ICS: 25.220.99 - Druge obdelave in prevleke

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 42
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4729:2017
angleško: Aerospace series - Trivalent chromium based chemical conversion coatings for aluminium and aluminium alloys
slovensko: Aeronavtika - Kemične prevleke za aluminij in aluminijeve zlitine na osnovi trivalentnega kroma
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.220.99 49.025.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4875:2020
angleško: Aerospace series - Surface treatments - Test method for measurement of electrical contact resistance
slovensko: Aeronavtika - Površinske prevleke - Preskusna metoda za merjenje električne kontaktne upornosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.220.99 49.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1071-4:2006
angleško: Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 4: Determination of chemical composition by electron probe microanalysis (EPMA)
slovensko: Sodobna tehnična keramika – Metode za preskušanje keramičnih prevlek – 4. del: Ugotavljanje kemične sestave z elektronsko mikroanalizo (EPMA)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.220.99 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12736:2014
angleško: Petroleum and natural gas industries - Wet thermal insulation coatings for pipelines, flow lines, equipment and subsea structures (ISO 12736:2014)
slovensko: Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Mokre toplotne izolacijske prevleke za naftovode, dovodne cevi, opremo in podvodne konstrukcije (ISO 12736:2014)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.200 25.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14604:2016
angleško: Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Methods of test for ceramic coatings - Determination of fracture strain (ISO 14604:2012)
slovensko: Fina keramika (sodobna keramika, sodobna tehnična keramika) - Metode za preskušanje keramičnih prevlek - Ugotavljanje pokanja zaradi obremenitve (ISO 14604:2012)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.220.99 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16961:2015
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Internal coating and lining of steel storage tanks (ISO 16961:2015)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Notranji premazi in obloge jeklenih rezervoarjev za shranjevanje (ISO 16961:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.220.99 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18452:2016
angleško: Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination of thickness of ceramic films by contact-probe profilometer (ISO 18452:2005)
slovensko: Fina keramika (sodobna keramika, sodobna tehnična keramika) - Ugotavljanje debeline keramične plasti z merilnikom profilov (ISO 18452:2005)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.220.99 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20502:2016
angleško: Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination of adhesion of ceramic coatings by scratch testing (ISO 20502:2005 including Cor 1:2009)
slovensko: Fina keramika (sodobna keramika, sodobna tehnična keramika) - Ugotavljanje adhezije keramičnih prevlek s preskusom praskanja (ISO 20502:2005, vključno s popravkom Cor 1:2009)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.220.99 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 26423:2016
angleško: Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination of coating thickness by crater-grinding method (ISO 26423:2009)
slovensko: Fina keramika (sodobna keramika, sodobna tehnična keramika) - Ugotavljanje gostote premaza z metodo čelnega brušenja (ISO 26423:2009)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.220.99 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 26424:2016
angleško: Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination of the abrasion resistance of coatings by a micro-scale abrasion test (ISO 26424:2008)
slovensko: Fina keramika (sodobna keramika, sodobna tehnična keramika) - Ugotavljanje odpornosti prevlek proti obrabi z mikroabrazivnim preskusom (ISO 26424:2008)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.220.99 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 26443:2016
angleško: Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Rockwell indentation test for evaluation of adhesion of ceramic coatings (ISO 26443:2008)
slovensko: Fina keramika (sodobna keramika, sodobna tehnična keramika) - Preskus z vtiskanjem po Rockwellu za ovrednotenje sprijemnosti keramičnih prevlek (ISO 26443:2008)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.220.99 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1071-10:2009
angleško: Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 10: Determination of coating thickness by cross sectioning
slovensko: Sodobna tehnična keramika - Metode za preskušanje keramičnih prevlek - 10. del: Ugotavljanje debeline prevleke s prečnim prerezom
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.220.99 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 1071-11:2005
angleško: Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 11: Determination of internal stress by the Stoney formula
slovensko: Sodobna tehnična keramika – Preskusne metode za keramične prevleke – 11. del: Določanje notranjih napetosti po formuli Stoney
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.220.99 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1071-12:2010
angleško: Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 12: Reciprocating wear test
slovensko: Sodobna tehnična keramika - Metode za preskušanje keramičnih prevlek - 12. del: Preskus obrabe
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.220.99 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1071-13:2010
angleško: Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 13: Determination of wear rate by the pin-on-disk method
slovensko: Sodobna tehnična keramika - Metode za preskušanje keramičnih prevlek - 13. del: Ugotavljanje stopnje obrabe (metoda pin-on-disk)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.220.99 81.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21809-1:2018
angleško: Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 1: Polyolefin coatings (3-layer PE and 3-layer PP) (ISO 21809-1:2018)
slovensko: Naftna industrija in industrija zemeljskega plina - Zunanje prevleke za cevovode, zakopane v zemljo ali potopljene v vodo, v sistemih cevovodnega transporta - 1. del: Poliolefinske prevleke (3-slojni PE in 3-slojni PP) (ISO 21809-1:2018)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.220.99 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21809-2:2014
angleško: Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 2: Single layer fusion-bonded epoxy coatings (ISO 21809-2:2014)
slovensko: Naftna industrija in industrija zemeljskega plina - Zunanje prevleke za cevovode, zakopane v zemljo ali potopljene v vodo, v sistemih cevovodnega transporta - 2. del: Enoplastne epoksidne prevleke, nataljene na podlago (ISO 21809-2:2014)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.220.99 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21809-3:2016
angleško: Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 3: Field joint coatings (ISO 21809-3:2016)
slovensko: Naftna industrija in industrija zemeljskega plina - Zunanje prevleke za cevovode, zakopane v zemljo ali potopljene v vodo, v sistemih cevovodnega transporta - 3. del: Prevleke spojev (ISO 21809-3:2016)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.220.99 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21809-5:2017
angleško: Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 5: External concrete coatings (ISO 21809-5:2017)
slovensko: Naftna industrija in industrija zemeljskega plina - Zunanje prevleke za cevovode, zakopane v zemljo ali potopljene v vodo, v sistemih cevovodnega transporta - 5. del: Zunanje betonske prevleke (ISO 21809-5:2017)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.220.99 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21809-3:2016/A1:2020
angleško: Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 3: Field joint coatings - Amendment 1: Introduction of mesh-backed coating systems (ISO 21809-3:2016/Amd 1:2020)
slovensko: Naftna industrija in industrija zemeljskega plina - Zunanje prevleke za cevovode, zakopane v zemljo ali potopljene v vodo, v transportnih cevovodnih sistemih - 3. del: Prevleke cevovodnih spojev - Dopolnilo A1: Uvedba z mrežo utrjenih sistemov prevlek (ISO 21809-3:2016/Amd 1:2020)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.220.99 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10329:2006
angleško: Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - External field joint coatings
slovensko: Jeklene cevi in fitingi za obalne in priobalne cevovode – Zunanje prevleke spojev
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.220.99 77.140.75
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2006
Razveljavitev: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 1071-1:1993
angleško: Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 1: Determination of coating thickness by contact probe profilometer
slovensko: Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 1: Determination of coating thickness by contact probe profilometer
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 25.220.99 81.060.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1071-1:2003
angleško: Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 1: Determination of coating thickness by contact probe filometer
slovensko: Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 1: Determination of coating thickness by contact probe filometer
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.220.99 81.060.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2004
Razveljavitev: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 1071-2:1993
angleško: Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 2: Determination of coating thickness by the cap grinding method
slovensko: Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 2: Determination of coating thickness by the cap grinding method
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 25.220.99 81.060.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2000
Razveljavitev: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1071-2:2002
angleško: Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 2: Determination of coating thickness by the crater grinding method
slovensko: Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 2: Determination of coating thickness by the crater grinding method
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.220.99 81.060.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2004
Razveljavitev: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi