ICS: 25.220.10 - Priprava površine

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 113
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11125-2:2018
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 2: Determination of particle size distribution (ISO 11125-2:2018)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Preskusne metode za kovinske granulate za peskanje - 2. del: Ugotavljanje porazdelitve velikosti delcev (ISO 11125-2:2018)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 25.220.10 87.020
Stopnja : 6060 Status : V reviziji
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13507:2018
angleško : Thermal spraying - Pre-treatment of surfaces of metallic parts and components for thermal spraying
slovensko : Vroče brizganje - Predobdelava površin kovinskih delov in komponent za vroče brizganje
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.20 25.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13887:2003
angleško : Structural Adhesives - Guidelines for surface preparation of metals and plastics prior to adhesive bonding
slovensko : Konstrukcijska lepila – Navodila za pripravo kovinskih in polimernih površin za lepljenje
TC : IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS : 25.220.10 83.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8501-1:2007
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings (ISO 8501-1:2007)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih proizvodov - Vizualno ocenjevanje čistosti površine - 1. del: Stopnje korodiranosti in stopnje priprave nezaščitenih jeklenih podlag ter jeklenih podlag po popolni odstranitvi starih premazov (ISO 8501-1:2007)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.020 25.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2007
angleški jezik SIST-AP: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8501-2:2001
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 2: preparation grades of previously coated steel substrates after localized removal of previous coatings (ISO 8501-2:1994)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih pripravkov - Vizualno ocenjevanje čistosti površine - 2. del: Stopnje priprave predhodno zaščitenih jeklenih podlag po lokalni odstranitvi starih premazov (ISO 8501-2:1994)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.020 25.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2002
angleški jezik SIST-AP: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8501-3:2007
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 3: Preparation grades of welds, edges and other areas with surface imperfections (ISO 8501-3:2006)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih proizvodov - Vizualno ocenjevanje čistosti površine - 3. del: Stopnje priprave zvarov, robov in ostalih površinskih nepravilnosti (ISO 8501-3:2006)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.020 25.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8501-4:2020
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 4: Initial surface conditions, preparation grades and flash rust grades in connection with water jetting (ISO 8501-4:2020)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Vizualno ocenjevanje čistosti površine - 4. del: Začetno stanje površine, stopnje priprave in stopnje površinske korozije v povezavi z visokotlačnim vodnim brizganjem (ISO 8501-4:2020)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.020 25.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-AP: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8502-2:2017
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 2: Laboratory determination of chloride on cleaned surfaces (ISO 8502-2:2017)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Preskusi za ocenjevanje čistosti površine - 2. del: Laboratorijsko določevanje kloridov na očiščenih površinah (ISO 8502-2:2017)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.020 25.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8502-3:2017
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 3: Assessment of dust on steel surfaces prepared for painting (pressure-sensitive tape method) (ISO 8502-3:2017)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Preskusi za ocenjevanje čistosti površine - 3. del: Ocena prašnosti jeklene površine, pripravljene za barvanje (metoda z lepilnim trakom) (ISO 8502-3:2017)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 25.220.10 87.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8502-4:2017
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 4: Guidance on the estimation of the probability of condensation prior to paint application (ISO 8502-4:2017)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Preskusi za ocenjevanje čistosti površine - 4. del: Navodilo za oceno verjetnosti kondenzacije pred nanašanjem barve (ISO 8502-4:2017)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 25.220.10 87.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8502-5:1998
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Tests for the assessment of surface cleanliness -- Part 5: Measurement of chloride on steel surfaces prepared for painting (ion detection tube method)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barvnih in sorodnih premazov - Preskus ugotavljanja čistoče podlage - 5. del: Merjenje klorida na jeklenih podlagah, namenjenih barvanju (metoda z ionsko detekcijo)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.020 25.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8502-5:2004
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 5: Measurement of chloride on steel surfaces prepared for painting (ion detection tube method) (ISO 8502-5:1998)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih proizvodov - Preskusi za ugotavljanje čistosti površine - 5. del: Določevanje klorida na jeklenih površinah, pripravljenih za barvanje (metoda ionske detekcije s cevko) (ISO 8502-5:1998)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.020 25.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8502-6:2020
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 6: Extraction of water soluble contaminants for analysis (Bresle method) (ISO 8502-6:2020)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barvnih in sorodnih premazov - Preskusi za ocenjevanje čistosti površine - 6. del: Ekstrakcija v vodi topnih nečistoč za analizo (Breslova metoda) (ISO 8502-6:2020)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.020 25.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8502-9:2020
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 9: Field method for the conductometric determination of water-soluble salts (ISO 8502-9:2020)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Preskusi za ocenjevanje čistosti površine - 9. del: Terenska metoda za konduktometrijsko določevanje soli, topnih v vodi (ISO 8502-9:2020)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 25.220.10 87.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8503-1:2012
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 1: Specifications and definitions for ISO surface profile comparators for the assessment of abrasive blast-cleaned surfaces (ISO 8503-1:2012)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barvnih in sorodnih premazov - Površinske hrapave značilnosti peskanih jeklenih podlag - 1. del: Specifikacije in definicije za primerjalne standarde površinske hrapavosti ISO za oceno površin, peskanih z abrazivom (ISO 8503-1:2012)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.020 25.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8503-2:2012
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 2: Method for the grading of surface profile of abrasive blast-cleaned steel - Comparator procedure (ISO 8503-2:2012)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barvnih in sorodnih premazov - Površinske hrapave značilnosti peskanih jeklenih podlag - 2. del: Metoda za ocenjevanje stopnje hrapavosti površin, peskanih z abrazivom - Primerjalni postopek (ISO 8503-2:2012)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.020 25.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8503-3:2012
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 3: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile - Focusing microscope procedure (ISO 8503-3:2012)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barvnih in sorodnih premazov - Površinske hrapave značilnosti peskanih jeklenih podlag - 3. del: Metoda za kalibracijo lestvice standardov površinske hrapavosti ISO in za ugotavljanje hrapavosti površine - Mikroskopski postopek (ISO 8503-3:2012)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.020 25.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8503-4:2012
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 4: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile - Stylus instrument procedure (ISO 8503-4:2012)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barvnih in sorodnih premazov - Površinske hrapave značilnosti peskanih jeklenih podlag - 4. del: Metoda za kalibracijo lestvice standardov površinske hrapavosti ISO in za ugotavljanje hrapavosti površine - Postopek z instrumentom Stylus (ISO 8503-4:2012)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.020 25.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8503-5:2017
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 5: Replica tape method for the determination of the surface profile (ISO 8503-5:2017)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Značilnosti hrapavosti peskanih jeklenih podlag - 5. del: Metoda z odtisnim trakom za ugotavljanje profila površine (ISO 8503-5:2017)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.020 25.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8504-1:2019
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 1: General principles (ISO 8504-1:2019)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Postopki priprave površine - 1. del: Splošna načela (ISO 8504-1:2019)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.020 25.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8504-2:2019
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 2: Abrasive blast-cleaning (ISO 8504-2:2019)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Postopki priprave površine - 2. del: Peskanje z abrazivi (ISO 8504-2:2019)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.020 25.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8504-3:2018
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 3: Hand- and power-tool cleaning (ISO 8504-3:2018)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Postopki priprave površine - 3. del: Ročno in strojno čiščenje (ISO 8504-3:2018)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 87.020 25.220.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11124-1:2018
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 1: General introduction and classification (ISO 11124-1:2018)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Specifikacije za kovinske granulate za peskanje - 1. del: Splošni uvod in razvrstitev (ISO 11124-1:2018)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 25.220.10 87.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11124-2:2018
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 2: Chilled-iron grit (ISO 11124-2:2018)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Specifikacije za kovinske granulate za peskanje - 2. del: Sekanec iz kaljenega železa (ISO 11124-2:2018)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 25.220.10 87.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11124-3:2018
angleško : Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 3: High-carbon cast-steel shot and grit (ISO 11124-3:2018)
slovensko : Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Specifikacije za kovinske granulate za peskanje - 3. del: Kroglice (shot) in sekanci (grit) iz visokoogljičnega litega jekla (ISO 11124-3:2018)
TC : IBLP - Barve, laki in premazi ICS : 25.220.10 87.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi