ICS: 25.180.10 - Električne peči

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 64
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60239:2005
angleško: Graphite electrodes for electric arc furnaces - Dimensions and designation
slovensko: Grafitne elektrode za električne obločne peči - Mere in označbe (IEC 60239:2005)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60398:2015
angleško: Installations for electroheating and electromagnetic processing - General performance test methods
slovensko: Naprave za električno ogrevanje in elektromagnetno obdelavo - Splošne metode za preskušanje tehničnih lastnosti
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60676:2012
angleško: Industrial electroheating equipment - Test methods for direct arc furnaces
slovensko: Oprema za industrijsko električno ogrevanje - Preskusne metode za peči z odkritim oblokom
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60683:2012
angleško: Industrial electroheating equipment - Test methods for submerged-arc furnaces
slovensko: Oprema za industrijsko električno ogrevanje - Preskusne metode za peči z zakritim oblokom
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60703:2009
angleško: Test methods for electroheating installations with electron guns
slovensko: Preskusne metode za inštalacije električnega ogrevanja z elektronskimi topovi (IEC 60703:2008)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60779:2005
angleško: Industrial electroheat equipment - Test methods for electroslag remelting furnaces
slovensko: Industrijska oprema za električno gretje - Preskusne metode za peči za pretaljevanje žlindre (IEC 60779:2005)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
Razveljavitev: 01-sep-2023
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60779:2020
angleško: Installations for electroheating and electromagnetic processing - Test methods for electroslag remelting furnaces (IEC 60779:2020)
slovensko: Naprave za električno ogrevanje in elektromagnetno obdelavo - Preskusne metode za peči za pretaljevanje žlindre (IEC 60779:2020)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61307:2011
angleško: Industrial microwave heating installations - Test methods for the determination of power output
slovensko: Industrijske inštalacije za mikrovalovno segrevanje - Preskusne metode za ugotavljanje izhodne moči
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61308:2006
angleško: High-frequency dielectric heating installations - Test methods for the determination of power output
slovensko: Inštalacije za visokofrekvenčno dielektrično segrevanje – Preskusne metode za ugotavljanje izhodne moči (IEC 61308:2005)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61922:2002
angleško: High-frequency induction heating installations - Test methods for the determination of power output of the generator
slovensko: High-frequency induction heating installations - Test methods for the determination of power output of the generator
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62076:2006
angleško: Industrial electroheating installations - Test methods for induction channel and induction crucible furnaces
slovensko: Industrijske inštalacije za električno gretje - Preskusne metode za indukcijske kanale in indukcijske žarilne peči (IEC 62076:2006)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62693:2013
angleško: Industrial electroheating installations - Test methods for infrared electroheating installations
slovensko: Industrijske naprave za električno ogrevanje - Metode za preskušanje naprav za električno ogrevanje z infrardečim sevanjem (IEC 62693:2013)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62798:2014
angleško: Industrial electroheating equipment - Test methods for infrared emitters
slovensko: Oprema za industrijsko električno ogrevanje - Preskusne metode za infrardeče oddajnike
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 63078:2020
angleško: Installations for electroheating and electromagnetic processing - Test methods for induction through-heating installations (IEC 63078:2019)
slovensko: Naprave za električno ogrevanje in elektromagnetno obdelavo - Preskusne metode za indukcijske naprave za segrevanje (IEC 63078:2019)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10 97.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50156-2:2015
angleško: Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 2: Requirements for design, development and type approval of safety devices and subsystems
slovensko: Električna oprema za peči in pomožno opremo - 2. del: Zahteve za snovanje, razvoj in odobravanje tipa varnostnih naprav in podsistemov
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60519-1:2015
angleško: Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 1: General requirements
slovensko: Varnost pri električnih grelnih inštalacijah in elektromagnetni obdelavi - 1. del: Splošne zahteve
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
Razveljavitev: 01-maj-2023
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60519-1:2020
angleško: Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 1: General requirements (IEC 60519-1:2020)
slovensko: Varnost pri električnih grelnih inštalacijah in elektromagnetni obdelavi - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60519-1:2020)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60519-3:2005
angleško: Safety in electroheat installations -- Part 3: Particular requirements for induction and conduction heating and induction melting installations
slovensko: Varnost električnih grelnih inštalacij - 3. del: Posebne zahteve za inštalacije za indukcijsko in kondukcijsko segrevanje ter inštalacije za indukcijsko taljenje (IEC 60519-3:2005)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60519-4:2013
angleško: Safety in electroheating installations - Part 4: Particular requirements for arc furnace installations
slovensko: Varnost pri električnih grelnih inštalacijah - 4. del: Posebne zahteve za inštalacije obločnih peči (IEC 60519-4:2013)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2014
Razveljavitev: 01-feb-2023
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60519-6:2011
angleško: Safety in electroheat installations - Part 6: Specifications for safety in industrial microwave heating equipment (IEC 60519-6:2011)
slovensko: Varnost pri električnih grelnih inštalacijah - 6. del: Specifikacije za varnost pri industrijski opremi za mikrovalovno ogrevanje (IEC 60519-6:2011)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
Razveljavitev: 01-dec-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60519-7:2008
angleško: Safety in electroheat installations -- Part 7: Particular requirements for installations with electron guns
slovensko: Varnost pri električnih grelnih inštalacijah - 7. del: Posebne zahteve za inštalacije z elektronskimi topovi (IEC 60519-7:2008)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60519-8:2005
angleško: Safety in electroheat installations -- Part 8: Particular requirements for electroslag remelting furnaces
slovensko: Varnost pri električnih grelnih inštalacijah – 8. del: Posebne zahteve za peči za pretaljevanje žlindre (IEC 60519-8:2005)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
Razveljavitev: 01-jul-2023
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60519-8:2020
angleško: Safety in Installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 8: Particular requirements for electroslag remelting furnaces (IEC 60519-8:2020)
slovensko: Varnost pri električnih grelnih inštalacijah in elektromagnetni obdelavi - 8. del: Posebne zahteve za peči za pretaljevanje žlindre (IEC 60519-8:2020)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60519-9:2005
angleško: Safety in electroheat installations -- Part 9: Particular requirements for high-frequency dielectric heating installations
slovensko: Varnost pri električnih grelnih inštalacijah – 9. del: Posebne zahteve za inštalacije za visokofrekvenčno dielektrično gretje (IEC 60519-9:2005)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62395-1:2013
angleško: Electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial applications - Part 1: General and testing requirements
slovensko: Industrijski in komercialni sistemi električnih uporovnih grelnih trakov - 1. del: Splošno in zahteve za preskušanje (IEC 62395-1:2013)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.180.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi