ICS: 25.220.50 - Emajlne prevleke

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 81
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2178:2016
angleško : Non-magnetic coatings on magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method (ISO 2178:2016)
slovensko : Nemagnetne prevleke na magnetnih osnovah - Merjenje debeline prevleke - Magnetna metoda (ISO 2178:2016)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50 25.220.40 17.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2746:2015
angleško : Vitreous and porcelain enamels - High voltage test (ISO 2746:2015)
slovensko : Steklasti in porcelanski emajli - Visokonapetostni preskus (ISO 2746:2015)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4528:2022
angleško : Vitreous and porcelain enamel finishes - Selection of test methods for vitreous and porcelain enamelled areas of articles (ISO 4528:2022)
slovensko : Steklasti in porcelanski zaključni emajli - Izbor preskusnih metod za emajlirane površine izdelkov (ISO 4528:2022)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4531:2022
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Release from enamelled articles in contact with food - Methods of test and limits (ISO 4531:2022)
slovensko : Steklasti in porcelanski emajli - Sproščanje iz emajliranih izdelkov v stiku z živili - Metode preskušanja in mejne vrednosti (ISO 4531:2022)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 97.040.60 67.250 25.220.50
Stopnja : 8100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4534:2010
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Determination of fluidity behaviour - Fusion flow test (ISO 4534:2010)
slovensko : Steklasti in keramični emajli za aluminij - Ugotavljanje tekočnosti - Preskus toka taline (ISO 4534:2010)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11177:2019
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Inside and outside enamelled valves and pressure pipe fittings for untreated and potable water supply - Quality requirements and testing (ISO 11177:2019)
slovensko : Steklasti in porcelanski emajli - Znotraj in zunaj emajlirani ventili in tlačni cevni fitingi za nepitno in pitno vodo - Zahteve za kakovost in preskušanje (ISO 11177:2019)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 23.040.01 91.140.60 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13805:2009
angleško : Vitreous and porcelain enamels for aluminium - Determination of the adhesion of enamels on aluminium under the action of electrolytic solution (spall test) (ISO 13805:1999)
slovensko : Steklasti in keramični emajli za aluminij - Ugotavljanje adhezije emajlov na aluminiju pod vplivom elektrolitske raztopine (preskus z luščenjem) (ISO 13805:1999)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.120.10 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13807:2009
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Determination of crack formation temperature in the thermal shock testing of enamels for the chemical industry (ISO 13807:1999/Cor 1:2000)
slovensko : Steklasti in keramični emajli - Ugotavljanje temperature pokanja emajlov za kemično industrijo zaradi izpostavljenosti toplotnemu šoku (ISO 13807:1999/Cor 1:2000)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15695:2001
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Determination of scratch resistance of enamel finishes (ISO 15695:2000, including Technical Corrigendum 1:2000)
slovensko : Steklasti in porcelanski emajli - Ugotavljanje odpornosti zaključnih emajlov proti razenju (ISO 15695:2000, vključuje Tehnični popravek 1:2000)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15771:2010
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Determination of scratch hardness of surface according to Mohs
slovensko : Steklasti in keramični emajli - Določevanje trdote površin na razenje po Mohsovi trdotni lestvici
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20274:2017
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Preparation of samples and determination of thermal expansion coefficient (ISO 20274:2017)
slovensko : Steklasti in keramični emajli - Priprava vzorcev in določanje koeficienta toplotne razteznosti (ISO 20274:2017)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 28722:2011
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Characteristics of enamel coatings applied to steel panels intended for architecture (ISO 28722:2008)
slovensko : Steklasti in porcelanski emajli - Lastnosti emajlnih prevlek na jeklenih ploščah v arhitekturi (ISO 28722:2008)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 28723:2011
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Determination of the edge covering on enamelled steel plate to be used in heat exchangers (ISO 28723:2008)
slovensko : Steklasti in porcelanski emajli - Ugotavljanje roba, ki pokriva emajlirano jekleno pločevino, za uporabo pri prenosnikih toplote (ISO 28723:2008)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 28762:2010
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Enamel coatings applied to steel for writing surfaces - Specification (ISO 28762:2010)
slovensko : Steklasti in porcelanski emajli - Emajlne prevleke za jeklo, katerega površine so namenjene za pisanje - Specifikacija (ISO 28762:2010)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 28763:2019
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Regenerative, enamelled and packed panels for air-gas and gas-gas heat exchangers - Specifications (ISO 28763:2019)
slovensko : Steklasti in porcelanski emajli - Regenerativne, emajlirane in pakirane plošče za toplotne izmenjevalnike »zrak-plin« in »plin-plin« - Specifikacije (ISO 28763:2019)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 28764:2015
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Production of specimens for testing enamels on sheet steel, sheet aluminium and cast iron (ISO 28764:2015)
slovensko : Steklasti in porcelanski emajli - Izdelovanje vzorcev za preskušanje emajlov na jekleni pločevini, aluminijasti pločevini in železovi litini (ISO 28764:2015)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 28765:2016
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Design of bolted steel tanks for the storage or treatment of water or municipal or industrial effluents and sludges (ISO 28765:2016)
slovensko : Steklasti in porcelanski emajli - Projektiranje s steklastim emajlom zaščitenih jeklenih rezervoarjev za skladiščenje ali pripravo vode ali komunalnih ali industrijskih odplak (ISO 28765:2016)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 23.020.10 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6370-1:2021
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Determination of the resistance to abrasion - Part 1: Abrasion testing apparatus (ISO 6370-1:1991)
slovensko : Steklasti in porcelanski emajli - Ugotavljanje odpornosti proti površinski obrabi - 1. del: Naprave za preskušanje površinske obrabe (ISO 6370-1:1991)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6370-2:2021
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Determination of the resistance to abrasion - Part 2: Loss in mass after sub-surface abrasion (ISO 6370-2:2020)
slovensko : Steklasti in porcelanski emajli - Ugotavljanje odpornosti proti površinski obrabi - 2. del: Izguba mase ob površinski obrabi (ISO 6370-2:2020)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8289-1:2020
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Low-voltage test for detecting and locating defects - Part 1: Swab test for non-profiled surfaces (ISO 8289-1:2020)
slovensko : Steklasti in porcelanski emajli - Nizkonapetostni preskus za odkrivanje in lociranje napak - 1. del: Preskus za neprofilirane površine (ISO 8289-1:2020)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8289-2:2019
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Low-voltage test for detecting and locating defects - Part 2: Slurry test for profile surfaces (ISO 8289-2:2019)
slovensko : Steklasti in porcelanski emajli - Nizkonapetostni preskus za odkrivanje in lociranje napak - 2. del: Preskus s tekočo zmesjo za profilirane površine (ISO 8289-2:2019)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19496-1:2017
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Terminology - Part 1: Terms and definitions (ISO 19496-1:2017)
slovensko : Steklasti in keramični emajli - Terminologija - 1. del: Izrazi in definicije (ISO 19496-1:2017)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19496-2:2017
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Terminology - Part 2: Visual representations and descriptions (ISO 19496-2:2017)
slovensko : Steklasti in keramični emajli - Terminologija - 2. del: Vidni prikaz in opis (ISO 19496-2:2017)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 28706-1:2011
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to chemical corrosion - Part 1: Determination of resistance to chemical corrosion by acids at room temperature (ISO 28706-1:2008)
slovensko : Steklasti in porcelanski emajli - Ugotavljanje odpornosti proti kemični koroziji - 1. del: Ugotavljanje odpornosti proti kemični koroziji s kislinami pri sobni temperaturi (ISO 28706-1:2008)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 28706-2:2017
angleško : Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to chemical corrosion - Part 2: Determination of resistance to chemical corrosion by boiling acids, boiling neutral liquids, alkaline liquids and/or their vapours (ISO 28706-2:2017)
slovensko : Steklasti in porcelanski emajli - Ugotavljanje odpornosti proti kemični koroziji - 2. del: Ugotavljanje odpornosti proti kemični koroziji s kislinami in nevtralnimi tekočinami, ki vrejo, bazami in/ali njihovimi parami (ISO 28706-2:2017)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 25.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi