ICS: 27.010 - Prenos energije in toplote na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 22 od 22


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16754:2016
angleško : Artisan Gelato and ice cream machinery - Performance characteristics and energy consumption
slovensko : Stroji za izdelavo sladoleda - Zahtevane lastnosti in poraba energije
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 67.260 27.010
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CWA 16975:2015
angleško : Eco-efficient Substations for District Heating
slovensko : Eko učinkovite postaje za daljinsko ogrevanje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.010 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17267:2019
angleško : Energy measurement and monitoring plan - Design and implementation - Principles for energy data collection
slovensko : Načrt za merjenje in nadzorovanje energije - Načrtovanje in izvajanje - Načela za zbiranje podatkov o energiji
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 03.100.01 27.010
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 27019:2020
angleško : Information technology - Security techniques - Information security controls for the energy utility industry (ISO/IEC 27019:2017, Corrected version 2019-08)
slovensko : Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Kontrole informacijske varnosti za energetske operaterje (ISO/IEC 27019:2017, popravljena različica 2019-08)
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 27.010 35.030 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50403:2002
angleško : Standardization and the liberalization of the energy market
slovensko : Standardizacija in sprostitev trga z električno energijo
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 27.010 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50555:2010
angleško : Interruption indexes
slovensko : Prekinitveni indeksi
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 27.010 29.240.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50597:2015
angleško : Energy consumption of vending machines
slovensko : Poraba energije prodajnih avtomatov
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 55.230 27.010
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50597:2018
angleško : Energy consumption of vending machines
slovensko : Poraba energije prodajnih avtomatov
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 55.230 27.010
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
Razveljavitev : 01-Aug-2023
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50608:2013
angleško : Smart grid projects in Europe
slovensko : Projekti za pametna omrežja (Smart grids) v Evropi
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.240.01 27.010
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62934:2021
angleško : Grid integration of renewable energy generation - Terms and definitions
slovensko : Integracija omrežja proizvodnje energije iz obnovljivih virov - Izrazi in definicije
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 27.010
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63252:2020
angleško : Energy consumption of vending machines
slovensko : Poraba energije prodajnih avtomatov
TC : FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS : 55.230 27.010
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62933-1:2018
angleško : Electrical Energy Storage (EES) systems - Part 1: Terminology (IEC 62933-1:2018)
slovensko : Električne naprave za shranjevanje energije (EES) - 1. del: Terminologija (IEC 62933-1:2018)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 01.040.27 27.010
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62933-2-1:2018
angleško : Electrical energy storage (EES) systems - Part 2-1: Unit parameters and testing methods - General specification (IEC 62933-2-1:2017)
slovensko : Električne naprave za shranjevanje energije (EES) - 2-1. del: Parametri enot in preskusne metode - Splošne zahteve (IEC 62933-2-1:2017)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 27.010
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62933-5-2:2020
angleško : Electrical energy storage (EES) systems - Part 5-2: Safety requirements for grid integrated EES systems - Electrochemical based systems (IEC 62933-5-2:2020)
slovensko : Električne naprave za shranjevanje energije (EES) - 5-2. del: Varnostne zahteve za sisteme EES, integrirane v omrežje - Elektrokemični sistemi (IEC 62933-5-2:2020)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 27.010
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CWA 16975:2015/AC:2016
angleško : Eco-efficient Substations for District Heating
slovensko : Eko učinkovite postaje za daljinsko ogrevanje - Popravek AC
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.010 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50555:2010/AC:2011
angleško : Interruption indexes
slovensko : Prekinitveni indeksi - Popravek AC
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.240.01 27.010
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16325:2013+A1:2015
angleško : Guarantees of Origin related to energy - Guarantees of Origin for Electricity
slovensko : Potrdilo o izvoru energije - Potrdilo za električno energijo
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.010
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62933-2-1:2018/AC:2019-02
angleško : Electrical energy storage (EES) systems - Part 2-1: Unit parameters and testing methods - General specification
slovensko : Električne naprave za shranjevanje energije (EES) - 2-1. del: Parametri enot in preskusne metode - Splošne zahteve - Popravek AC
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 27.010
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : R014-001:1999
angleško : Guide for the evaluation of electromagnetic fields around power transformers
slovensko : Guide for the evaluation of electromagnetic fields around power transformators
TC : ETR - Energetski transformatorji ICS : 27.010 29.180
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2001
Razveljavitev : 01-May-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CWA 14642:2003
angleško : CEN Workshop Agreement (CWA) - Electrical interface for domestic cogeneration - Requirements for distribution network connection for micro cogeneration systems for domestic use up to 16 A per phase in low-voltage distribution networks (230/400 V)
slovensko : Dogovor delavnice CEN (CWA) – Električni vmesnik za hišno soproizvodnjo – Zahteve za povezave razdelilnega omrežja za mikro soproizvodne sisteme za domačo uporabo do 16 A na fazo v nizkonapetostnem razdelilnem omrežju (230/400 V)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.010
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
Razveljavitev : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16325:2013
angleško : Guarantees of Origin related to energy - Guarantees of Origin for Electricity
slovensko : Potrdilo o izvoru energije - Potrdilo za električno energijo
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.010
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
Razveljavitev : 01-Jan-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CWA 45547:2004
angleško : Manual for Determination of Combined Heat and Power (CHP)
slovensko : Priročnik za sočasno generacijo toplote in energije (CHP) (IEC 61472:2004)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 27.010
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
Razveljavitev : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi