustion and fuel handling systems
slovensko: Industrijska termoprocesna oprema - 2. del: Varnostne zahteve za sisteme zgorevanja in sisteme za ravnanje z gorivom
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 746-4:2000
angleško: Industrial thermoprocessing equipment - Part 4: Particular safety requirements for hot dip galvanising thermoprocessing equipment
slovensko: Industrial thermoprocessing equipment - Part 4: Particular safety requirements for hot dip galvanising thermoprocessing equipment
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 25.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 746-5:2000
angleško: Industrial thermoprocessing equipment - Part 5: Particular safety requirements for salt bath thermoprocessing equipment
slovensko: Industrial thermoprocessing equipment - Part 5: Particular safety requirements for salt bath thermoprocessing equipment
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 25.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 746-8:2000
angleško: Industrial thermoprocessing equipment - Part 8: Particular safety requirements for quenching equipment
slovensko: Industrial thermoprocessing equipment - Part 8: Particular safety requirements for quenching equipment
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 25.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1547:2001+A1:2009
angleško: Industrial thermoprocessing equipment - Noise test code for industrial thermoprocessing equipment including its ancillary handling equipment
slovensko: Industrijska termoprocesna oprema - Postopek merjenja hrupa industrijske termoprocesne opreme in pripadajoče pomožne opreme
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.140.20 25.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 746-1:1997+A1:2009
angleško: Industrial thermoprocessing equipment - Part 1: Common safety requirements for industrial thermoprocessing equipment
slovensko: Industrijska termoprocesna oprema - 1. del: Splošne varnostne zahteve za industrijsko termoprocesno opremo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.180.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1539:2000
angleško: Dryers and ovens, in which flammable substances are released - Safety requirements
slovensko: Sušilniki in peči, v katerih se sproščajo vnetljive snovi - Varnostne zahteve
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.180.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2002
Razveljavitev: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1539:2009
angleško: Dryers and ovens, in which flammable substances are released - Safety requirements
slovensko: Sušilniki in peči, v katerih se sproščajo vnetljive snovi - Varnostne zahteve
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.180.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2010
Razveljavitev: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1547:2001
angleško: Industrial thermoprocessing equipment - Noise test code for industrial thermoprocessing equipment including its ancillary handling equipment
slovensko: Industrial thermoprocessing equipment - Noise test code for industrial thermoprocessing equipment including its ancillary handling equipment
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.180.01 17.140.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2001
Razveljavitev: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 746-1:1997
angleško: Industrial thermoprocessing equipment - Part 1: Common safety requirements for industrial thermoprocessing equipment
slovensko: Industrial thermoprocessing equipment - Part 1: Common safety requirements for industrial thermoprocessing equipment
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.180.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 746-2:1997
angleško: Industrial thermoprocessing equipment - Part 2: Safety requirements for combustion and fuel handling systems
slovensko: Industrial thermoprocessing equipment - Part 2: Safety requirements for combustion and fuel handling systems
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.180.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 746-3:1997
angleško: Industrial thermoprocessing equipment - Part 3: Safety requirements for the generation and use of atmosphere gases
slovensko: Industrial thermoprocessing equipment - Part 3: Safety requirements for the generation and use of atmosphere gases
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.180.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 746-3:1997+A1:2009
angleško: Industrial thermoprocessing equipment - Part 3: Safety requirements for the generation and use of atmosphere gases
slovensko: Industrijska termoprocesna oprema - 3. del: Varnostne zahteve za pridobivanje in uporabo atmosferskih plinov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.180.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2009
Razveljavitev: 01-feb-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 746-1
angleško: Industrial thermoprocessing equipment - Part 1: Common safety requirements for industrial thermoprocessing equipment
slovensko: Industrijska termoprocesna oprema - 1. del: Splošne varnostne zahteve za industrijsko termoprocesno opremo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.180.01
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 746-2
angleško: Industrial thermoprocessing equipment - Part 2: Safety requirements for combustion and fuel handling systems
slovensko: Industrijska termoprocesna oprema - 2. del: Varnostne zahteve za sisteme zgorevanja in sisteme za ravnanje z gorivom
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.180.01
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 746-3:2021
angleško: Industrial thermoprocessing equipment - Part 3: Safety requirements for the generation and use of atmosphere gases
slovensko: Industrijska termoprocesna oprema - 3. del: Varnostne zahteve za pridobivanje in uporabo atmosferskih plinov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.180.01
Stopnja: 6060 Status: Neobjavljen
Objavljen: 01-feb-2022
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO 23495
angleško: Industrial furnaces and associated processing equipment - Safety requirements for steel converter and associated equipment (ISO/DIS 23495:2019)
slovensko: Industrijske peči in pripadajoča procesna oprema - Varnostne zahteve za peči za proizvodnjo jekla in pripadajočo opremo (ISO/DIS 23495:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 77.180 25.180.01
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 746-11
angleško: Industrial thermoprocessing equipment - Part 11: Safety requirements for protective systems
slovensko: Industrijska termoprocesna oprema - 11. del: Varnostne zahteve za zaščitne sisteme
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.180.01
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO 13577-2
angleško: Industrial furnaces and associated processing equipment - Safety - Part 2: Combustion and fuel handling systems
slovensko: Industrijske peči in pripadajoča procesna oprema - Varnost - 2. del: Sistemi zgorevanja in ravnanja z gorivom
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.180.01
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO 13577-4
angleško: Industrial furnaces and associated processing equipment - Safety - Part 4: Protective systems (ISO/DIS 13577-4:2021)
slovensko: Industrijske peči in pripadajoča procesna oprema - Varnost - 4. del: Zaščitni sistemi (ISO/DIS 13577-4:2021)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.180.01
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi