ICS: 27.040 - Plinske in parne turbine. Parni stroji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 29
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10437:2003
angleško : Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Steam turbines - Special-purpose applications (ISO 10437:2003)
slovensko : Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Parne turbine - Uporaba za posebne namene (ISO 10437:2003)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 75.180.20 27.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60545:2021
angleško : Guideline for commissioning and operation of hydraulic turbines, pump-turbines and storage pumps (IEC 60545:2021)
slovensko : Smernica za zagon in delovanje vodnih turbin, črpalnih turbin in akumulacijskih črpalk (IEC 60545:2021)
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 23.100.10 27.040 23.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61063:1996
angleško : Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by steam turbines and driven machinery
slovensko : Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by steam turbines and driven machinery
TC : EPT - Elektrotehnika - Parne turbine - odbor pridružen SIST/TC EHT ICS : 27.040 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61064:1993
angleško : Acceptance tests for steam turbine speed control systems
slovensko : Acceptance tests for steam turbine speed control systems
TC : EPT - Elektrotehnika - Parne turbine - odbor pridružen SIST/TC EHT ICS : 27.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-3:2008
angleško : Rotating electrical machines -- Part 3: Specific requirements for synchronous generators driven by steam turbines or combustion gas turbines
slovensko : Električni rotacijski stroji - 3. del: Posebne zahteve za sinhronske generatorje, ki jih poganjajo parne turbine ali plinske turbine (IEC 60034-3:2007)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 27.040 29.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
Razveljavitev : 01-May-2023
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60034-3:2020
angleško : Rotating electrical machines - Part 3: Specific requirements for synchronous generators driven by steam turbines or combustion gas turbines and for synchronous compensators (IEC 60034-3:2020)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 3. del: Posebne zahteve za sinhronske generatorje, ki jih poganjajo parne ali plinske turbine, in za sinhronske kompenzatorje (IEC 60034-3:2020)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 27.040 29.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-121:1998
angleško : Steam turbines - Part 1: Specifications
slovensko : Steam turbines - Part 1: Specifications
TC : I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju ICS : 27.040
Stopnja : 98 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60045-1:1993
angleško : Steam turbines -- Part 1: Specifications
slovensko : Steam turbines - Part 1: Specifications
TC : I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju ICS : 27.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
Razveljavitev : 01-Jul-2023
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60045-1:2020
angleško : Steam turbines - Part 1: Specifications (IEC 60045-1:2020)
slovensko : Parne turbine - 1. del: Specifikacije (IEC 60045-1:2020)
TC : I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju ICS : 27.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60953-1:1995
angleško : Rules for steam turbine thermal acceptance tests -- Part 1: Method A - High accuracy for large condensing steam turbines
slovensko : Rules for steam turbine thermal acceptance tests - Part 1: Method A - High accuracy for large condensing steam turbines
TC : EPT - Elektrotehnika - Parne turbine - odbor pridružen SIST/TC EHT ICS : 27.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60953-2:1995
angleško : Rules for steam turbine thermal acceptance tests -- Part 2: Method B - Wide range of accuracy for various types and sizes of turbines
slovensko : Rules for steam turbine thermal acceptance tests - Part 2: Method B - Wide range of accuracy for various types and sizes of turbines
TC : EPT - Elektrotehnika - Parne turbine - odbor pridružen SIST/TC EHT ICS : 27.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60953-3:2002
angleško : Rules for steam turbine thermal acceptance tests -- Part 3: Thermal performance verification tests of retrofitted steam turbines
slovensko : Rules for steam turbine thermal acceptance tests - Part 3: Thermal performance verification tests of retrofitted steam turbines
TC : EPT - Elektrotehnika - Parne turbine - odbor pridružen SIST/TC EHT ICS : 27.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CR 12952-17:2002
angleško : Water boilers and auxiliary installations - Part 17: Guideline for the involvement of an inspection body independent of the manufacturer
slovensko : Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 17. del: Smernica za vključevanje kontrolnega organa, neodvisnega od proizvajalca
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 27.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12952-18:2012
angleško : Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 18: Operating instructions
slovensko : Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 18. del: Navodila za obratovanje
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 27.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45510-5-1:1998
angleško : Guides for procurement of power station equipment -- Part 5-1: Steam turbines
slovensko : Guide for procurement of power station equipment - Part 5-1: Steam turbines
TC : EPT - Elektrotehnika - Parne turbine - odbor pridružen SIST/TC EHT ICS : 27.100 27.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45510-5-2:1998
angleško : Guides for procurement of power station equipment -- Part 5-2: Gas turbines
slovensko : Guide for procurement of power station equipment - Part 5-2: Gas turbines
TC : EPT - Elektrotehnika - Parne turbine - odbor pridružen SIST/TC EHT ICS : 27.100 27.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45510-6-1:1998
angleško : Guide for procurement of power station equipment -- Part 6-1: Turbine auxiliaries - Deaerators
slovensko : Guide for procurement of power station equipment - Part 6-1: Turbine auxiliaries - Deaerators
TC : EPT - Elektrotehnika - Parne turbine - odbor pridružen SIST/TC EHT ICS : 27.100 27.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45510-6-2:1998
angleško : Guide for procurement of power station equipment -- Part 6-2: Turbine auxiliaries - Feedwater heaters
slovensko : Guide for procurement of power station equipment - Part 6-2: Turbine auxiliaries - Feedwater heaters
TC : EPT - Elektrotehnika - Parne turbine - odbor pridružen SIST/TC EHT ICS : 27.100 27.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45510-6-3:1998
angleško : Guide for procurement of power station equipment -- Part 6-3: Turbine auxiliaries - Condenser plant
slovensko : Guide for procurement of power station equipment - Part 6-3: Turbine auxiliaries - Condenser plant
TC : EPT - Elektrotehnika - Parne turbine - odbor pridružen SIST/TC EHT ICS : 27.100 27.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45510-6-4:1999
angleško : Guide for procurement of power station equipment -- Part 6-4: Turbine auxiliaries - Pumps
slovensko : Guide for procurement of power station equipment - Part 6-4: Turbine auxiliaries - Pumps
TC : EPT - Elektrotehnika - Parne turbine - odbor pridružen SIST/TC EHT ICS : 27.040 27.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45510-6-5:1999
angleško : Guide for procurement of power station equipment -- Part 6-5: Turbine auxiliaries - Dry cooling systems
slovensko : Guide for procurement of power station equipment - Part 6-5: Turbine auxiliaries - Dry cooling systems
TC : EPT - Elektrotehnika - Parne turbine - odbor pridružen SIST/TC EHT ICS : 27.040 27.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45510-6-6:1999
angleško : Guide for procurement of power station equipment -- Part 6-6: Turbine auxiliaries - Wet and wet/dry cooling towers
slovensko : Guide for procurement of power station equipment - Part 6-6: Turbine auxiliaries - Wet and wet/dry cooling towers
TC : EPT - Elektrotehnika - Parne turbine - odbor pridružen SIST/TC EHT ICS : 27.040 27.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45510-6-7:1998
angleško : Guide for procurement of power station equipment -- Part 6-7: Turbine auxiliaries - Moisture separator reheaters
slovensko : Guide for procurement of power station equipment - Part 6-7: Turbine auxiliaries - Moisture separator reheaters
TC : EPT - Elektrotehnika - Parne turbine - odbor pridružen SIST/TC EHT ICS : 27.100 27.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45510-6-8:1999
angleško : Guide for procurement of power station equipment -- Part 6-8: Turbine auxiliaries - Cranes
slovensko : Guide for procurement of power station equipment - Part 6-8: Turbine auxiliaries - Cranes
TC : EPT - Elektrotehnika - Parne turbine - odbor pridružen SIST/TC EHT ICS : 27.100 27.040 53.020.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45510-6-9:1999
angleško : Guide for procurement of power station equipment -- Part 6-9: Turbine auxiliaries - Cooling water systems
slovensko : Guide for procurement of power station equipment - Part 6-9: Turbine auxiliaries - Cooling water systems
TC : EPT - Elektrotehnika - Parne turbine - odbor pridružen SIST/TC EHT ICS : 27.100 27.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi