ICS: 25.180.10 - Električne peči

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 65
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60239:2005
angleško : Graphite electrodes for electric arc furnaces - Dimensions and designation
slovensko : Grafitne elektrode za električne obločne peči - Mere in označbe (IEC 60239:2005)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60398:2015
angleško : Installations for electroheating and electromagnetic processing - General performance test methods
slovensko : Naprave za električno ogrevanje in elektromagnetno obdelavo - Splošne metode za preskušanje tehničnih lastnosti
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60676:2012
angleško : Industrial electroheating equipment - Test methods for direct arc furnaces
slovensko : Oprema za industrijsko električno ogrevanje - Preskusne metode za peči z odkritim oblokom
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60683:2012
angleško : Industrial electroheating equipment - Test methods for submerged-arc furnaces
slovensko : Oprema za industrijsko električno ogrevanje - Preskusne metode za peči z zakritim oblokom
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60703:2009
angleško : Test methods for electroheating installations with electron guns
slovensko : Preskusne metode za inštalacije električnega ogrevanja z elektronskimi topovi (IEC 60703:2008)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60779:2005
angleško : Industrial electroheat equipment - Test methods for electroslag remelting furnaces
slovensko : Industrijska oprema za električno gretje - Preskusne metode za peči za pretaljevanje žlindre (IEC 60779:2005)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
Razveljavitev : 01-Sep-2023
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60779:2020
angleško : Installations for electroheating and electromagnetic processing - Test methods for electroslag remelting furnaces (IEC 60779:2020)
slovensko : Naprave za električno ogrevanje in elektromagnetno obdelavo - Preskusne metode za peči za pretaljevanje žlindre (IEC 60779:2020)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61307:2011
angleško : Industrial microwave heating installations - Test methods for the determination of power output
slovensko : Industrijske inštalacije za mikrovalovno segrevanje - Preskusne metode za ugotavljanje izhodne moči
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61308:2006
angleško : High-frequency dielectric heating installations - Test methods for the determination of power output
slovensko : Inštalacije za visokofrekvenčno dielektrično segrevanje – Preskusne metode za ugotavljanje izhodne moči (IEC 61308:2005)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61922:2002
angleško : High-frequency induction heating installations - Test methods for the determination of power output of the generator
slovensko : High-frequency induction heating installations - Test methods for the determination of power output of the generator
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62076:2006
angleško : Industrial electroheating installations - Test methods for induction channel and induction crucible furnaces
slovensko : Industrijske inštalacije za električno gretje - Preskusne metode za indukcijske kanale in indukcijske žarilne peči (IEC 62076:2006)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62693:2013
angleško : Industrial electroheating installations - Test methods for infrared electroheating installations
slovensko : Industrijske naprave za električno ogrevanje - Metode za preskušanje naprav za električno ogrevanje z infrardečim sevanjem (IEC 62693:2013)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62798:2014
angleško : Industrial electroheating equipment - Test methods for infrared emitters
slovensko : Oprema za industrijsko električno ogrevanje - Preskusne metode za infrardeče oddajnike
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63078:2020
angleško : Installations for electroheating and electromagnetic processing - Test methods for induction through-heating installations (IEC 63078:2019)
slovensko : Naprave za električno ogrevanje in elektromagnetno obdelavo - Preskusne metode za indukcijske naprave za segrevanje (IEC 63078:2019)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10 97.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50156-2:2015
angleško : Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 2: Requirements for design, development and type approval of safety devices and subsystems
slovensko : Električna oprema za peči in pomožno opremo - 2. del: Zahteve za snovanje, razvoj in odobravanje tipa varnostnih naprav in podsistemov
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60519-1:2015
angleško : Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 1: General requirements
slovensko : Varnost pri električnih grelnih inštalacijah in elektromagnetni obdelavi - 1. del: Splošne zahteve
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
Razveljavitev : 01-May-2023
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60519-1:2020
angleško : Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 1: General requirements (IEC 60519-1:2020)
slovensko : Varnost pri električnih grelnih inštalacijah in elektromagnetni obdelavi - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60519-1:2020)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60519-3:2005
angleško : Safety in electroheat installations -- Part 3: Particular requirements for induction and conduction heating and induction melting installations
slovensko : Varnost električnih grelnih inštalacij - 3. del: Posebne zahteve za inštalacije za indukcijsko in kondukcijsko segrevanje ter inštalacije za indukcijsko taljenje (IEC 60519-3:2005)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60519-4:2013
angleško : Safety in electroheating installations - Part 4: Particular requirements for arc furnace installations
slovensko : Varnost pri električnih grelnih inštalacijah - 4. del: Posebne zahteve za inštalacije obločnih peči (IEC 60519-4:2013)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2014
Razveljavitev : 01-Feb-2023
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60519-4:2022
angleško : Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 4: Particular requirements for arc furnace installations (IEC 60519-4:2021)
slovensko : Varnost pri električnih grelnih inštalacijah in elektromagnetni obdelavi - 4. del: Posebne zahteve za inštalacije obločnih peči (IEC 60519-4:2021)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60519-6:2011
angleško : Safety in electroheat installations - Part 6: Specifications for safety in industrial microwave heating equipment (IEC 60519-6:2011)
slovensko : Varnost pri električnih grelnih inštalacijah - 6. del: Specifikacije za varnost pri industrijski opremi za mikrovalovno ogrevanje (IEC 60519-6:2011)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
Razveljavitev : 01-Dec-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60519-7:2008
angleško : Safety in electroheat installations -- Part 7: Particular requirements for installations with electron guns
slovensko : Varnost pri električnih grelnih inštalacijah - 7. del: Posebne zahteve za inštalacije z elektronskimi topovi (IEC 60519-7:2008)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60519-8:2005
angleško : Safety in electroheat installations -- Part 8: Particular requirements for electroslag remelting furnaces
slovensko : Varnost pri električnih grelnih inštalacijah – 8. del: Posebne zahteve za peči za pretaljevanje žlindre (IEC 60519-8:2005)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
Razveljavitev : 01-Jul-2023
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60519-8:2020
angleško : Safety in Installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 8: Particular requirements for electroslag remelting furnaces (IEC 60519-8:2020)
slovensko : Varnost pri električnih grelnih inštalacijah in elektromagnetni obdelavi - 8. del: Posebne zahteve za peči za pretaljevanje žlindre (IEC 60519-8:2020)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60519-9:2005
angleško : Safety in electroheat installations -- Part 9: Particular requirements for high-frequency dielectric heating installations
slovensko : Varnost pri električnih grelnih inštalacijah – 9. del: Posebne zahteve za inštalacije za visokofrekvenčno dielektrično gretje (IEC 60519-9:2005)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi