ICS: 27.015 - Energijska učinkovitost. Ohranjanje energije na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 114
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 52000-1:2017
angleško : Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 1: General framework and procedures (ISO 52000-1:2017)
slovensko : Energijske lastnosti stavb - Krovni standard za ocenjevanje energijskih lastnosti stavb - 1. del: Splošni okvir in postopki (ISO 52000-1:2017)
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.015 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : V reviziji
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 52016-1:2017
angleško : Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent head loads - Part 1: Calculation procedures (ISO 52016-1:2017)
slovensko : Energetska učinkovitost stavb - Potrebna energija za ogrevanje in hlajenje, notranje temperature ter zaznavna in latentna toplotna obremenitev - 1. del: Računski postopki (ISO 52016-1:2017)
TC : TOP - Toplota ICS : 27.015 91.120.10
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14414:2019
angleško : Pump system energy assessment (ISO/ASME 14414:2019)
slovensko : Energetska ocena črpalk (ISO/ASME 14414:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.015 23.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15332:2019
angleško : Heating boilers - Energy assessment of hot water storage tanks
slovensko : Kotli za gretje - Energijsko ocenjevanje hranilnikov tople vode
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 27.015 27.060.01 91.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15900:2010
angleško : Energy efficiency services - Definitions and essential requirements
slovensko : Energijsko učinkovite storitve - Definicije in bistvene zahteve
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.015 03.080.10 01.040.03
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16212:2012
angleško : Energy Efficiency and Savings Calculation, Top-down and Bottom-up Methods
slovensko : Energijska učinkovitost in izračunavanje prihrankov, metode "od zgoraj navzdol" in "od spodaj navzgor"
TC : I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju ICS : 27.015
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16231:2012
angleško : Energy efficiency benchmarking methodology
slovensko : Metodologija za primerjalno analizo energijske učinkovitosti
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 27.015 13.020.20 03.080.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16628:2014
angleško : Energy Performance of Buildings - Basic Principles for the set of EPBD standards
slovensko : Energijske lastnosti stavb - Osnovna načela za skupino standardov EPBD
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.015 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 16629:2014
angleško : Energy Performance of Buildings - Detailed Technical Rules for the set of EPB-standards
slovensko : Energijske lastnosti stavb - Podrobna tehnična pravila za skupino standardov EPBD
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.015 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16883:2017
angleško : Conservation of cultural heritage - Guidelines for improving the energy performance of historic buildings
slovensko : Ohranjanje kulturne dediščine - Smernice za izboljšanje energetske učinkovitosti zgodovinskih stavb
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.015 97.195 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17463:2021
angleško : Valuation of Energy Related Investments (VALERI)
slovensko : Vrednotenje investicij v zvezi z energijo (VALERI)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 03.100.01 27.015
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17614:2021
angleško : Standard method for assessing and improving the energy efficiency of waste water treatment plants
slovensko : Standardna metoda za ocenjevanje in izboljšanje energijske učinkovitosti čistilnih naprav za odpadno vodo
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 27.015 13.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22041:2019
angleško : Refrigerated storage cabinets and counters for professional use - Performance and energy consumption (ISO 22041:2019)
slovensko : Hladilne omare in pulti za profesionalno uporabo - Zmogljivost in poraba energije (ISO 22041:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 97.130.20 27.015
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 50001:2018
angleško : Energy management systems - Requirements with guidance for use (ISO 50001:2018)
slovensko : Sistemi upravljanja z energijo - Zahteve z navodili za uporabo (ISO 50001:2018)
TC : VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS : 03.100.70 27.015
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 50002:2014
angleško : Energy audits - Requirements with guidance for use
slovensko : Energetske presoje - Zahteve z navodili za uporabo
TC : I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju ICS : 03.100.70 27.015
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 50005:2022
angleško : Energy management systems - Guidelines for a phased implementation (ISO 50005:2021)
slovensko : Sistemi upravljanja z energijo - Smernice za fazno uvajanje (ISO 50005:2021)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 27.015 03.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50629:2015
angleško : Energy performance of large power transformers (Um > 36 kV or Sr ≥ 40 MVA)
slovensko : Energijski izkoristek velikih transformatorjev (Um > 36 kV ali Sr ≥ 40 MVA)
TC : ETR - Energetski transformatorji ICS : 27.015 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
Razveljavitev : 01-May-2023
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62962:2019
angleško : Particular requirements for load-shedding equipment (LSE) (IEC 62962:2019)
slovensko : Posebne zahteve za opremo za odlaganje tovora (IEC 62962:2019)
TC : EPR - Električni pribor ICS : 29.120.99 27.015
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63172:2020
angleško : Electrical accessories - Methodology for determining the energy efficiency class of elect rical accessories(IEC 63172:2020)
slovensko : Električna oprema - Metodologija za določanje razredov energijske učinkovitosti električne opreme (IEC 63172:2020)
TC : EPR - Električni pribor ICS : 29.020 27.015
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13201-5:2015
angleško : Road lighting - Part 5: Energy performance indicators
slovensko : Cestna razsvetljava - 5. del: Kazalniki energijske učinkovitosti
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 27.015 93.080.40
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 13273-1:2016
angleško : Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology - Part 1: Energy efficiency (ISO/IEC 13273-1:2015)
slovensko : Energijska učinkovitost in obnovljivi energijski viri - Skupna mednarodna terminologija - 1. del: Energijska učinkovitost (ISO/IEC 13273-1:2015)
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.015 01.040.27
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 13273-2:2016
angleško : Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology - Part 2: Renewable energy sources (ISO/IEC 13273-2:2015)
slovensko : Energijska učinkovitost in obnovljivi energijski viri - Skupna mednarodna terminologija - 2. del: Obnovljivi energijski viri (ISO/IEC 13273-2:2015)
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.015 27.190 01.040.27
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15193-2:2017
angleško : Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 2: Explanation and justification of EN 15193-1, Module M9
slovensko : Energetska učinkovitost stavb - Energijske zahteve za razsvetljavo - 2. del: Obrazložitev in utemeljitev EN 15193-1, Modul M9
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 27.015 91.160.10 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15459-1:2017
angleško : Energy performance of buildings - Economic evaluation procedure for energy systems in buildings - Part 1: Calculation procedures, Module M1-14
slovensko : Energijske lastnosti stavb - Postopek ekonomskega vrednotenja energijskih sistemov v stavbah - 1. del: Postopki za izračun - Modul M1-14
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.120.10 27.015 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 15459-2:2017
angleško : Energy performance of buildings - Economic evaluation procedure for energy systems in buildings - Part 2: Explanation and justification of EN 15459-1, Module M1-14
slovensko : Energijske lastnosti stavb - Postopek ekonomskega vrednotenja energijskih sistemov v stavbah - 2. del: Razlaga in utemeljitev EN 15459-1 - Modul M1-14
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.015 91.140.10 91.120.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi