ICS: 27.015 - Energijska učinkovitost. Ohranjanje energije na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 84
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14414:2019
angleško: Pump system energy assessment (ISO/ASME 14414:2019)
slovensko: Energetska ocena črpalk (ISO/ASME 14414:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.015 23.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15900:2010
angleško: Energy efficiency services - Definitions and essential requirements
slovensko: Energijsko učinkovite storitve - Definicije in bistvene zahteve
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.015 03.080.10 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16212:2012
angleško: Energy Efficiency and Savings Calculation, Top-down and Bottom-up Methods
slovensko: Energijska učinkovitost in izračunavanje prihrankov, metode "od zgoraj navzdol" in "od spodaj navzgor"
TC: I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju ICS: 27.015
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16231:2012
angleško: Energy efficiency benchmarking methodology
slovensko: Metodologija za primerjalno analizo energijske učinkovitosti
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 27.015 13.020.20 03.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2012
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16628:2014
angleško: Energy Performance of Buildings - Basic Principles for the set of EPBD standards
slovensko: Energijske lastnosti stavb - Osnovna načela za skupino standardov EPBD
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.015 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16629:2014
angleško: Energy Performance of Buildings - Detailed Technical Rules for the set of EPB-standards
slovensko: Energijske lastnosti stavb - Podrobna tehnična pravila za skupino standardov EPBD
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.015 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16883:2017
angleško: Conservation of cultural heritage - Guidelines for improving the energy performance of historic buildings
slovensko: Ohranjanje kulturne dediščine - Smernice za izboljšanje energetske učinkovitosti zgodovinskih stavb
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.015 97.195 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22041:2019
angleško: Refrigerated storage cabinets and counters for professional use - Performance and energy consumption (ISO 22041:2019)
slovensko: Hladilne omare in pulti za profesionalno uporabo - Zmogljivost in poraba energije (ISO 22041:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 97.130.20 27.015
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 50001:2018
angleško: Energy management systems - Requirements with guidance for use (ISO 50001:2018)
slovensko: Sistemi upravljanja z energijo - Zahteve z navodili za uporabo (ISO 50001:2018)
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 27.015
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 50002:2014
angleško: Energy audits - Requirements with guidance for use
slovensko: Energetske presoje - Zahteve z navodili za uporabo
TC: I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju ICS: 03.100.70 27.015
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 74.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50629:2015
angleško: Energy performance of large power transformers (Um > 36 kV or Sr ≥ 40 MVA)
slovensko: Energijski izkoristek velikih transformatorjev (Um > 36 kV ali Sr ≥ 40 MVA)
TC: ETR - Energetski transformatorji ICS: 27.015 29.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13201-5:2015
angleško: Road lighting - Part 5: Energy performance indicators
slovensko: Cestna razsvetljava - 5. del: Kazalniki energijske učinkovitosti
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 27.015 93.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 13273-1:2016
angleško: Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology - Part 1: Energy efficiency (ISO/IEC 13273-1:2015)
slovensko: Energijska učinkovitost in obnovljivi energijski viri - Skupna mednarodna terminologija - 1. del: Energijska učinkovitost (ISO/IEC 13273-1:2015)
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.015 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 13273-2:2016
angleško: Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology - Part 2: Renewable energy sources (ISO/IEC 13273-2:2015)
slovensko: Energijska učinkovitost in obnovljivi energijski viri - Skupna mednarodna terminologija - 2. del: Obnovljivi energijski viri (ISO/IEC 13273-2:2015)
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.015 27.190 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15193-1:2017
angleško: Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 1: Specifications, Module M9
slovensko: Energetska učinkovitost stavb - Energijske zahteve za razsvetljavo - 1. del: Specifikacije, Modul M9
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 27.015 91.120.10 91.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-N: 118.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15193-2:2017
angleško: Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 2: Explanation and justification of EN 15193-1, Module M9
slovensko: Energetska učinkovitost stavb - Energijske zahteve za razsvetljavo - 2. del: Obrazložitev in utemeljitev EN 15193-1, Modul M9
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 27.015 91.160.10 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-R: 145.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15459-1:2017
angleško: Energy performance of buildings - Economic evaluation procedure for energy systems in buildings - Part 1: Calculation procedures, Module M1-14
slovensko: Energijske lastnosti stavb - Postopek ekonomskega vrednotenja energijskih sistemov v stavbah - 1. del: Postopki za izračun - Modul M1-14
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 91.120.10 27.015 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15459-2:2017
angleško: Energy performance of buildings - Economic evaluation procedure for energy systems in buildings - Part 2: Explanation and justification of EN 15459-1, Module M1-14
slovensko: Energijske lastnosti stavb - Postopek ekonomskega vrednotenja energijskih sistemov v stavbah - 2. del: Razlaga in utemeljitev EN 15459-1 - Modul M1-14
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.015 91.140.10 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16247-1:2012
angleško: Energy audits - Part 1: General requirements
slovensko: Energetske presoje - 1. del: Splošne zahteve
TC: I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju ICS: 27.015 03.100.70
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
slovenski jezik SISTP-SD: 59.40 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16247-2:2014
angleško: Energy audits - Part 2: Buildings
slovensko: Energetske presoje - 2. del: Stavbe
TC: I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju ICS: 03.100.70 27.015 91.040.01
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 97.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16247-3:2014
angleško: Energy audits - Part 3: Processes
slovensko: Energetske presoje - 3. del: Procesi
TC: I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju ICS: 03.100.70 27.015
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
slovenski jezik SISTP-SF: 74.80 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16247-4:2014
angleško: Energy audits - Part 4: Transport
slovensko: Energetske presoje - 4. del: Transport
TC: I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju ICS: 27.015 03.100.70 03.220.01
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SD: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16247-5:2015
angleško: Energy audits - Part 5: Competence of energy auditors
slovensko: Energetske presoje - 5. del: Kompetence energetskih presojevalcev
TC: I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju ICS: 03.100.30 27.015 03.100.70
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
nemški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SC: 52.80 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16796-1:2016
angleško: Energy efficiency of industrial trucks - Test methods - Part 1 : General
slovensko: Vozila za talni transport - Energijska učinkovitost - Preskusne metode - 1. del: Splošno
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 27.015 53.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16796-2:2016
angleško: Energy efficiency of Industrial trucks - Test methods - Part 2 : Operator controlled self-propelled trucks, towing tractors and burden-carrier trucks
slovensko: Vozila za talni transport - Energijska učinkovitost - Preskusne metode - 2. del: Vozila za talni transport z upravljavcem in lastnim pogonom, vlačilci in vozila za prevoz bremen
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 27.015 53.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi