ICS: 25.220.20 - Površinska obdelava

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 178
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1463:2021
angleško: Metallic and oxide coatings - Measurement of coating thickness - Microscopical method (ISO 1463:2021)
slovensko: Kovinske in oksidne prevleke - Merjenje debeline prevleke - Mikroskopska metoda (ISO 1463:2021)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.40 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2085:2018
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Check for continuity of thin anodic oxidation coatings - Copper sulfate test (ISO 2085:2018)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Kontrola zveznosti tanke anodizirane plasti - Preskus z bakrovim sulfatom (ISO 2085:2018)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2106:2020
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of mass per unit area (surface density) of anodic oxidation coatings - Gravimetric method (ISO 2106:2019)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Ugotavljanje mase na enoto površine (površinska gostota) anodno oksidiranih prevlek - Gravimetrijska metoda (ISO 2106:2019)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2128:2010
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of thickness of anodic oxidation coatings - Non-destructive measurement by split-beam microscope (ISO 2128:2010)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Ugotavljanje debeline anodno oksidiranih prevlek - Neporušitveno merjenje z interferenčnim mikroskopom (ISO 2128:2010)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2143:2017
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Estimation of loss of absorptive power of anodic oxidation coatings after sealing - Dye-spot test with prior acid treatment (ISO 2143:2017)
slovensko: Anodizacija aluminija in njegovih zlitin - Ocena izgube moči absorbirnosti anodno oksidiranih prevlek po tesnjenju por - Kapljični preskus z barvilom ob predhodni kislinski obdelavi (ISO 2143:2017)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2360:2017
angleško: Non-conductive coatings on non-magnetic electrically conductive base metals - Measurement of coating thickness - Amplitude-sensitive eddy-current method (ISO 2360:2017)
slovensko: Neprevodne prevleke na nemagnetnih električno prevodnih osnovnih kovinah - Merjenje debeline prevleke - Metoda vrtinčnih tokov, občutljiva za spremembe amplitude (ISO 2360:2017)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2376:2019
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of breakdown voltage and withstand voltage (ISO 2376:2019)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Ugotavljanje električne prebojne napetosti (ISO 2376:2019)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2931:2018
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Assessment of quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of admittance (ISO 2931:2017)
slovensko: Anodizacija aluminija in njegovih zlitin - Ocenjevanje kakovosti tesnjenih anodno oksidiranih prevlek z meritvijo admitance (ISO 2931:2017)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3210:2017
angleško: AAnodizing of aluminium and its alloys - Assessment of quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of the loss of mass after immersion in acid solution(s) (ISO 3210:2017)
slovensko: Anodizacija aluminija in njegovih zlitin - Ocena kakovosti zatesnjenih anodno oksidiranih plasti z merjenjem izgube mase po raztapljanju v kislih raztopinah (ISO 3210:2017)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3211:2018
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Assessment of resistance of anodic oxidation coatings to cracking by deformation (ISO 3211:2018)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Ocenjevanje odpornosti anodiziranih plasti proti razpokanju zaradi deformacije (ISO 3211:2018)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3543:2000
angleško: Metallic and non-metallic coatings - Measurement of thickness - Beta backscatter method (ISO 3543:2000)
slovensko: Kovinske in nekovinske prevleke - Merjenje debeline - Metoda z beta povratnim sipanjem (ISO 3543:2000)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.20 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3613:2021
angleško: Metallic and other inorganic coatings - Chromate conversion coatings on zinc, cadmium, aluminium-zinc alloys and zinc-aluminium alloys - Test methods (ISO 3613:2021)
slovensko: Kovinske in druge anorganske prevleke - S kromanjem nanesene plasti na cinku, kadmiju, zlitinah aluminij-cink in cink-aluminij - Metode preskušanja (ISO 3613:2021)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3868:1994
angleško: Metallic and other non-organic coatings - Measurement of coating thicknesses - Fizeau multiple-beam interferometry method (ISO 3868:1976)
slovensko: Kovinske in druge anorganske prevleke - Merjenje debelin prevleke – Interferometrijska metoda z več snopi po Fizeauju (ISO 3868:1976)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.20 25.220.40 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3892:2001
angleško: Conversion coatings on metallic materials - Determination of coating mass per unit area - Gravimetric methods (ISO 3892:2000)
slovensko: Reakcijske prevleke na kovinskih materialih - Ugotavljanje mase prevlek na enoto površine - Gravimetrijske metode (ISO 3892:2000)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4520:1981
angleško: Chromate conversion coatings on electroplated zinc and cadmium coatings
slovensko: S kromatenjem nanesene plasti na galvanskih prevlekah cinka in kadmija
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4536:1995
angleško: Metallic and non-organic coatings on metallic substrates - Saline droplets corrosion test (SD test) (ISO 4536:1985)
slovensko: Kovinske in anorganske prevleke na kovinskih podlagah - Korozijski preskus s slanimi kapljicami (ISO 4536:1985)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.20 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4543:1994
angleško: Metallic and other non-organic coatings - General rules for corrosion tests applicable for storage conditions (ISO 4543:1981)
slovensko: Kovinske in druge anorganske prevleke - Splošna pravila za korozijske preskuse, ki so uporabna v razmerah skladiščenja (ISO 4543:1981)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.20 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4707:2020
angleško: Aerospace series - Acid pickling of aluminium and aluminium alloys without hexavalent chromium
slovensko: Aeronavtika - Kislinsko luženje aluminija in aluminijeve zlitine brez heksavalentnega kroma
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.025.20 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6581:2018
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of the comparative fastness to ultraviolet light and heat of coloured anodic oxidation coatings (ISO 6581:2018)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Primerjalno ugotavljanje obstojnosti barvnih anodno oksidiranih prevlek pri ultravijolični svetlobi in toploti (ISO 6581:2018)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6719:2010
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of reflectance characteristics of aluminium surfaces using integrating-sphere instruments (ISO 6719:2010)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Merjenje značilnic odbojnosti aluminijevih površin z napravami z integriranimi kroglicami (ISO 6719:2010)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6988:1994
angleško: Metallic and other non-organic coatings - Sulfur dioxide test with general condensation of moisture (ISO 6988:1985)
slovensko: Kovinske in druge anorganske prevleke - Korozijski preskus s SO2 v prisotnosti vodne pare (ISO 6988:1985)
TC: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS: 25.220.20 25.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7599:2018
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Method for specifying decorative and protective anodic oxidation coatings on aluminium (ISO 7599:2018)
slovensko: Anodizacija aluminija in njegovih zlitin - Metoda za specifikacijo dekorativnih in zaščitnih anodiziranih plasti na aluminiju (ISO 7599:2018)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7668:2021
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of specular reflectance and specular gloss of anodic oxidation coatings at angles of 20°, 45°, 60° or 85° (ISO 7668:2021)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Merjenje odbojnosti in sijaja anodizirane plasti pod koti 20°, 45°, 60° ali 85° (ISO 7668:2021)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7759:2010
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of reflectance characteristics of aluminium surfaces using a goniophotometer or an abridged goniophotometer (ISO 7759:2010)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Merjenje značilnic odbojnosti aluminijevih površin z goniofotometrom ali poenostavljenim goniofotometrom (ISO 7759:2010)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8251:2018
angleško: Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of abrasion resistance of anodic oxidation coatings (ISO 8251:2018)
slovensko: Anodizacija aluminija in aluminijevih zlitin - Meritve obrabne obstojnosti anodno oksidiranih prevlek (ISO 8251:2018)
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 77.120.10 25.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi