ICS: 27.020 - Motorji z notranjim zgorevanjem

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 43
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10090:1998
angleško : Valve steels and alloys for internal combustion engines
slovensko : Ventilska jekla in zlitine za motorje z notranjim zgorevanjem
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.10 27.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14314:2009
angleško : Reciprocal internal combustion engines - Recoil starting equipment - General safety requirements (ISO 14314:2004)
slovensko : Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Povratni zaganjalnik - Splošne varnostne zahteve (ISO 14314:2004)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1834-1:2000
angleško : Reciprocating internal combustion engines - Safety requirements for design and construction of engines for use in potentially explosive atmospheres - Part 1: Group II engines for use in flammable gas and vapour atmospheres
slovensko : Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstruiranje motorjev za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah - 1. del: Motorji skupine II za uporabo v območjih z vnetljivim plinom in paro
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.230 27.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1834-2:2000
angleško : Reciprocating internal combustion engines - Safety requirements for design and construction of engines for use in potentially explosive atmospheres - Part 2: Group I engines for use in underground workings susceptible to firedamp and/or combustible dust
slovensko : Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstruiranje motorjev za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah - 2. del: Motorji skupine I za uporabo v podzemnih deloviščih, ki jih ogroža jamski eksplozivni plin in/ali vnetljiv prah
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.020 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1834-3:2000
angleško : Reciprocating internal combustion engines - Safety requirements for design and construction of engines for use in potentially explosive atmospheres - Part 3: Group II engines for use in flammable dust atmospheres
slovensko : Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstruiranje motorjev za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah - 3. del: Motorji skupine II za uporabo v atmosferah z vnetljivim prahom
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.020 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55012:2007
angleško : Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers
slovensko : Vozila, plovila in naprave, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode za zaščito sprejemnikov, ki niso neposredno vgrajeni (CISPR 12:2007)
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 27.020 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8528-7:2017
angleško : Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 7: Technical declarations for specification and design
slovensko : Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 7. del: Tehnični podatki za načrtovanje in konstruiranje
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 29.160.40 27.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8528-8:2016
angleško : Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 8: Requirements and tests for low-power generating sets
slovensko : Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 8. del: Zahteve in preskusi za agregate majhnih moči
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 29.160.40 27.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8528-9:2017
angleško : Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 9: Measurement and evaluation of mechanical vibrations
slovensko : Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 9. del: Merjenje in vrednotenje mehanskih vibracij
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 29.160.40 27.020 17.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11102-1:2009
angleško : Reciprocating internal combustion engines - Handle starting equipment - Part 1: Safety requirements and tests (ISO 11102-1:1997)
slovensko : Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Ročna startna naprava - 1. del: Varnostne zahteve in preskusi (ISO 11102-1:1997)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11102-2:2009
angleško : Reciprocating internal combustion engines - Handle starting equipment - Part 2: Method of testing the angle of disengagement (ISO 11102-2:1997)
slovensko : Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Ročna startna naprava - 2. del: Metode preskušanja sprožilne ročice (ISO 11102-2:1997)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8528-10:1998
angleško : Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 10: Measurement of airborne noise by the enveloping surface method
slovensko : Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 10. del: Merjenje hrupa z metodo omotavanja površin
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 27.020 29.160.40 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8528-12:1997
angleško : Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 12: Emergency power supply to safety services
slovensko : Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 12. del: Zasilna preskrba z električno energijo za varnostne naprave
TC : I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS : 27.020 29.160.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8528-13:2016
angleško : Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 13: Safety (ISO 8528-13:2016, Corrected version 2016-10-15)
slovensko : Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 13. del: Varnost (ISO 8528-13:2016, popravljena različica 2016-10-15)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 29.160.40 27.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-22:2009
angleško : Rotating electrical machines - Part 22: AC generators for reciprocating internal combustion (RIC) engine driven generating sets (IEC 60034-22:2009)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 22. del: Izmenični generatorji za generatorske sklope, ki jih poganjajo batni stroji z notranjim zgorevanjem (IEC 60034-22:2009)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.40 27.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 88528-11:2004
angleško : Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 11: Rotary uninterruptible power systems - Performance requirements and test methods
slovensko : Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 11. del: - Dimamični neprekinitveni napajalni sistemi - Zahtevane lastnosti in preskusne metode (IEC 88528-11:2004)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 27.020 29.160.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1679-1:1998+A1:2011
angleško : Reciprocating internal combustion engines - Safety - Part 1: Compression ignition engines
slovensko : Batni stroji z notranjim zgorevanjem - Varnost - 1. del: Dizelski motorji
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55012:2007/A1:2009
angleško : Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers
slovensko : Vozila, plovila in naprave, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode za zaščito sprejemnikov zunaj vozila, plovila ali naprave - Dodatek A1
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10 27.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12601:2001
angleško : Reciprocating internal combustion engine driven generating sets - Safety
slovensko : Električni generatorji z batnim motorjem z notranjim izgorevanjem - Varnost
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 29.160.40 27.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2001
Razveljavitev : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12601:2010
angleško : Reciprocating internal combustion engine driven generating sets - Safety
slovensko : Električni generatorji z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - Varnost
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 29.160.40 27.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
Razveljavitev : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14314:2004
angleško : Reciprocal internal combustion engines - Recoil starting equipment - General safety requirements (ISO 14314:2004)
slovensko : Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Povratni zaganjalnik - Splošne varnostne zahteve (ISO 14314:2004)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
Razveljavitev : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1679-1:1998
angleško : Reciprocating internal combustion engines - Safety - Part 1: Compression ignition engines
slovensko : Reciprocating internal combustion engines - Safety - Part 1: Compression ignition engines
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
Razveljavitev : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55012:2002
angleško : Vehicles, boats and internal combustion engine driven devices - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of receivers except those installed in the vehicle/boat/device itself or in adjacent vehicles/boats/devices
slovensko : Vehicles, boats and internal combustion engine driven devices - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of receivers exept those installed in the vehicle/boat/device itself or adjacent vehicles/boats/devices (CISPR 12:2001)
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10 27.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2003
Razveljavitev : 01-Dec-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8178-1:1996
angleško : Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission measurement - Part 1: Test-bed measurement of gaseous and particulate exhaust emissions (ISO 8178-1:1996)
slovensko : Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission measurement - Part 1: Test-bed measurement of gaseous and particulate exhaust emissions (ISO 8178-1:1996)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.40 27.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
Razveljavitev : 01-Mar-2009
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8178-2:1996
angleško : Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission measurement - Part 2: Measurement of gaseous and particulate exhaust emissions at site (ISO 8178-2:1996)
slovensko : Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission measurement - Part 2: Measurement of gaseous and particulate exhaust emissions at site (ISO 8178-2:1996)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.040.40 27.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2002
Razveljavitev : 01-Mar-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi