ICS: 27.060.30 - Grelniki vode in prenosniki toplote

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 92
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12952-6:2011
angleško: Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 6: Inspection during construction; documentation and marking of pressure parts of the boiler
slovensko: Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 6. del: Kontrola med izdelavo, dokumentacija in označevanje tlačno obremenjenih delov kotla
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 27.060.30
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12952-7:2012
angleško: Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 7: Requirements for equipment for the boiler
slovensko: Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 7. del: Zahteve za opremo kotla
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 27.060.30
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-2012
nemški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12952-8:2002
angleško: Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 8: Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boiler
slovensko: Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 8. del: Zahteve za gorilnike kotlov na tekoča in plinasta goriva
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: V reviziji
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12952-9:2002
angleško: Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 9: Requirements for firing systems for pulverized solid fuels for the boiler
slovensko: Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 9. del: Zahteve za gorilnike kotlov na premogov prah
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: V reviziji
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12952-11:2007
angleško: Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 11: Requirements for limiting devices of the boiler and accessories
slovensko: Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 11. del: Zahteve za omejilne naprave kotla in opremo
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: V reviziji
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12952-12:2003
angleško: Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 12: Requirements for boiler feedwater and boiler water quality
slovensko: Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 12. del: Zahteve za kakovost napajalne in kotelne vode
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 27.060.30 13.060.25
Stopnja: 6060 Status: V reviziji
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12952-16:2002
angleško: Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 16: Requirements for grate and fluidized-bed firing systems for solid fuels for the boiler
slovensko: Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 16. del: Zahteve za kurilne sisteme na trdna goriva z zgorevalno rešetko ali z lebdečo plastjo
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: V reviziji
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 247:1997
angleško: Heat exchangers - Terminology
slovensko: Prenosniki toplote - Terminologija
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 305:1997
angleško: Heat exchangers - Definitions of performance of heat exchangers and the general test procedure for establishing performance of all heat exchangers
slovensko: Prenosniki toplote - Definicije in splošni preskusni postopek za ugotavljanje njihovih lastnosti
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 306:1997
angleško: Heat exchangers - Methods of measuring the parameters necessary for establishing the performance
slovensko: Prenosniki toplote - Merilne metode in merilna točnost za ugotavljanje njihovih lastnosti
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 307:1998
angleško: Heat exchangers - Guidelines to prepare installation, operating and maintenance instructions required to maintain the performance of each type of heat exchangers
slovensko: Prenosniki toplote – Smernice za pripravo navodil za vgradnjo, obratovanje in vzdrževanje, ki zagotavljajo pravilno delovanje posameznih tipov prenosnikov toplote
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 308:1997
angleško: Heat exchangers - Test procedures for establishing performance of air to air and flue gases heat recovery devices
slovensko: Prenosniki toplote - Preskusni postopki za ugotavljanje lastnosti naprav za prenos toplote zrak/zrak in dimni plini/zrak
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 327:2014
angleško: Heat exchangers - Forced convection air cooled refrigerant condensers - Test procedures for establishing performance
slovensko: Prenosniki toplote – Zračno hlajeni kondenzatorji hladiva s prisilno konvekcijo - Postopki preskušanja za ugotavljanje lastnosti
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 328:2014
angleško: Heat exchangers - Forced convection unit air coolers for refrigeration - Test procedures for establishing the performance
slovensko: Prenosniki toplote - Hladilniki zraka s prisilno konvekcijo za hlajenje - Postopki preskušanja za ugotavljanje lastnosti
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30 23.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1048:2014
angleško: Heat exchangers - Air cooled liquid coolers ('dry coolers') - Test procedures for establishing performance
slovensko: Prenosniki toplote - Zračno hlajeni hladilniki tekočin - Postopki preskušanja za ugotavljanje lastnosti
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.200 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1117:1998
angleško: Heat exchangers - Liquid cooled refrigerant condensers - Test procedures for establishing the performance
slovensko: Prenosniki toplote – Kondenzatorji hladiv, hlajeni s tekočino – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.200 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1118:1998
angleško: Heat exchangers - Refrigerant cooled liquid coolers - Test procedures for establishing the performance
slovensko: Prenosniki toplote – Hladilniki tekočin, hlajeni s hladivom – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.200 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1148:1998
angleško: Heat exchangers - Water to water heat exchangers for district heating - Test procedures for establishing the performance data
slovensko: Prenosniki toplote – Prenosniki toplote voda/voda za daljinsko ogrevanje – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1216:1998
angleško: Heat exchangers - Forced circulation air-cooling and air-heating coils - Test procedures for establishing the performance
slovensko: Prenosniki toplote – Hladilniki in grelniki zraka s prisilno konvekcijo – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1397:2015
angleško: Heat exchangers - Hydronic room fan coil units - Test procedures for establishing the performance
slovensko: Prenosniki toplote - Ventilatorski konvektorji voda/zrak - Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 303-6:2019
angleško: Heating boilers - Part 6: Heating boilers with forced draught burners - Specific requirements for the domestic hot water operation and energy performance of water heaters and combination boilers with atomizing oil burners of nominal heat input not exceeding 70 kW
slovensko: Kotli za gretje - 6. del: Kotli z ventilatorskimi gorilniki - Posebne zahteve za delovanje in energijske lastnosti grelnikov sanitarne vode in kombiniranih kotlov z razprševalnimi oljnimi gorilniki z nazivno močjo do vključno 70 kW
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 27.060.30 91.140.65
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13487:2019
angleško: Heat exchangers - Forced convection air cooled refrigerant condensers and dry coolers - Sound measurement
slovensko: Prenosniki toplote - Zračno hlajeni kondenzatorji in hladilniki kapljevine s prisilno konvekcijo - Merjenje hrupa
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14222:2003
angleško: Stainless steel shell boilers
slovensko: Mnogovodni kotli iz nerjavnega jekla
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14705:2005
angleško: Heat exchangers - Method of measurement and evaluation of thermal performances of wet cooling towers
slovensko: Prenosniki toplote – Merilna metoda in ocenjevanje toplotnih lastnosti mokrih hladilnih stolpov
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.200 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2005
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15456:2008
angleško: Heating boilers - Electrical power consumption for heat generators - System boundaries - Measurements
slovensko: Kotli za gretje - Poraba elektrike v generatorjih toplote - Sistemske meje - Meritve
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.10 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi