ICS: 27.060.30 - Grelniki vode in prenosniki toplote

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 107
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12952-6:2021
angleško : Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 6: Inspection during construction; documentation and marking of pressure parts of the boiler
slovensko : Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 6. del: Kontrola med izdelavo, dokumentacija in označevanje tlačno obremenjenih delov kotla
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 27.060.30
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12953-4:2018
angleško : Shell boilers - Part 4: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler
slovensko : Mnogovodni kotli - 4. del: Izdelava in izvedba tlačno obremenjenih delov kotla
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : V reviziji
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12953-5:2020
angleško : Shell boilers - Part 5: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler
slovensko : Mnogovodni kotli - 5. del: Kontrola med proizvodnjo, dokumentacija in označevanje tlačno obremenjenih delov kotla
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 27.060.30
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 247:1997
angleško : Heat exchangers - Terminology
slovensko : Prenosniki toplote - Terminologija
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30 01.040.27
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 305:1997
angleško : Heat exchangers - Definitions of performance of heat exchangers and the general test procedure for establishing performance of all heat exchangers
slovensko : Prenosniki toplote - Definicije in splošni preskusni postopek za ugotavljanje njihovih lastnosti
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30 01.040.27
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1997
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 306:1997
angleško : Heat exchangers - Methods of measuring the parameters necessary for establishing the performance
slovensko : Prenosniki toplote - Merilne metode in merilna točnost za ugotavljanje njihovih lastnosti
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1997
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 307:1998
angleško : Heat exchangers - Guidelines to prepare installation, operating and maintenance instructions required to maintain the performance of each type of heat exchangers
slovensko : Prenosniki toplote – Smernice za pripravo navodil za vgradnjo, obratovanje in vzdrževanje, ki zagotavljajo pravilno delovanje posameznih tipov prenosnikov toplote
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 308:2022
angleško : Heat exchangers - Test procedures for establishing performance of air to air heat recovery components
slovensko : Prenosniki toplote - Preskusni postopki za ugotavljanje lastnosti komponent za rekuperacijo toplote zrak-zrak
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 327:2014
angleško : Heat exchangers - Forced convection air cooled refrigerant condensers - Test procedures for establishing performance
slovensko : Prenosniki toplote – Zračno hlajeni kondenzatorji hladiva s prisilno konvekcijo - Postopki preskušanja za ugotavljanje lastnosti
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 328:2014
angleško : Heat exchangers - Forced convection unit air coolers for refrigeration - Test procedures for establishing the performance
slovensko : Prenosniki toplote - Hladilniki zraka s prisilno konvekcijo za hlajenje - Postopki preskušanja za ugotavljanje lastnosti
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30 23.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1048:2014
angleško : Heat exchangers - Air cooled liquid coolers ('dry coolers') - Test procedures for establishing performance
slovensko : Prenosniki toplote - Zračno hlajeni hladilniki tekočin - Postopki preskušanja za ugotavljanje lastnosti
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.200 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1117:1998
angleško : Heat exchangers - Liquid cooled refrigerant condensers - Test procedures for establishing the performance
slovensko : Prenosniki toplote – Kondenzatorji hladiv, hlajeni s tekočino – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.200 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1118:1998
angleško : Heat exchangers - Refrigerant cooled liquid coolers - Test procedures for establishing the performance
slovensko : Prenosniki toplote – Hladilniki tekočin, hlajeni s hladivom – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.200 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1148:1998
angleško : Heat exchangers - Water to water heat exchangers for district heating - Test procedures for establishing the performance data
slovensko : Prenosniki toplote – Prenosniki toplote voda/voda za daljinsko ogrevanje – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30 91.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1216:1998
angleško : Heat exchangers - Forced circulation air-cooling and air-heating coils - Test procedures for establishing the performance
slovensko : Prenosniki toplote – Hladilniki in grelniki zraka s prisilno konvekcijo – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1397:2021
angleško : Heat exchangers - Hydronic room fan coil units - Test procedures for establishing the performance
slovensko : Prenosniki toplote - Ventilatorski konvektorji voda/zrak - Preskusni postopki za ugotavljanje lastnosti
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 303-6:2019
angleško : Heating boilers - Part 6: Heating boilers with forced draught burners - Specific requirements for the domestic hot water operation and energy performance of water heaters and combination boilers with atomizing oil burners of nominal heat input not exceeding 70 kW
slovensko : Kotli za gretje - 6. del: Kotli z ventilatorskimi gorilniki - Posebne zahteve za delovanje in energijske lastnosti grelnikov sanitarne vode in kombiniranih kotlov z razprševalnimi oljnimi gorilniki z nazivno močjo do vključno 70 kW
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 27.060.30 91.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13487:2019
angleško : Heat exchangers - Forced convection air cooled refrigerant condensers and dry coolers - Sound measurement
slovensko : Prenosniki toplote - Zračno hlajeni kondenzatorji in hladilniki kapljevine s prisilno konvekcijo - Merjenje hrupa
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14222:2021
angleško : Stainless steel steam boilers
slovensko : Parni kotli iz nerjavnega jekla
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14705:2005
angleško : Heat exchangers - Method of measurement and evaluation of thermal performances of wet cooling towers
slovensko : Prenosniki toplote – Merilna metoda in ocenjevanje toplotnih lastnosti mokrih hladilnih stolpov
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.200 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2005
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15456:2008
angleško : Heating boilers - Electrical power consumption for heat generators - System boundaries - Measurements
slovensko : Kotli za gretje - Poraba elektrike v generatorjih toplote - Sistemske meje - Meritve
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.10 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16583:2015
angleško : Heat exchangers - Hydronic room fan coils units - Determination of the sound power level
slovensko : Prenosniki toplote - Ventilatorski konvektorji voda/zrak - Ugotavljanje ravni zvočne moči
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.060.30
Stopnja : 9900 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
Razveljavitev : 01-Oct-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12952-1:2015
angleško : Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 1: General
slovensko : Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 1. del: Splošno
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12952-2:2021
angleško : Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories
slovensko : Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 2. del: Materiali za tlačno obremenjene dele in opremo kotla
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12952-3:2011
angleško : Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 3: Design and calculation for pressure parts
slovensko : Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 3. del: Konstruiranje in izračun tlačno obremenjenih delov
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi