ICS: 27.080 - Toplotne črpalke

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 145
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13203-5:2018
angleško : Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 5: Assessment of energy consumption of gas fired appliances combined with electrical heat pump
slovensko : Plinske gospodinjske naprave za pripravo tople sanitarne vode - 5. del: Ocenjevanje rabe energije plinskih aparatov, kombiniranih z električno toplotno črpalko
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 27.080 91.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen in popravljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13203-6:2018
angleško : Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 6: Assessment of energy consumption of adsorption and absorption heat pumps
slovensko : Plinske gospodinjske naprave za pripravo tople sanitarne vode - 6. del: Ocenjevanje rabe energije adsorpcijskih in absorpcijskih toplotnih črpalk
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 27.080 91.140.65
Stopnja : 6060 Status : Objavljen in popravljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1736:2008
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - Flexible pipe elements, vibration isolators, expansion joints and non-metallic tubes - Requirements, design and installation
slovensko : Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Gibki cevni elementi, blažilniki vibracij, raztezni spoji in nekovinske cevi - Zahteve, načrtovanje in vgradnja
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.200 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1861:1998
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - System flow diagrams and piping and instrument diagrams - Layout and symbols
slovensko : Refrigerating systems and heat pumps - System flow diagrams and piping and instrument diagrams - Layout and symbols
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 27.200 27.080 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 378-2:2016
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation
slovensko : Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 2. del: Načrtovanje, izdelava, preskušanje, označevanje in dokumentacija
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.200 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12178:2016
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - Liquid level indicating devices - Requirements, testing and marking
slovensko : Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Naprave, ki označujejo nivo tekočine - Zahteve, preskušanje in označevanje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.200 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12263:1998
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - Safety switching devices for limiting the pressure - Requirements and tests
slovensko : Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostne stikalne naprave za omejevanja tlaka - Zahteve in preskusi
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.200 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12693:2008
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Positive displacement refrigerant compressors
slovensko : Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - Kompresorji za hladilne tekočine z iztiskavanjem
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.200 27.080 23.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13313:2010
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - Competence of personnel
slovensko : Hladilne naprave in toplotne črpalke - Strokovna usposobljenost osebja
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.30 27.200 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14825:2018
angleško : Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling - Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance
slovensko : Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine ter toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje prostora z električnimi kompresorji - Preskušanje in ocenitev ob delni obremenitvi ter izračun letnega učinka
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 23.120 91.140.30 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14903:2017
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - Qualification of tightness of components and joints (ISO 14903:2017)
slovensko : Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Ocena tesnosti sestavnih delov in spojev (ISO 14903:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.200 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 15450:2007
angleško : Heating systems in buildings - Design of heat pump heating systems
slovensko : Grelni sistemi v stavbah - Načrtovanje toplotno črpalnih ogrevalnih sistemov
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.10 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16147:2017
angleško : Heat pumps with electrically driven compressors - Testing, performance rating and requirements for marking of domestic hot water units
slovensko : Toplotne črpalke z električnimi kompresorji - Preskušanje, vrednotenje lastnosti in zahteve za označevanje naprav za pripravo tople sanitarne vode
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.65 23.140 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN ISO/TS 16491:2012
angleško : Guidelines for the evaluation of uncertainty of measurement in air conditioner and heat pump cooling and heating capacity tests (ISO/DTR 16491:2012)
slovensko : Smernice za vrednotenje merilne negotovosti preskusov učinkovitosti hlajenja in ogrevanja klimatskih naprav in toplotnih črpalk (ISO/DTR 16491:2012)
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.080 23.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21922:2021
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - Valves - Requirements, testing and marking (ISO 21922:2021)
slovensko : Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Ventili - Zahteve, preskušanje in označevanje (ISO 21922:2021)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 23.060.20 27.200 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12102-1:2017
angleško : Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling, dehumidifiers and process chillers
slovensko : Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine, toplotne črpalke, procesne hladilne naprave in razvlaževalniki z električnimi kompresorji - Določanje ravni zvočne moči - 1. del: Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine, toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje prostora, razvlaževalniki in procesne hladilne naprave
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 17.140.20 91.140.30 23.120 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12102-2:2019
angleško : Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 2: Heat pump water heaters
slovensko : Klimatske naprave, enote za hlajenje kapljevine, toplotne črpalke, procesne hladilne naprave in razvlaževalniki z električnimi kompresorji - Ugotavljanje ravni zvočne moči - 2. del: Grelniki vode s toplotno črpalko
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 91.140.65 17.140.20 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12309-1:2014
angleško : Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 1: Terms and definitions
slovensko : Absorpcijske in adsorpcijske plinske naprave za gretje in/ali hlajenje z grelno močjo do vključno 70 kW - 1. del: Izrazi in definicije
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.30 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12309-2:2015
angleško : Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 2: Safety
slovensko : Absorpcijske in adsorpcijske plinske naprave za gretje in/ali hlajenje z grelno močjo do vključno 70 kW - 2. del: Varnost
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 27.080 23.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12309-3:2014
angleško : Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 3: Test conditions
slovensko : Absorpcijske in adsorpcijske plinske naprave za gretje in/ali hlajenje z grelno močjo do vključno 70 kW - 3. del: Preskusni pogoji
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.30 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12309-4:2014
angleško : Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 4: Test methods
slovensko : Absorpcijske in adsorpcijske plinske naprave za gretje in/ali hlajenje z grelno močjo do vključno 70 kW - 4. del: Preskusne metode
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.30 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12309-5:2014
angleško : Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 5: Requirements
slovensko : Absorpcijske in adsorpcijske plinske naprave za gretje in/ali hlajenje z grelno močjo do vključno 70 kW - 5. del: Zahteve
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.30 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12309-6:2014
angleško : Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 6: Calculation of seasonal performances
slovensko : Absorpcijske in adsorpcijske plinske naprave za gretje in/ali hlajenje z grelno močjo do vključno 70 kW - 6. del: Izračun sezonske zmogljivosti
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.30 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12309-7:2014
angleško : Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 7: Specific provisions for hybrid appliances
slovensko : Absorpcijske in adsorpcijske plinske naprave za gretje in/ali hlajenje z grelno močjo do vključno 70 kW - 7. del: Posebne zahteve za hibridne naprave
TC : PLN - Plinske naprave za dom ICS : 91.140.30 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14276-1:2020
angleško : Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 1: Vessels - General requirements
slovensko : Tlačna oprema za hladilne sisteme in toplotne črpalke - 1. del: Posode - Splošne zahteve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 23.020.32 27.200 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi